21:23
Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations
Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

To the Progressive Community of the World
Kingdom of the Netherlands, Hague. 
21/05/2019


      Dear ladies and gentlemen!
      We are Talysh! From the creation of Great God and fate we lived and live in the south-east of the current Republic of Azerbaijan, in the north of the Islamic Republic of Iran, in the Talysh Plateau (in the fake form in Lankaran lowland), in the Talysh mountains, as a whole in the Talysh-Mughan region (falsified southern region) along Kaspi (Caspian) Sea. Political, Economic and Social Approach of the State of the Republic of Azerbaijan, created in thoughtful form Demographic changes in the Talysh-Mugan region are continuously carried out in severe forms. And now, according to the number, the massive migration and assimilation process of the Talysh, the second after the Turks (fake Azeris) who regard themselves as self-titled, is  continuously planned. The Talysh people who are respectful of their national identity, honor and dignity, who are proud of God, who are grateful to the Creator, who are now few in number, fearless, libertarian sons are struggling for life without tiring. 
      This struggle had begun 30 years ago, with the insistence of the Talysh children, who are the dignity we have mentioned above, announcing the creation of the Talysh Mughan Autonomous Republic, despite the fact that the Republic of Azerbaijan has appealed to the actual Supreme Legislative Body, no response has been received so far. The survivors of the Talysh, who were facing brutal repression, had to migrate all over the world!
      And the life of the real, fierce Talysh who lives in the emigration is not safe now. Thus, the key to its existence is the fact that the AR ruling regime established on bribery and corruption can find its counterparts in close proximity to everywhere, including the Russian Federation, and in the real sense of the word has kidnapped the people who are examples of devotion to the life of the Talysh people and brought to Azerbaijan and sentenced to prison! Indeed, a scientist-publicist, publicist, socio-political figure of the Talish people Fakhraddin Abbasov, in an unintentional manner has appeared in the isolator of the State Security Service of the Republic of Azerbaijan in the real sense of the word  and at present, almost all the world is aware of it. 
       The invisible most destructive part of this inhumane act was that in the Republic of Azerbaijan, almost all the progressive ideas that the world is convinced, accounted for, democratic-liberal, humanistic criteria, non-governmental organizations, human rights defenders, political figures and organizations operating in the country and abroad, demonstrating extraordinary solidarity and refused to protest against Fakhraddin Abbasov's stealing, illegal possession, and facing inhuman treatment still present moment. 
      Leyla Yunusova, Arzu Abdullayeva, Oktay Gulaliyev, and others, internationally recognized human rights defenders in Azerbaijan, in the form of demonstrators, refusing to defend F.Abbasov in their form, expressing their panturist fascist thinking, They reaffirmed their loyalty to the Talysh once again and .... we would like when the progressive world community establishes all relationships with this organization, press, and fraudulent defenders, take into account racist-fascist approaches!
When the progressive world community establishes all relationships with this organization, press, and fraudulent defenders, take into account racist-fascist approaches!
 

Best regards,
The President of the TMAR
A.Hummetov.
The prime minister of the TMAR refugee government,
R. Mirzoyev.


Dünyanın mütərəqi  İctimaiyyətinə
Nederland krallığı, Haaqa şəhəri.                      21.05.2019ıl


    Hörmətli Xanımlar və Ağalar!
Biz Talışıq! Talehyin və böyük Allahın qisməti ilə, yaradılandan hazırkı Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqində, İran İslam Respublikasının şimalımda, Kaspi(Xəzər) dənizinin sahili boyunca Talış ovalığında (saxtalaşdırılmış formada Lənkəran ovalığında), Talış dağlarında, bütövlükdə Talış-Muğan bölgəsində (saxtalaşdırılmış Cənub bölgəsində) yaşamışıq və yaşayırıq....
 Düşünülmüş formada yaradılan Azərbaycan Respublikası Dövlətinin Siyasi, İqtisadi  və İctimai yanaşmasından, Talış-Muğan bölgəsində demoqrafik dəyişikliklər ardıcıl olaraq şiddətli formada aparılması, davam edir. Və hazırda, sayına görə, özünü titul xalq sayan Türklərdən(saxta azərbaycanlılardan) sonra 2-ci olan Talışların kütləvi köçü və assimliyasiya prossesi planlı şəkildə davam etdirilir.
 Talış xalqının, öz milli mənlik, şərəf və ləyaqətinə hörmət edib, qurur duyan, Allah yaradana şüküranlıqla yanaşan, hazırda az sayda olan mərd, qorxmaz, azadlıqsevər övladları, usanmadan, yaşam naminə mübarizə aparırlar. Bu mübarizə, hələ 30 il bundan əvvəl, yuxarıda sadaladığımız ləyaqət sahibi olan Talış övladlarının təkidli istəyi ilə Talış Muğan Müxtar Respublikası yaradıldığını elan etməklə, AR-nın həqiqi Ali qanunverici orqanına müraciət etmələrinə baxmayaraq, hazırkı ana qədər cavab alınmamışdır. Qəddar represiyalarla üzləşən Talışların sağ qalanları dünyanın hər tərəfinə köç etmək məcburiyyətində qalmışdır!
 Və mühacirət həyatı yaşayan həqiqi, mübariz Talışların da həyatı, hazırda təhlükəsiz deyil. Belə ki, varlığının əsas qayəsi rüşvət və korrupsiya üzərində qurulan AR-nın hakim rejiminin, özünə yaxın prinsipləri olan həmkarlarını hər yerdə, o cümlədən, eləcə də Rusiya Federasiyasında da tapa bilir və Talış xalqının yaşamına sədaqət nümünəsi olan insanları sözün həqiqi mənasında oğurlayıb, Azərbaycana gətirib, həbsxana cəzasına məhkum etməkdədir! Necə ki, alim-tədqiqatçı, publisist, Talış xalqının ictimai-siyasi xadimi Fəxrəddin Abbasov, müamalı şəkildə, sığındığı Rusiya Federasiyasından Azərbaycan Respublikasının Dövlət təhlükəsizlik xidmətinin təcridxanasında sözün həqiqi mənasında peyda olmuşdur və bu haqda, hazırda, az qala, bütün dünya məlumatlıdır.
Bu qeyri-insani əməlin görünməyən, ən acınacaqlı tərəfi o oldu ki, Azərbaycan Respublikasında, az qala rəyləri ilə bütün mütərəqqi Dünyanın inandığı, hesablaşdığı, demokratik-liberal, insanlıq meyarları ilə fəaliyyətlərinin qurulmasını elan edən, ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökümət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, siyasi xadim və təşkilatları fövqəladə həmirəylik nümünəsi göstərərək, Fəxrəddin Abbasovun az qala oğurlanmasına, qanunsuz saxlanmasına, qeyri-insani münasibətlərlə üz-üzə qalmasına etiraz etməkdən hazırkı məqama qədər imtina etmişlər. Azərbaycanda özünü demokratik dəyərlər naminə mübariz sayanlar, o cümlədən demokratiya uğrunda yaradılam Milli şura bütövlükdə, beynəlxalq səviyyədə tanınan hüquq-müdafiəçiləri Leyla Yunusova, Arzu Abdullayeva, Oktay Gülaliyev  və digərləri, demokratik mətbuat nümayişkarənə formada F.Abbasovun müdafiəsindən imtina etməklə, özlərinin pantürkçü faşist təfəkkürlərinə, Talışa münasibətdə ayrı-seçkiliyə sadiqliklərini bir daha subut etdilər və... biz çox istərdik ki, mütərəqqi Dünya ictimaiyyəti  bu təşkilat, mətbuat və saxta hüqüq müdafiəçiləri ilə hər cür münasibətlər quranda, irqçi-faşist yanaşmaları nəzərə alınsın! 

Dərin hörmətlə,
 TMMR Prezidenti,
Ə.Hümmətov.
TMMR-nın Mühacir hökümətinin Baş naziri,
R. Mirzəyev.


www.tolishstan.com
 
Category: XƏBƏRLƏR | Views: 910 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: