17:03
Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədr, "Tolışon Sədo" rujnomə sərredaktor Rafiq Cəlilov de “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafot

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədr, "Tolışon Sədo" rujnomə sərredaktor Rafiq Cəlilov de “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafoti təltif bıbu.

Tolışi Mığonə Muxtara Respublika Prezidenti

SƏRƏNCOM N: 001\2019 

1. “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafot ofəyə bıbu.
2. “Zərinə ğələmi xıvand” devlətə mukafot çı Tolış Mığonə Muxtara Respublika əmloke və de TMMRİ-i prezidenti Sərəncomi doə bedə.
3. Sərəncom doə bə rujiku ğıvvədəye
Tolış Mığonə Muxtara Respublika prezident:  Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə
Haaqa, Niderland  (tarix)
 

Tolışi Mığonə Muxtara Respublika Prezidenti

SƏRƏNCOM N: 002\2019 

1. Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi sədr, "Tolışon Sədo" rujnomə sərredaktor Rafiq Cəlilov de “Zərinə ğələmi xıvand” nomədə devlətə mukafoti təltif bıbu.
2. Sərəncom doə bə rujiku ğıvvədəye
Tolış Mığonə Muxtara Respublika prezident:  Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə
Haaqa, Niderland  (tarix)
 

Tolış Mığonə Muxtara Respublika prezident  Ələkrəm Hummətovi Təbrikə Nomə

Xosə Rafiq Şahrza zoə Cəlilov, ımruj ıştı 50 (penco) əmij təmom bedə, deştı yubileyinə əloğodor həm tıni, həmən ıştı nezə odəmon, duston dılisıxti təbrik kardedəm, bətı jimonədə qırd çokə çiyon, xəşəconəti iyən dırozə jimon orzu kardedəm. Iştə xəlqi roədə hejo jıqo pokəpo bıbi, binim çoknəy hestiş! De ıştə kardə koon iyən kəşə zəhməti tı de Tolış Mığonə Muxtara Respublika Prezidenti Səroncomi de “Zərinə ğələmi xıvand” nominə mukafoti təltif bəş, ım mukafoti səyro bətı çəşəruşni doydəm! Peştıpurim ki, çəmə xəlği jıqo vaxtədə tı bı fəxarətinə roədə çımisən bə ve yolə nomon loyığiş. Iştı nişo doə ciqəmandəti bo nuperəsə tolışə ənıvışton nımunəye. Xıdo ıştıku rozi bımando. Çəşonı ruşin bıbu. Xıdo bətı ovandəti bıdə!

Tolış Mığonə Muxtara Respublika prezident:  Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə

Haaqa, Niderland   20.07.2019.

tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 533 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: