13.03.2020

Çəmə ğədimə adəton çiç be ,çəvonədə qılə ku bıvotom

Tolış voteyada bəçımı yod ” Si sor bə nav “ omedə :
Bıçmı yode , az hələm əğıl bim , diyadə bə pemerdon iyən pejonon qəp əjənin əvoten , ğədimə vaxdonada jıqo koyun bə odam marağin omedəbe . Çımı yodadədə mandə qılonadə pidame i qılə bışməro bıvotom .
Ğədimətiku bəmə mandə adatonadə qıləy , Osom Həşi və qətiyədə di cəmahaton misə ğabon peqətin də sıği , də osuni əkun . Im koyun azan ışdənən Çayrudə vindame . Ve marağin əvo bəme , boçi insonun misə ğəzənon kudən ? Bı barədə ve fikiron hısdın .

Çəməku bə inson ışdə fikiri jığo əvotin : Həşi və Osom qəteyadə mison kuy mənə əve , osom zəminədə bə sədonku ışdə vırə dəiş kardedə , ışdə hərəkəti dəvom kardedə .
19.05.2019

Turkiyənin məhşur müğənnisi Sezen Aksu ;  "Sarı gəlin" erməni mahnısıdır.

 Turkiyənin məhşur müğənnisi Sezen Aksu ;  "Sarı gəlin" erməni mahnısıdır.

Талышское Национальное Движение

Turkiyənin məhşur müğənnisi Sezen Aksu verilişdə, "Sarı gəlin" mahnısını Erməni dilində oxuyub ve "Sarı gəlin" erməni mahnısıdır, Azərbaycanın  yox sözlərini deyib. "Hətta həyat yoldaşımda bildiyiniz kimi ermənidir mən erməniləri çox sevirəm deyib..

27.03.2019

Sevil Nuriyevanın əsli araşdırılıb. Ana tərəfdən əslən Naxçıvanlı ata tərəfdən əslən Xızıdan olan bir Tatdır.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, yazı ve yakın çekim
Tatho Tatlar Tat People Таты

TATLARI TƏHQİR EDƏN BU XANIMI SİZLƏRDƏ TANIYIN.

Sevil Nuriyevanın əsli araşdırılıb. Ana tərəfdən əslən Naxçıvanlı ata tərəfdən əslən Xızıdan olan bir Tatdır. 
Bir hekayəsinidə sizlərə danışım, Sevil Nuriyeva ANS'də işlədiyi vaxtlar. Günlərin bir günü Talışların tarixiylə bağlı bir Talış gəncini ANS telekanalına çağırır. 
Orada Sevil Nuriyeva və 2,3 nəfər savadsız adını tarixçi qoymuş adamlarda olub. Aparıcı Sevil Nuriyeva idi. Bizim Tarix və yaxud Bizim keçmiş tarix adlı bir veriliş idi. 
Sevil Nuriyeva Talış gəncinə deyib ki, səni bura çağırmaqda məqsədimiz odur ki, sən Talışlara aid heçnə deməməlisən. Sən efirdə sübut etməyə çalışmalısan ki, Talışlar Türkdür. Sən ancaq Türk söhbəti eləməlisən.
Başla Talışların Türk olduğunu deməyə. Talış gənci isə ağlı başında olan bir gənc olduğu üçün bu təklifi qəbul etmir və deyir ki, Talışların Türk olduğunu demək absurddur. 
Mən axı necə deyə bilərəm ki, Talışlar Türkdür ? Bu yalandır. 

23.03.2019

1747-ci ildən Lənkəran Talış xanlığının mərkəzi şəhərinə cevrilmişdir.

Lenkeran Medeniyyeti 

XVIII əsrdə Talış xanlığı yaradıldı. Qara xanın hakimiyyəti dövründə xanlığın paytaxtı Astaradan Lənkərana köçürüldü. Şəhər genişlənməyə başladı. Xanlığın iqtisadi, siyasi və mədəni həyatı inkişaf etdi, dəmirçilik, misgərlik, zərgərlik məmulatlarının istehsalı genişləndi. Lənkəran uzun müddət Talış xanlığının paytaxtı kimi qalmış və Azərbaycanın İranla, Orta Asiya, Hindistan və Rusiya ilə ticarətində mühüm rol oynamışdır. Şəhərdə yaşayış binaları ilə əhatə olunmuş 9 bazar var idi. 1795-ci ildə İran şahı aba Məhəmməd şah Qacarın ordusu Lənkəranı qarət edəndən sonra cənuba çəkildi. 1813-cü il yanvarın 1-dək Lənkəran xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edilmişdir. Sonradan Gülüstan müqaviləsinə əsasən Lənkəran xanlığı Rusiyaya birləşdirildi. Lənkəran rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir.Lənkəran rayonu populyar turist marşrutlarının mərkəzində yerləşir.

22.03.2019

Bütün köklü Bakı əhli Tat'dır yəni PARS.

Popok TolyshstoniCavidan Kadusi Talysh ve 92 diğer kişi ile birlikte.

Artıq dərəcədə xaiş edirəm sonadək oxuyun.

Vaxtilə bu ölkənin, yəni Azərbaycanın sahibi olan, hakimiyyəti öz əlində saxalyan və demək olar ki, Azərbaycanın təməlini qoyan bu millət görün nə günə qalıb. Dilləri yoxa çıxıb, adət-ənənələri məhv olub. Milli-özünüderk hissindən məhrum olublar və indidə asiyadan gələn qıyığ göz özbək “biz sizi assimilyasiya etmirik, siz milli azlıqlarla işimiz yoxdur” deyir. 
Əziz Talışlar bizidə eyni son gözləyir! Siz isə hələki “ömrü boyu qardaş kimi yaşamışıq, qız alıb qız vermişik” kimi nağıllara qulaq asın(((

Bütün köklü Bakı əhli Tat'dır yəni PARS.. Çoxları Tatların Pars olduğunu bilmir. Tat eqzoetnonimdir.. Əsl etnonimləri isə PARS'dır..
Bu kəlmədəndə qorxub kompleksə qapılmaq lazım deyil.. 
Başa düşürəm Azərbaycanda farslar əleyhinə uzun müddətdir ki, təbliğat aparılır. PARS'dan əbədi barışmaz düşmən obrazı yaradıblar. Bu bir siyasi məsələdir... Bunun tarixi birazda keçmişdə Çar Rusiyasından başlayır. Rusiya İrandan Aran-Şirvanı qopardıqdan sonra de-etnizasiya prosesinə start verdi. Çünki, bunların əksəriyyəti iran-nejaddılar idi. Bu Rusiyanı narahat etməyə başlayır, çünki onları "Pers" tanıyırlar və bilirlər ki, bunlar heç vaxt İranı öz əsl vətənləri kimi atmayacaqlar. Axtarış və tədqiqat aparılır və məlum olur ki, onları türkləşdirmək yolu ilə İrandan ayırmaq olar. Beləliklə, müsəlmanları dövlət işinə cəlb etməyə başlayırlar. Pars dilli Bakı əhalisi üçün RUS-TATAR məktəbləri açılır. 

25.02.2019

Sosial şəbəkə xəbərləri .

Ələkrəm Hümmətzodə
 
Azərbaycan Respublikasında, deyilənə görə, 53 siyasi partiya var, qeyri-rəsmi olaraq, Talışlara partiya yaratmaq, qadağandır!?...
16.01.2019

Ərli qadının xəyanəti!

Ərli qadının xəyanəti!
Dünyada tibb elmi sürətlə inkşaf edir. Min çeşiddə dərmanlar istehsal olunur, daha da müasir texniki avadanlıqlar  istehsal olunur, lakin xəstəliklər azalmır, əksinə artır. 
Səbəb? 
Çün ki, tibb elmi xəstəliyi yaradan səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. Bütün xəstəliklərin səbəbi düzgün həyat tərzi keçirməmək, düzgün qidalanmamamaq və hərəkətsizlikdir. Tibb elmi isə hazır xəstəliyin qabağını almağa çalışır, ancaq səbəbləri aradan götürmür. Ona görə də xəstəliklər baş alıb gedir.
 
12.01.2019

Milli ədavəti qızışdıranlar isə öz gələcəklərini ciddiliklə düşünməlidi.Рафаэль Асадзаде

Azərbaycanda əksər müxalif və yarı-müxalif partiyaların, habelə iqtidar yönümlü dairələr süni şəkildə millətlər arasında ədavət, , nifrət və qarşıdurma yaratmağa çalışırlar. Bu təxribatlar bir neçə mənbəbən qidalanır. Türkçü millətçilər bunu öz perspektivdə tutulan məqsədlərə görə edir, prezidenti sevməyənlər,yumşaq desək, bunu həmin xalqları ona qarşı yönəltmək üçün edir, qüvvələri zəif olandairələr ümumiyyətlə siyasi durumu destabilizə etmək üçün və respublikada "inqilabi şərait" yaratmaq üçün milli ədavətin qızışdırmasına əl atır ki, vəziyyət qeyri-stabil olsun və bu qüvvələr"bulanıq suda balıq ovlaya "bilsinlər. Emosiyalan qızışdırılması nəticədə yalnız Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Çünki bu hərəkətlərdən nə qeyri-türkcə danışan xalqlar assimilyasiya olunacaq, nə türklər özlərindən artıqtürk olacaq, nə onlar bir prezidentin əleyhinə qalxacaq, nə də bu təxribatlar törədənlər parçalanmış cəmiyyətdə yüksək mövqe tuta biləcək. Bəzi təhlilçilər bütün bunların arxasında hökümətin özünü görür, lakin heç də belə deyil. Hökümətə milli parçalanma qətiyyən sərf eləmir, bunun da əsaslı səbəbləri var. 
26.12.2018

Təhsil Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan nazirliyin şöbələrinə və əlaqədar şəxslərə bəzi təkliflərimi vermək istəyirəm.

Təhsil Nazirliyinin rəsmisinin Azərbaycanda milli azlıqların dillərinin tədrisi ilə bağlı məlumatı yayılmşdır.Oxucuların və internet istifadəçilərinin rəy və mülahizələrindən də aydın görünür ki, veilmiş məlumatlar reallı əks etdirmir, əksinə, göz görəsi həqiqətləri təhrif edir."Talış dilli məktəblər " ifadəsinin özünün tamam səhf olduğunu nəzərə çarparaq (talış dilli məktəb o deməkdir bu məktəblərdə əsas fənlər talış dilində tədris olunur, halbuku bu, indiki şəraitdə xəyala da gəlmir),Təhsil Nazirliyinə, bu işlə məşğul olan nazirliyin şöbələrinə və əlaqədar şəxslərə bəzi təkliflərimi vermək istəyirəm:
1)talış dilinin tədrisinə ayrılan 1 saat bu dilin öyrənilməsi üçün qətiyyən kifayət deyil, bunu növbəti dərs ilində 2 saata qaldırmaq  olduqca vacibdir.( çox səhv mülahizədir ki, guya talış dilinin tədrisinə 2 saatın verilməsi Azərbaycan dilini tədrisinə verilən saaları azaldır, çünki bizim müasir məktəblərimizdə xarici dillərdən savayı, bütün dərslər Azərbaycan dilində keçirilir, hələ üstəlik digər dilli  də Azəbaycan dili vasitəsilə öyrədilir).
18.12.2018

MİLLİ NATAMAMLIQ VӘ YA QAPALI DAİRӘ

MİLLİ NATAMAMLIQ VƏ YA QAPALI DAİRƏ

Son gündarı hadisələr bir daha sübut edir ki, bizd bir milli natamamlıq sondromu var. Bir xalq üçün bu çox acınacaqlıdır. Bu natamamlıq inanclı, atatist, liberal, mühafizəçi düşüncədən asılı olmayaraq, cəmiyyətin ksəriyyətindəki özünü büruzə verir. 
Birn birinci, cəmiyyәtdә qorxaqlıq hissi pik hәddindәdir. İnsanlar özlərini itirməmiş, etiraz etsә döyülmәkdән, hәbs edilmәkdән çox qorxurlar.
İkincisi, cəmiyyətdə bir ümidsizlik hökm sürür. İnsanların gәlәcәyә olan ümidlәri mәyusluqdan ibarәtdir.
Üçüncüsü, cəmiyyətdə bir qəddarə hissi hökm sürür. İnsanlar qüclülärin qarşısında qorxduqları kimi, gücläri çatdıqlara qarşı çox qäddardırlar. Sanki onların bütün problemlәrinin günahkarı güclәri çatdıqları adamlardır.
Dördüncüsü, cämiyyätdä tährif edilmiş däyärlär sistemi hakimdir. İnsanların səsländirdikläri şüarlar sәmimi deyil, yalnız täzahür xatirinädir.
18.12.2018

Hansı haqq və hüqüqlara malikik? Kimik?

Talish HuseynovƏləkrəm Hümmətzodə ve 49 diğer kişi ile birlikte.
2 saat · 

ƏləkrəmHümmətzodə

Vey hurmətinə Toloşon!
Çox hörmətli Talışlar!
Bu günlərdə bir millət olaraq, bizdən asılı olmayan səbəblərdən, bir Talış övladının, haçansa baş verən, insanlığa sığmayan, vəhşilik nümünəsi kimi qiymətləndirilməli bir əməlin həqiqi sifarişçisi barədə dediklərindən sonra, Ölkədə hakimiyyəti mənimsəmə yolu ilə ələ keçirən prezidentin köməkçisi Əli Həsənov, əlində olan mətbuatın bütün növlərini səfərbər edərək, həmən Talış balasını birbaşa separatçılıqda qınamağa cəhd etdi.
Deməli, ən yüksək səviyyədə biz Talışlara ölkədə, bu ölkəni öz vətənimiz sayaraq, baş verən hadisələrə qiymət vermək, münasibət bildirmək haqqına malik olmaq istəyimiz,-separatçılıqmış!

08.12.2018

“Türkiyə və Azərbaycanın konfederativ dövlət kimi bir araya gəlməsinin tərəfdarıyam”Фирудин Джалилов

Lachin Mamishov

Böyük hörmətim olan dostum Фирудин Джалиловun müsahibəsini oxumaq istədim, amma əsəbimnən oxuya bilmədim. Başlığı oxuyandan sonra, səbrim çatmadı Ctrl+F düyməsini vurub "konfederativ" sözünü daxil etdim ki, həmin fikirlərlə tanış olum. İki abzasını oxudum və az qaldım ki, əsəbimnən monitoru vurub qırım.

Firudin müəllim, əzizim, Sizin evinizdə dəfələrlə olmuşam, xeyli söhbətlər etmişik. Bir dəfə söhbətlərin birində rəhmətlik Xudu Məmmədov haqqında danışdınız. Öz xatirələrinizi bölüşdünüz və Xudu Məmmədovun nə nəhənglikdə şəxsiyyət olması haqqında danışdınız. İndi Sizə sual verirəm, kişilər kişisi, rəhmətlik Xudu müəllim sağ olsaydı, Sizin bu müsahibənizi oxuyub, Sizə nə deyərdi?