30.09.2019

Напиши свое имя Талыш

                                             Напиши свое имя Талыш

Напиши имя Талыш и участвуй в спасении одного древнего народа 

Дорогие граждане Талышстана, с 1-го числа до 10-го октября в Азербайджане проводиться перепись населения.
Просим каждого Талыша во время переписки, написать свое Национальную идентичность - Талыш.
Написав свое имя Талыш, каждый из нас участвует в спасении Талышского народа.
Храни господи Талышей и Талышстана.
547 0 Taliys
17.09.2021

‘’Tolishstan.com’’ saytının  girişinə nəyə görə Azərbaycanda  qadağa qoyulub

Məlumunuz olsun ki ,2019 ci ilin sentyabr ayından bu günə qədər Azərbaycanda  ‘’tolishstan.com’’  saytının girişinə qadağa qoyulmuşdur . Sayta qoyulan qadağanın səbəblərini araşdırmaq üçün çoxlu sayda müraciətlər edilməsinə baxmayaraq  , Azərbaycan tərəfi heç bir cavab verməmişdir. Bir çox demokratlar qeyd edirlər ki , Azərbaycan Respublikasında yaşayan Milli azlıqların heç bir problemləri yoxdur . Bu cur problemləri biz işıqlandırmaq istəyirik ki,  ‘
199 0 Taliys
14.09.2021

PCTA drafted an alternative report

The Public Council of Talyshes of Azerbaijan (PCTA) published an alternative report due to the resolution of the CE Committee of Ministers on the implementation of the European Framework Convention for the Protection of National Minorities by Baku. Adopted in February this year, the document recommends that the
353 0 Taliys
08.06.2021

Talysh people the right to autonomy (self-government) based on the Talysh National Assembly, to the summer session of the Parliamentary Asse

Dear ladies and gentlemen,
Recalling that membership in the Council of Europe is based on voluntary appeals to European states and acceptance of voluntary gentlemanly obligations to these states, we note that the fulfillment of these obligations is completely forgotten after the seizure of power by many authoritarian governments. Thus, the authorities of the Republic of Azerbaijan which joined the Council of Europe in January 2001 ignored the conventions as well as many other obligations that could protect the main indigenous peoples of the country from the policy of assimilation and
427 0 Taliys
11.04.2021

Lerikdə etiraz aksiyası, Prezident Əliyevin kəndə gəlməsi xahiş olunur

Muxtar Babayevin bu qanunsuz əməlləri göz yumduğunu deyiblər. Peştətük kənd sakinləri Prezident İlham Əliyevin kəndə gəlib onlara sahib çıxmasını xahiş edirlər. 

Qarşıdakı müddət ərzində ətraflı məlumat dərc olunacaq.

224 0 Taliys
31.03.2021

2020 Country Reports on Human Rights Practices: Azerbaijan (1)

There were reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings.

The Office of the Prosecutor General is empowered to investigate whether killings committed by the security forces were justifiable and pursue prosecutions.

Reports of arbitrary or unlawful killings in police custody continued. For example, on November 9, Talysh historian and activist Fakhraddin Abbasov reportedly died in Gobustan prison under suspicious circumstances. Prison authorities stated he committed suicide. On October 13, he reportedly announced that his life was in danger and warned family and supporters not to believe future claims he had died by suicide. Some human rights activists also noted suicide was against Abbasov’s religious views.

444 0 Taliys
17.03.2021

Sosial-siyasi "bomba"ya çevrilən Lənkəran və Taleh Qaraşovun 25 illik səltənəti!

Biz, təkcə media nümayəndəsi kimi yox, həm də bir vətəndaş kimi əminik ki, Azərbaycanda rüşvətə, korrupsiyaya bulaşmayan icra başçısı yoxdur. Həqiqətənmi, ölkədə rüşvətxor, xalqı tapdalayan, dövləti talayan icra başçıları təkcə həbs edilən rayonların rəhbərləri idi? Əlbəttə ki, xeyr! Digər icra başçıları da rüşvətxor, korrupsioner deyilmi? Deməli, məsələ başqdır, məmur həbslərinin həm də ciddi siyasi səbəbləri var.
306 0 Taliys
07.03.2021

KILO

Kılo votme bəçımı yod qıləy hədis dəşe: İ ruj qıləy di cıvonon “merdiyəti çiçe” mevzuədə bə tasıb beşedən, har kəs merdiyəti qıləy çiyədə vindedə, i kəs votedə merdiyəti veyə pule, ə kəs votedə merdiyəti ənətarsoətiye, seminə xonəxo votedə merdiyəti ğıyətmandətiye, mılxəs, ımon bə qıləy ray ome zınedənin, votedən bışəmon di siprişiku xəbə bıstənəmon. Həminə diədə Şirizoə nomədə qıləy sipriş jeyedəbən, tolışi nıznəkəson bəy Şirzad əvotin, ım Şirizoə ve mudrikə insonebən, hiç vaxt nıznə çi nəvoti, zınə çi səpeən isror nəkəy, ehanə əçəy votəy co kəsi rozi nahaştisə Şirizoə kırt əvoti: Az ənədə zınedəm…
187 0 Taliys
25.11.2020

“Talış dilinin tədrisi ilə bağlı müraciətlərin cavabsız qalması narahatlıq doğurur”

Azərbaycan Talışların İctimai Şurası ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıb

“Biz talışlar etnik mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq güclü, qüdrətli ölkəmizdə - doğma, azad, demokratik Azərbaycanımızda qürürlu, ləyaqətli, firavan və xoşbəxt yaşamaq istəyirik! İstəyirik ki, övladlarımız özünütanımaz, manqurt və mənəvi cəhətdən şikəst deyil, şəxsiyyətli, ləyaqətli, namuslu, vicdanlı, sağlam düşüncəli əsl Azərbaycan vətəndaşları kimi böyüsünlər!”

410 0 Taliys
25.11.2020

MƏSLƏHƏTÇİ AQRONOMLAR

( Bə Toloşi, həmmə nomon pesoxtən, yəne şərti)
Ənvər fəhlə ko kardə, bekoə vaxti so-bədə əkin-qılə kaşdə, kaq-kijə oqətdə, boşdə nunə pul bekardə. Ruji bə çayçi sefıj dı bifi vardəjbe bo həvate. Vıjorisə dı-se kərə ucuz doydə, həmən ki, nə dəmon doydə, nə kubrə, urusi votenə,,naturalnıy produkt ".
357 0 Taliys
24.11.2020

CAZİBƏDAR ÖLÜM

Neçə gün idi ki, içimdə bir narahatçılıq, sanki bir ruh düşkünlüyü, yaxud dünyadan bir küskünlük var idi. Bu gün qərara gəldim Hirkan meşələrinə bir nəzər salam, bəlkə məni dünyamla barışdırdı.

Payız vaxtı Talış meşələrinin ayrı bir gözəlliyi, ayrı bir özəlliyi vardır. Bu fəsildə ağaclar sanki bər-bəzəkli libaslarla aşiqini gözləyən məşuqları təqlid edir. Bölgə meşələrinin füsunkar incisi, ağacların ulusu Ambur (dəmirağacı) ağacı meşədə ali məqama sahibdir. Hamıdan çox görünən, "qışqıran"

222 0 Taliys
20.11.2020

Im sor Tolışi xəlqi ve yolə navadə şəkəson ginij kardije Xıdo  həmə rəhmət bıkə !!!

Çəmə Kahin Boli bə rəhmət çəvədə ruji bə ğərar oməbimon ki, omə Əynə (Cımmə) şəvi Rəhməttiqi bə yod dənəmon, ehsan bıdəmon!
Soxə sərt karantini əmon nıdoşe!
Peş Fəxrəddin Boli bə rəhmət şe bə ğərar omimon ki, əvoni dıynən ico Yad bıkəmon!
Imruj çəmə tolışə boliondə 4-5 kəs( kali dustonən vacibə koşon beşe, ome nızınin) bə çəmə kə bəmı peqıniye oməbin, bəmı səsəloməti, təsəlli be qoroş!
351 0 Taliys
1 2 3 ... 19 20 »