search
menu
person

NEWS AND UDATES


« 1 2 3 4 5 6 7 »

SILƏHUYƏDƏ BEMƏ VIL
( nənə hekayə)
2-nə vəslə

Yolə nənə Qulcohon (1857-1968) Miyonkuji Salehi kinəbe. Salehi kəxıvand Qulboni şuə vəfot kardə bəpeştə deştə dıqlə kinə bə Mədo oqardedə. Qulxanım bə Səfəri Nurəli, Qulcohon bə Bayrami Əğəmerzo bə şu şedə. Qulcohon de Əğəmerzo kəxıvand bey bəpeşt 3 zoə ( Əğərizo (1904-1965), Mərzo (1911-2008), Barzo (1923-2006)) i kinə (Nəci (1932-1966) bə dınyo omedə. Yolə zoə Əğərizo çe Məlo Mədəli kinə vitvoniey, bə Əğəmerzo bokinə Ğızvəsi kə vardey, peşı de somiyə soxtey sə dəpişiey, Məlo Mədəli kinə petovey nızıne bə hovə kə oqardey bə Əğəmerzo xıyzoni bevəc təsir kardedə. Çunki yolə zoə Əğərizo çı qulqulonku bərk əsəbin bedə, rık kardedə, şedə ıştə tojə dutə somiyədə jiyedə, çəyoən de Məşdi Fərmoni bə ico koy əkəy-əyən dəjedə, bo neçiyəvonəti, jivo jəy, moy qətey dumo şedə, kə-bədə, obədə, odəmon dılədə bə çəş çiyedəni, quşənişin bedə...
*

Категория: TALİSH | Просмотров: 89 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.04.2019 | Комментарии (0)

“TOLIŞƏ XƏLQ, TOLIŞİ ZIVON BƏMI ASPARDƏBƏ”
Azərboyconədə sarayə zıvon urusi zıvone. Urusi qəp jəkəson ıştəni vıjniyə zumrə numayəndə hisob kardedən. Əve ki əmandənə azərboyconıjon- jinə zumrə bə tırki ono-ono kardedə.
Pars: Bəs tı, tolış? “Xıdo ın tolışə xəlq, ın tolışi zıvon bəmı aspardəşe”- votəkəs, tı kədə, koədə, vojorədə, transportədə bə tolışi qəp jəydəş? Ne!
Tolışə “səvoddiyon: ” müəllim, tələbə, həkim, siyasətvon, jurnalist, aktivist, rejissor, aktyor, hətta ənıvıştonən daxil, həmə totalə riyokorinin. Yəni çəmə cəmat hiç fidokorəti nıkardə, əz nıkəşə bə harçi soyb beşey pidəşe: “Məvotən, məməsən, məsırən, Həmzə xıyo kaştəşe!”
Категория: TALİSH | Просмотров: 118 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.04.2019 | Комментарии (0)

Har Tolış bı koy bəpe komək bıkə ,ım ko çəmə qılə millət be dınyo nuşu doyroye . Çımı əzizə Tolışə merdon ,hovun kalı odəmi komak karde ə ğədərən pırablemij nije , kali odamon bə i qılə nunu çaşij hısdıje . Əmə qılə millət be bəbe bə dınyo nuşu bıdamon . Tolışi milləti bə dınyo nuşu doyru ım koyun bəbe bıkəmon ,ışdən bışdə hurmət bıkəmon . Yo qırdə bə pul xarc bəbe :

1) Tolışi zıvonədə materalon hozu karde .

2) Tolışi mətbatı inkşaf karde ,Tolışi pırablemon bə dınyo pevlo karde .

3) Dınyo nufuzunə təşkilatonada uzuvbe ,Tolışi pırablemon yaymış karde .

Категория: TALİSH | Просмотров: 118 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.04.2019 | Комментарии (0)

Апелляционному суду г. Баку содержащегося в изоляторе Службы государственной безопасности в качестве обвиняемого лица Аббасова Фахраддина Фарман оглу, 25.12.1956 г.р.

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ Копия:

моему защитнику, адвокату господину Эльману Османову Уважаемый судья! Я с 11.10.2008 г. по 27.02.2019 г. непрерывно проживал на территории Российской Федерации, занимался там независимой аналитической и научной деятельностью. С 26 февраля 2014 г. по 26 февраля 2019 г. у меня имелся там вид на жительство сроком на пять лет и соответствующая ему паспортная регистрация. Несмотря на то, что в июне 2014 г. я официально в нотариальном порядке отказался от гражданства Азербайджанской Республики, азербайджанские власти оставили мой отказ без ответа, не лишили меня гражданства и тем самым грубо нарушили мое право выбора. 
Категория: TALİSH | Просмотров: 239 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 24.04.2019 | Комментарии (0)


Güclü yağış Lənkəranda torpaq sürüşməsi və uçqunlara səbəb oldu

Lənkəran rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib.

"Report"un məlumatına görə, son günlərdə leysan yağışları nəticəsində 22 km-lik Hirkan-Daşdatük-Biləsər avtomobil yolunun son 6 kilometrində, xüsusilə Xanbulan, Daşdatük və Biləsər kəndlərinə aparan yolda uçqunlar baş verib.

Yolboyu bir neçə yerdə torpaq sürüşmələri və çökmələr səbəbindən asfalt qatı dağılıb. Yolun bir hissəsinin çökməsi ilə 1,5 metr enində və 10-15 metr uzunluğunda yarğanlar yaranıb. Yolun yuxarı hissəsindən torpaq kütləsi aşağı doğru sürüşərək qoruyucu baryerləri sıradan çıxarıb. Yol yatağında da çökmələr var.

Категория: TALİSH | Просмотров: 110 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 23.04.2019 | Комментарии (0)


Astarada torpaq sürüşməsi aktivləşib

Astarada 1 ev uçub, ətrafındakı evlər də eyni təhlükə ilə üz-üzədir.  mart ayının 26-da torpaq qatının sürüşməsi nəticəsində rayonun Siyəkü kəndində qəzalı vəziyyətə düşən evlərdən biri uçub.

Belə ki, ötən gecə kənd sakini, 70 yaşlı Təcrübə İsgəndərovanın 3 otaqlı evi tamamilə qəzalı vəziyyətə düşüb. Ev sahibinin sözlərinə görə, xoşbəxtlikdən 5 nəfər ailə üzvündən heç biri xəsarət almayıb.

Категория: TALİSH | Просмотров: 145 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.04.2019 | Комментарии (0)

Talış Muğan Muxtar Respublikasının gəncliyini, salamlayır və əzizlərim, Sizlərə müraciət edirəm: Özünə hörmət edib, vətəninə bağlı olan xalqlar anlayır ki, onların ən böyük sərvəti,- savadlı, ağıllı gənclikdir və onun yaranmasına da bütün resurslarını xərcləyir. Təəssüflər olsun ki, hazırkı məqamda, vətənimizdə, bizlər bu qayğı və diqqətdən, məhrum vəziyyətdə olduğumuzdan, az qala bütün dünyaya səpələnmişik və…bu, antimili nəticə verəcək, köç davam etməkdədir!
Nə və necə edək?
Tarixən belə olub və belə də davam edəcək. Savadlı, ən asasi, özünə hörmətdə, cəsarət sahibi olan övladları olan xalqlar, heç vaxt, qısa müddətə belə, başqalarından imdad istəməz, əl açıb, xilas gözləməz, inanmaz ki, hansısa supergüclər, qızıl məcməydə ona arzuladıqlarını gətirib, təqdim edəcək!
Категория: TALİSH | Просмотров: 143 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.04.2019 | Комментарии (0)

Bircə onu dedim ki, ay səfeh, heç olmazsa, yazdığında fikir ver, 5(beş) gün ərzində məni deport etməməlidirlər, sonra da yazırsan ki, 10(on) gün ərzində şikayət edə bilərəm, sənin məntiqin hanı? Heç nə deməyib, çıxıb getdi. 
 Mülki geyimli şəxslər ikinci polis kapitanı ilə birgə məni zorla həyətdə duran “cip” markalı avtomobilə oturtdular, ikinci bir maşının müşahiyəti ilə məni Şeremetyeva aeroportuna gətirdilər. 
Pasport nəzarətindən keçərkən Azərbaycanın mülki geyimində olan bir nümayəndəsi yaşıl rəngli bir kağızı yoxlayan qadına təqdim etdi (“Vətənə qayıtmaq haqqında şəhadətnaməni” aradan çıxarmışdılar!). Mən qadına dedim ki, o sənəd saxtadır, mənim elə sənədim yoxdur, bu adamlar məni oğurlayıb, Azərbaycana təhvil vermək istəyirlər! O, isə,-“nəyi saxtadır, lap normal sənəddir!”, dedi və sonra buyurdu ki, keçin! 
Категория: TALİSH | Просмотров: 256 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.04.2019 | Комментарии (0)

                            Fəxrəddin Abbasovun deduktiv  həbsinin məcara  təfərrüatları.

Bakı şəhər Apellisiya  məhkəməsinə, 

                                                       DTX təcridxanasında təqsirləndirilən şəxs qismində
                                                       saxlanılan, 25.12. 1956-cı il təvəllüdlü, Abbasov  
                                                       Fəxrəddin Fərman oğlu tərəfindən

                                                                                               Ə R İ Z Ə: 

                      Surəti: Müdafiəçim, vəkil Elman Osmanov cənablarına.

 Hörmətli hakim! Mən 11.10. 2008-ci il tarixindən 27.02.2019-cu ilədək, fasiləsiz olaraq Rusiya Federasiyasının  ərazisində yaşamış, orada müstəqil analitik və alim kimi fəaliyyət göstərmişəm. 2014-cü il fevral ayının 26-dan 2019-cu il fevralın 26-dək orada 5 illik oturum hüququm və ona müvafiq pasport qeydiyyatım olmuşdur. 2014-cu ilin iyun ayında notarial qaydada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından rəsmi imtina etsəm də, bu günədək Azərbaycan höküməti onu cavabsız saxlamış, məni vətəndaşlıqdan mərhum etməyərək, bununla da  müstəqil seçim haqqımı, kobud surətdə pozmuşdur.
 2018-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərində tanışlarım vasitəsilə bilmişəm ki, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi 14 iyul 2018-ci il tarixində uydurma ittihamlar əsasında mənim qeyri-qanuni qiyabi həbsim haqqında qərar çıxardaraq, onun əsasında, Azərbaycan Baş prokurorluğu Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğuna müvafiq sorğu göndərmiş və mənim həbs olunmağımı xahiş etmişdir. Mən bunu bilən kimi 06.09.2018-ci il  tarixində könüllü surətdə, pasport qeydiyyatında olduğum Moskva vilayyətinin Lyubersk rayonunun  Kotelniski şəhərinin polis məntəqəsinə gəlmişəm. Həmin axşam Lyubersk şəhər prokuroru məni 48 saat ərzində saxlamaq haqqında(qeyri-qanuni!) qərar qəbul etmiş, ertəsi gün isə Lyubersk rayon məhkəməsi məni əvvəlcə  2(iki), sonra isə daha 4(dörd) ay həbs etmək haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu minvalla, 07.09.2018-ci il tarixindən 27.02.2019-cu ilədək Kolomno şəhərindəki 6 № li təcridxanada saxlanmışam.
Категория: TALİSH | Просмотров: 208 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.04.2019 | Комментарии (0)

Əziz dostlar, eloğlular, həmvətənlər və həmkarlar! 
 Talış mahalından daha güclü həyəcan təbilinin sədaları gəlir. Məlumatlara görə, narkomaniya artıq yaş həddi, cinsiyyət tanımır, ailələri məhv edir, Muxtar respublikanın ən dəyərli, qiymətli resursu sayılmalı olan gəncliyimiz, hər tərəfdən məhv edir! Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, çox əfsuslar olsun, bu dövrün ən ciddi bəlasına qarşı mübarizə aparmalı olan hakimiyyətin hüquq-mühafizə, səhiyyə sisteminin aparıcı simaları, böyük maddi qazanclar naminə, bu bəlanın yayılmasında birbaşa iştirakçılardır! Hakimiyyət nümayəndələri nəinki buna göz yumur,  hətta bu ağır fəsadlı bəlanın yayılmasında ciddi maraqlı görünürlər!
 Bu yanaşma həm də imkan verir ki, vətəndaşlar problemlər içində çabalayaraq, normal həyatlarının qurulması naminə, elementar tələbkarlıq, vətəndaşlıq borcunu  unutsunlar.
 Narkobiznesin inkişafı ilə, bu sahəyə rəhbərlik edən məmur-oliqarxlar, həm böyük qazanclara özləri sahib olmaqla, gəncliyin sağlam cəmiyyətə qayıtmaları naminə müraciət etdikləri səhiyyədə də rüşvət və korrupsiyadan böyük qazanclar əldə edirlər.
Категория: TALİSH | Просмотров: 126 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.04.2019 | Комментарии (0)

 

55cac8f16ea698Lənkəranda dünyanın ən nadir canlılarından biri – Əbabil quşu tapılıb.

ONA-nın cənub bürosunun məlumatına görə, məşhur Əbabil quşları Rzayevlər ailəsinin evinə pənah gətirib.

Ev sahibi Elmira Rzayeva deyir ki, bir gün evə gələndə üç Əbabil quşu pilləkənlərdə oturaq halda onu qarşılayıb. Quşların uçmadığını görən ev sahibi onları qutuda saxlamaq qərarına gəlib. Lakin quşlar evə gəldikləri günün səhəri otaqlarda qanad açıb uçmağa başlayıblar.

Bu quşlar haqqında Qurani-Kərimdə “Fil” surəsində də məlumat verilib. Surəni təfsir edən alimlərin bir çoxunun fikrincə, Məkkəyə hücum edən fil ordusunu məhz Əbabil quşları məhv edib.

Категория: TALİSH | Просмотров: 127 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 10.04.2019 | Комментарии (0)

Yaralılardan biri xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib

Rahim Zakiroğlu, Sputnik Azərbaycan

BAKI, 6 aprel — Sputnik. Astarada avtomobilin dərəyə aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Sputnik Azərbaycan-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə, hadisə Pəlikeş ucqar dağ kəndi ərazisində baş verib.Sumqayıtda qadın sürücülər qəza törətdi: Yaralanan var - FOTOLAR

Xəsarət alanların yaxınlarının bildirdiklərinə əsasən Tüləgüvan kənd sakini Ədalət Şəkərov yağışlı hava şəraitində "Ağ körpü" adlanan ərazidə hərəkət edərkən yolun sürüşkən olması səbəbindən idarəetməni itirərək "UAZ" markalı minik avtomobilini dərəyə aşırıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan iki sərnişin –1980-ci il təvəllüdlü Müqəddəs Eyvazov və 1985-ci il təvəllüdlü Ceyhun Gülməmmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.Sumqayıt şəhərində iki avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi

Категория: TALİSH | Просмотров: 122 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 07.04.2019 | Комментарии (0)

Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsi və deportasiya siyasəti

    

XX əsrin ortaları Sovet, o cümlədən Azərbaycan xalqının həyatında ən ağır, məşəqqətli bir dövr kimi iz buraxmışdır. Bu illər tariximizdə repressiya, Böyük Vətən müharibəsi (sovet-alman müharibəsi)

və deportasiya dövrü kimi xarakterizə olunur. 1937-ci il Stalin repressiyası zamanı Azərbaycanda 29 min nəfər “xalq düşməni” adı altında güllələnmlş, Sibir və Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilmişdir. Böyük Vətən müharibəsindən 300 mindən çox Azərbaycan döyüşçüsü geri qayıtmadı.Müharibə illərində bir sıra xalqlar – çeçenlər, inquşlar, qaraçaylar, balkarlar, Ahıska türkləri, Krım tatarları, almanlar Mərkəzi Asiya və Qazaxıstana deportasiya (köçürülmə) olundular.
Категория: TALİSH | Просмотров: 185 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 07.04.2019 | Комментарии (0)

17 yaşlı oğlanın boynunu sındırıb zirzəmiyə atdı – Lənkəranda dəhşət

Lənkəran şəhərində iki gəncin mübahisəsi dəhşətli cinayətlə nəticələnib.

Rayonunda Digah kənd sakini 18 yaşlı Şamil Bağırov aralarında olan mübahisəni həll etmək üçün həmkəndlisi 17 yaşlı Əkbər Quliyevi kənddə yerləşən bir yarımtikiliyə çağırıb. Ş.Bağırov da ora gedib və mübahisə zamanı Əkbəri söyərək burnundan yumruqla vurub. Bundan əsəbiləşən Ə.Quliyev idman fəndi ilə Ş.Bağırovun boynunu sındırıb, daha sonra Şamilin əynindəki şalvarın belindən kəməri çıxararaq onu boğub. 17 yaşlı Əkbər həmkəndlisinin öldüyünə əmin olduqdan sonra meyiti həmin tikilinin zirzəmisinə atıb.

Категория: TALİSH | Просмотров: 130 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 06.04.2019 | Комментарии (0)

Lənkəranda 17 yaşlı yeniyetmə idman fəndi ilə öldürülüb


Həmkəndlisi yeniyetmənin boynunu sındıraraq, meyitini gizlədib

 Lənkəran rayonunda qətl hadisəsinin üstü açılıb.

Sputnik Azərbaycan "Report"a istinadla xəbər verir ki, rayonun Digah kənd sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Əkbər İlkin oğlu Quliyev martın 17-də həmkəndlisi, 2002-ci il təvəllüdlü Şamil Əmirəstan oğlu Bağırovu şəxsi münaqişə zəminində boğaraq qətlə yetirib. O, həmkəndlisini idman fəndi işlədərək boynunu sındırıb. Daha sonra meyiti kəndin kənarındakı sahibsiz yarımçıq tikilidə gizlədib. Ş.Bağırovun ailə üzvləri övladlarının Bakıda olduğunu bildikləri üçün onun evə gəlməməsi barədə polisə müraciət etməyiblər.

Категория: TALİSH | Просмотров: 113 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 06.04.2019 | Комментарии (0)

Masallının icra başçısı aprel şəhidinin anasını MƏHKƏMƏYƏ VERİR

Masallının icra başçısı aprel şəhidinin anasını MƏHKƏMƏYƏ VERİR

 
 
 
İcra başçısı aprel şəhidinin anasını məhkəməyə verir
 
Masallı rayon İcra Hakmiyyəti şəhid anasını məhkəməyə verir.
 
Miq.Az xəbər verir ki, unikal.org-a müraciət edən aprel döyüşlərində şəhid olan Nurlan Əsgərlinin anası Ziba Əsgərova bildirir ki, həmin müsahibəsi ölkə mətbuatında yayımlanandan sonra Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Aybəniz Qafarova ona zəng edərək, şəhid ailəsini hədələyib:
Категория: TALİSH | Просмотров: 154 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.04.2019 | Комментарии (0)

Talış Ağsaqqal Ali Şurası.
31 Mart 2019-cu il


Əlimərdan Şükürzadə adlı şəxsin şəkli.
Əlimərdan Şükürzadə adlı şəxsin şəkli.
Категория: TALİSH | Просмотров: 112 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.03.2019 | Комментарии (0)

 Əziz dostlar, şəkildə gördüyünüz bu oğlan, Astara rayon sakini,Ağacanzadə İlham İlqar oğludur. Hərbi xidmət zamanı, yaralanmışdır. Halhazırda bədənində yaranmış ağrılara görə cox əziyət cəkir. İlham, iş qabilyətin itirib. Ailənin maddi imkanı yoxdur və 5 nəfər ailə üzvü cox acınacaqlı vəziyyətdədir. İlhamın Atası İlqar, deyir ki, mənim imkanım olsa, hec bir yerdən kömək istəmərəm. Dəfələrlə aidiyyəti orqanlara müraciyət etmişəm ki, İlhamın təqaüd almasıa köməklik etsinlər ki, təqaüd pulu ilə, müalicə olunsun və ağrıları azalsın. 
Категория: TALİSH | Просмотров: 112 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.03.2019 | Комментарии (0)

Bəxtiyar Ruşin

FƏSLİ-BAHAR ÇE ĞƏŞƏNQE

Əhəd Moxtari əvəsorış ve pidəbe;
ım şeir bəçəy rufi ərməğone

Bəxtiyar Ruşin Aprel, 2006

( Şeyri sıftə navonə statusonədə )

Pəh, sori çı xosə vəxte,
Kəfşəni koy ısə vəxte.

Категория: TALİSH | Просмотров: 111 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 26.03.2019 | Комментарии (0)

Moskva tolışon Nəvuzə idışon dəvoniyə

  De Kadusion aşmardi ımsor 3756 – nə Nəvuzi  sor daməy. Çe Moskva hukuməti ımsorən bənəy harsornəni ım idə şoyvoyış Moskva VDNX– də 75 – nə çodoədə dəvinişe. Bı idə şoyvoyədə tolışon iqləliyə xəlğ bin, dəvlətışon nıbe mande de həmə dəvləti sunon bıə odəmon bə ico çəvon fayədə ım idışon penə fayədə dəvonişone. Çı idə şoyvoy sədə Rusiya Tolışon Diaspora mandəbe. Rusiya Tolışon Diaspora prezidenti əlehdə zəhməti səkıştədə tolışon Rusiya hukmət çəışənəvo jintono hejo hestin. Bı idə şoyvoyədə çe Tacikistani, Əfqanıstani, Ozbəkistani, Qırğısıstani, Rusiya, Tatarstani iyən dınyo ve hukməton səfərati nımoyondon omən bə tolışon çodo və bə tolışon çəşiruşnişon doə.

Категория: TALİSH | Просмотров: 107 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 26.03.2019 | Комментарии (0)