/ Новости сайта / TMH XABAR / Seyidəmir Məmmədzadə : Mohtəşəm alim, TMMR nı parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzası verildi !
31.03.2020

Seyidəmir Məmmədzadə : Mohtəşəm alim, TMMR nı parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzası verildi !

88 0 TMH XABAR
Seyidəmir Məmmədzadə : Mohtəşəm alim, TMMR nı parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzası verildi !


Seyidəmir Məmmədzadə

Mohtəşəm alim, Talış Muğan Muxtar Respublikasının parlamentinin sədri -- Fəxrəddin Abbaszadəni saxta ittihamlarla 16 il həbs cəzasına Bakı ağır cinayətlər məhkəməsi məhkum edib. Nədir onun gunahı? Guya Yeravanada təşkil olunmuş Umumdünya Talışşunaslıq elmi konfraslara gedib, Azərbaycanaı satıb.
Bütün dünya ictimaiyyətinə məlumdur ki, beynəlxalq tədbirlərdə, idman oyunlarında iştirak etmək hər bir alimin və ya idmançının iştirakı dəstəklənir.
Hətta Qədim Yunanıstanda, Qədim Midiya, Qədim Misir, Qədim Çin, Qədim Hind dövlətlərində belə tədbirlər vaxtı aparılan muharibələr dayandırılır. Həmin tədbirlərin iştirakçılarına hərtərəfli kömək edirdilər.
İndiki dövrdə də həmin humanist "missiya " qorunub saxlanılır.
Bəs səbəb nədir ki, Azərbaycan Respublikası xususi orqanları FəxrəddinAbbaszadəni bu ağır cinayətdə günahlandırır?
Belə cinayətdə onu günahlandıtmağa heç bir haüıarı yoxdur! Nəyə görə?
Ona gorə ki, Talış xalqına qarşı aparılan mənəvi genosid siyasət ; Yalış xalqının hətta adını eybəcər soz kimi qadağan edilməsi, onun "Cənub", " Cənub regionu", " Cənub xalqın ədəbiyyatı", " Cənub mətbəxi" , toponimlərin türkləşdirilməsi;
Talış xalqının vətənpərvər övladların məhf edilməsi, həbs, sürgün edilməsi;
- Talış adından Akadrmya, universitetlətdə heş bir dissertasiya qəbul edilməməsi;
- Azərbaycam Konistitusiyasının 44, 45, 58- ci madfələrinin Talış xalqına aif edilməməsi;
Talış- Muğan Muxtar respublikasının parlamentinin Azərbaycan Respublikadı MM- də heç muzakirə edilməməsi;
- Talışıstanda bütün sənaye, kənd təsərrufatını krizis halına gətirilməsi və s. problemləri görən Fəxrəddin Abbaszadə Talış xalqının problemlərini ictimailəşdirmək, ictimai rəy yaratmaq üçün Yerevana , beynəlxalq tədbirə getmək məcburiyyətində idi. Öz xalqını bütün qəlbi ilə sevən insan öz fəryadını orda dünya alimlərinə bildirməli idi. Məgər assimladiya edilməkdə olan xalqının hüquqlarını qorumaq cinəyətmidir?!...
Nəyə görə Azşrbaycan Universitetlərində Talışşunaslıq fakultəsi açılmır?( buna hüquqi tərəfdən tam haqları çatır)
Ancaq Ermənistanda, Yerevan Universitetində təşkil olunur!
Nəyə görə Ermənistanda Talış televiziyası, Talış radiosu təşkil olunur, ancax beynəlxalq donor dövlət kimi Azərbaycan bunu etmir, heç cəhd də göstərməyir. Niyə? Niyələr səbəbindən isdedadlı alim, mohtəşəm filosof Yerevana getməyə məcbur edilir! Bəle, bəle məcbur edilir!. Niyə Talışşunaslıq konfransı Lənkəranda və ya Bakıda keçirilmir?.
Heç keçirməyiblər, etməyəcəklər də! Əgər keçirsələr, subut etməyə çalışacaqlar ki, tarıxdə Talış dövlətləri, Talış xanlığı, Talış xalqı olmayıb! Guya Talış tayfaları, Talış qəhrəmanları, Talış dovlətləri heç demə türk tayfaları olub! Talış hakimləri türk olub! Demə Talışıstanda yaşayanlar da assimlasiya olmuş türklərdir .
Nə qədər iftira, nə qədər yalan, nə qədər qəddarlıq olar??...
Bütov bit xalqı məhf etmək! Onun mədəniyyətini, tarixini , musiqisini, mətbəxini, toponimlərini ,həmin xalqa yad bir millətin ayağına yazmaq?!!!...
Xalqın mohtəşəm ziyalısını, alimini tutmaq, Allaha qarşı üsyan deməkdir!
Bütün bunlara qarşı , qeyri- bərabər "döyüşə" azadlıq aşiqi- Fəxrəddin Abbaszadə atıldı. O, özünün yaradıcılığı ilə Talış tarixində Yunan rəvayətlərində ki məhşur Prometey kimi xalqına od, ziya, elm gətirdi. İlk dəfə fundamental surətdə" Talış dilinin qrammatikasını " tədqiq edib meydana qoydu. O, "Talış dili- Rus dili", "Rus dili- Talış dili", Talış -türk, Talışdili- ingilis dili luğətləri yazıb meydana gətirdi. O, 10 000 elmi məqalə ilə çıxış etmiş, yazmışdı. Bütün bunları yazmaq üçün bir institut əməkdaşları lazım idi
Fantastik dərəcədə zəhmətkeş, yaradıcı, Allahdan verilmiş istedad onu məhşur etdi.
Fəxrəddin Abbaszadənin bu qədər universal olmağın bir səbəbi də, bəlkə xalqımızın misilsiz qəhrəmanı Babəkin nəticələrindəndir. Çünki O, məhşur qəhrəman Babəkin kəndində doğulmuş, boya- başa çatmışdır.
Günahsız insana azadlıq verilməlidir!...
 
Seyidəmir Məmmədzadə
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: