search
menu
person

NEWS AND UDATES


Ərli qadının xəyanəti!
Dünyada tibb elmi sürətlə inkşaf edir. Min çeşiddə dərmanlar istehsal olunur, daha da müasir texniki avadanlıqlar  istehsal olunur, lakin xəstəliklər azalmır, əksinə artır. 
Səbəb? 
Çün ki, tibb elmi xəstəliyi yaradan səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. Bütün xəstəliklərin səbəbi düzgün həyat tərzi keçirməmək, düzgün qidalanmamamaq və hərəkətsizlikdir. Tibb elmi isə hazır xəstəliyin qabağını almağa çalışır, ancaq səbəbləri aradan götürmür. Ona görə də xəstəliklər baş alıb gedir.
 
Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 33 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 16.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Azərbaycanda əksər müxalif və yarı-müxalif partiyaların, habelə iqtidar yönümlü dairələr süni şəkildə millətlər arasında ədavət, , nifrət və qarşıdurma yaratmağa çalışırlar. Bu təxribatlar bir neçə mənbəbən qidalanır. Türkçü millətçilər bunu öz perspektivdə tutulan məqsədlərə görə edir, prezidenti sevməyənlər,yumşaq desək, bunu həmin xalqları ona qarşı yönəltmək üçün edir, qüvvələri zəif olandairələr ümumiyyətlə siyasi durumu destabilizə etmək üçün və respublikada "inqilabi şərait" yaratmaq üçün milli ədavətin qızışdırmasına əl atır ki, vəziyyət qeyri-stabil olsun və bu qüvvələr"bulanıq suda balıq ovlaya "bilsinlər. Emosiyalan qızışdırılması nəticədə yalnız Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Çünki bu hərəkətlərdən nə qeyri-türkcə danışan xalqlar assimilyasiya olunacaq, nə türklər özlərindən artıqtürk olacaq, nə onlar bir prezidentin əleyhinə qalxacaq, nə də bu təxribatlar törədənlər parçalanmış cəmiyyətdə yüksək mövqe tuta biləcək. Bəzi təhlilçilər bütün bunların arxasında hökümətin özünü görür, lakin heç də belə deyil. Hökümətə milli parçalanma qətiyyən sərf eləmir, bunun da əsaslı səbəbləri var. 
Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 36 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin Azərbaycanda milli azlıqların dillərinin tədrisi ilə bağlı məlumatı yayılmşdır.Oxucuların və internet istifadəçilərinin rəy və mülahizələrindən də aydın görünür ki, veilmiş məlumatlar reallı əks etdirmir, əksinə, göz görəsi həqiqətləri təhrif edir."Talış dilli məktəblər " ifadəsinin özünün tamam səhf olduğunu nəzərə çarparaq (talış dilli məktəb o deməkdir bu məktəblərdə əsas fənlər talış dilində tədris olunur, halbuku bu, indiki şəraitdə xəyala da gəlmir),Təhsil Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan nazirliyin şöbələrinə və əlaqədar şəxslərə bəzi təkliflərimi vermək istəyirəm:
1)talış dilinin tədrisinə ayrılan 1 saat bu dilin öyrənilməsi üçün qətiyyən kifayət deyil, bunu növbəti dərs ilində 2 saata qaldırmaq  olduqca vacibdir.( çox səhv mülahizədir ki, guya talış dilinin tədrisinə 2 saatın verilməsi Azərbaycan dilini tədrisinə verilən saaları azaldır, çünki bizim müasir məktəblərimizdə xarici dillərdən savayı, bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, hələ üstəlik digər dilli  də Azəbaycan dili vasitəsilə öyrədilir).
Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 41 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 26.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
MİLLİ NATAMAMLIQ VƏ YA QAPALI DAİRƏ

Son gündarı hadisələr bir daha sübut edir ki, bizd bir milli natamamlıq sondromu var. Bir xalq üçün bu çox acınacaqlıdır. Bu natamamlıq inanclı, atatist, liberal, mühafizəçi düşüncədən asılı olmayaraq, cəmiyyətin ksəriyyətindəki özünü büruzə verir. 
Birn birinci, cəmiyyәtdә qorxaqlıq hissi pik hәddindәdir. İnsanlar özlərini itirməmiş, etiraz etsә döyülmәkdән, hәbs edilmәkdән çox qorxurlar.
İkincisi, cəmiyyətdə bir ümidsizlik hökm sürür. İnsanların gәlәcәyә olan ümidlәri mәyusluqdan ibarәtdir.
Üçüncüsü, cəmiyyətdə bir qəddarə hissi hökm sürür. İnsanlar qüclülärin qarşısında qorxduqları kimi, gücläri çatdıqlara qarşı çox qäddardırlar. Sanki onların bütün problemlәrinin günahkarı güclәri çatdıqları adamlardır.
Dördüncüsü, cämiyyätdä tährif edilmiş däyärlär sistemi hakimdir. İnsanların səsländirdikläri şüarlar sәmimi deyil, yalnız täzahür xatirinädir.
Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 28 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Talish HuseynovƏləkrəm Hümmətzodə ve 49 diğer kişi ile birlikte.
2 saat · 

ƏləkrəmHümmətzodə

Vey hurmətinə Toloşon!
Çox hörmətli Talışlar!
Bu günlərdə bir millət olaraq, bizdən asılı olmayan səbəblərdən, bir Talış övladının, haçansa baş verən, insanlığa sığmayan, vəhşilik nümünəsi kimi qiymətləndirilməli bir əməlin həqiqi sifarişçisi barədə dediklərindən sonra, Ölkədə hakimiyyəti mənimsəmə yolu ilə ələ keçirən prezidentin köməkçisi Əli Həsənov, əlində olan mətbuatın bütün növlərini səfərbər edərək, həmən Talış balasını birbaşa separatçılıqda qınamağa cəhd etdi.
Deməli, ən yüksək səviyyədə biz Talışlara ölkədə, bu ölkəni öz vətənimiz sayaraq, baş verən hadisələrə qiymət vermək, münasibət bildirmək haqqına malik olmaq istəyimiz,-separatçılıqmış!

Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 144 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Lachin Mamishov

Böyük hörmətim olan dostum Фирудин Джалиловun müsahibəsini oxumaq istədim, amma əsəbimnən oxuya bilmədim. Başlığı oxuyandan sonra, səbrim çatmadı Ctrl+F düyməsini vurub "konfederativ" sözünü daxil etdim ki, həmin fikirlərlə tanış olum. İki abzasını oxudum və az qaldım ki, əsəbimnən monitoru vurub qırım.

Firudin müəllim, əzizim, Sizin evinizdə dəfələrlə olmuşam, xeyli söhbətlər etmişik. Bir dəfə söhbətlərin birində rəhmətlik Xudu Məmmədov haqqında danışdınız. Öz xatirələrinizi bölüşdünüz və Xudu Məmmədovun nə nəhənglikdə şəxsiyyət olması haqqında danışdınız. İndi Sizə sual verirəm, kişilər kişisi, rəhmətlik Xudu müəllim sağ olsaydı, Sizin bu müsahibənizi oxuyub, Sizə nə deyərdi?

Категория: SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ | Просмотров: 24 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090