search
menu
person

NEWS AND UDATES


18:31
Nəriman Tolış : DƏMƏRƏSƏ TOLIŞ VAY
DƏMƏRƏSƏ TOLIŞ VAY

 Həmə xalqonsə yole.
Zıvonıj lap ğızıle.
Əmmo jıqbızın lole,
Çıkono oməy ım zay?—
Dəmərəsə tolış vay!

 Çı bumi xıvand əve
Im dıyo, ım band əve.
Həməysə zumand əve,
Heyıj ni bo vanq bekay, 
Dəmərəsə tolış vay!


Xəbəj ni çı hestiku,
Çı dışmeni, dustiku.
Har çiy doydə dastiku,
Mandə bo qıliz ebay,
Dəmərəsə tolış vay!

Şərədə ya xəyədə--
Yəni yasdə, vəyədə--
Toloədə, Qıyədə,
Zıvondəj ni qəv okay,
Dəmərəsə tolış vay!

Ənkə bobo bə tolış.
Moə tolış, pə tolış.
Boçi  lol bəj zə tolış?
Zıvonı bə ğəvı kay...
Dəmərəsə tolış vay!

Votdəj: qıjı zoə qıj,
Tolışi qəp jəydənij.
Əğılı yol bedə bic
Peş kardə çı qəvi kay--
Dəmərəsə tolış vay!

Ni həni mını bıməs
Məsəkəsən səmərəs.
Şiri balə ço be pəs?
Pəsiyən rə vaq baha,
Dəmərəsə tolış vay!

Bır bə bılanq mandəni,
Kəxob mardə, zındəni.
Vıni tıki vindəni
Bo marde doəje ray,
Dəmərəsə tolış vay!

Nəriman Tolış
 04-VI-2016


tolishstan.com
Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 85 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $