search
menu
person

NEWS AND UDATES


17:44
Talish Mugan Autonomous Republic wants help from the world
Mütərəqqi dunyanın, bütün Mütərəqqi ictimaiyyətinə
Hər-hansı bir formada, özünüidarə və dövlətçilik ixtiyarlarından, iradəsindən xaric, kənar səbəblərdən, əməli məhrum edilmiş Talış xalqı adından, Mühacirətdə olan, yuridiq varlığa malik, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Hökümətinin

                                                                                     M ü r a c i ə t i :

Dəyərli Xanımlar və cənablar!
Talış xalqının, bir xalq olaraq, yaşamı hazırda ciddi narahatçılıq yaradır. Bu xalqın yaşadığı arealda mövcud olan Dövlətlərin (İİR və AR) heç birində Talış dilinin qorunub saxlanmasına elimentar dövlət qayğısı, təhsil belə yoxdur. Milli mənliyinə böyük qayğı yaşayan bir-çox Talış ziyalıları fərdi resursları hesabına Talış dilinin ən azı, heç olmazsa, yazılı formada, elmi araşdırmalarında qorunub saxlanmasına qismən də olsa, uğurlara cəhd edirlər. Çox az sayda olan belə ziyalılarından biri, German xalqları dilləri üzrə mütəxəssis Novruzəli Məmmədov 2007-ci ildə həbs edildi, həbsdə özü və övladları,-iki oğlu, işgəncə və qurulan dövləti teror təxribatları ilə məhv edildilər!
Həmin ziyalılardan digəri, alim və siyasi xadim, təqiblərdən xilas olmaq səbəbindən,  Rusiya Fedirasiyasına 2008-ci ildə 2-ci dəfə sığınan Fəxrəddin Fərman oğlu Abbasov, Azərbaycan Respublikasının hüqüq-mühafizə orqanlarının tələbi ilə 2018-ci ilin 06 sentyabr tarixində həbs edilmiş, müammalı şəkildə, 27 fevral 2019-cu il tarixində, həbsdən “azad edilmiş” və Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində mərkəzi hava limanında həbs edilmişdir!
Fəxrəddin Abbasov Talış xalqının böyük ziyalısı, alimi və siyasi-ictimai xadimidir. Onun, 15-dən artıq elmi araşdırmaları, siyasi ali təhsil dərsliyi, Talış dilinin elmi öyrənilməsi, Talış xalqının yaxın-uzaq tarixi barədə araşdırmaları, Talış-Rus, Talış-Türk, Talış-İngilis, Talış-Alman lüğətləri, danışıq kitabçaları və minə yaxın publikist məqalələri və digər əsərləri dərc edilib. Əməli yaşamına imkan verilməyən, Azərbaycan Respublikası tərkibində Talış Muğan Muxtar Respublikasının Parlamentinin sədri seçilmiş və hazırda da həmin vəzifənin nəzəri daşıyıcısıdır. Beynəlxalq Talış mədəniyyəti təşkilatının həmtəsisçi və rəhbərlərindən, eləcədə Talış Milli hərəkatının əsas simalarından biridir.
 TMMR Prezidenti və Mühacir höküməti, böyük narahatçılıqla, Talış xalqının Bu böyük, həqiqi ziyalısı, Fəxrəddin Abbasovun da məhv edilən digər ziyalısı Novruzəli Məmmədovun özünün və ailəsinin taleyini yaşadılacağından böyük nigarançılıq yaşamaqla Sizlərin hamınızdan,- acizanə xahiş edirik:
 Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətindən, ancaq və ancaq fikir və milli mənsubiyyətinə görə həbs edilən Fəxrəddin Abbasovun azad edilməsinə çağırış və müraciət edin!
Dərin hörmətlə,

TMMR-nın Prezidenti,   
Ə.Hümmətov

TMMR Mühacir hökümətinin Baş naziri,
R.Mirzəyev. 
 

To the Progressive Publicity of the Progressive World 
On behalf of the Talysh people, deprived in any form, from self-government and statehood, out of will, from outside reasons, Immigrant, legal entity, Government of Talish Mugan Autonomous Republic

                                                                                             APPLICATION:
      Dear ladies and gentlemen!
      The life of the Talysh people as a nation is now a serious concern. In any of the States (IRI and AR) in which the population lives there is no elementary state care and education for the preservation of the Talish language. Many Talysh intellectuals, who have a great deal of care for national identity, are trying to preserve the Talish language at least in written form and in scientific research, at the expense of their own resources. 
      One of the few intellectuals, a German-speaking specialist Novruzali Mamedov, was arrested in 2007 and killed in 2009 in prison , under unknown circumstances, and his children, two sons, were also mercilessly killed by the Azerbaijani government.
     One of the intellectuals, the scientist and political figure, is to get rid of persecution, Fakhraddin Farman oghlu Abbasov, who had been seeking refuge in Russia for the second time in 2008, was arrested on September 6, 2018 at the request of the law-enforcement agencies of the Republic of Azerbaijan, mysteriously, on 27 February 2019, he was "released" from jail and arrested at the central airport in Baku, the capital of the Republic of Azerbaijan! Fakhraddin Abbasov is a great intellectual, scientist and political-public figure of the Talysh people. He has published more than 15 scientific researches, political higher education textbook, scientifically studying Talish language, studies on the near-far history of the Talysh people, Talysh-Russian, Talysh-Turk, Talysh-English, Talysh-German dictionaries, speaker guides and about 1000 publicist articles and other works. He was elected as a Chairman of the Parliament of Talish Mugan Autonomous Republic within the Republic of Azerbaijan that was not allowed to work and is still theoretical bearer of this position. He is one of the principal figures of the Talish National Movement, co-founders and leaders of the international Talysh culture organization.
     The President of the TMAR and the Refugee Authority, with great concern that this great real intelligence Fakhraddin Abbasov also wait destiny of other destroyed intelligent Novruzali Mammadov  and his family, So We humbly ask all of you: 
Apply and call on the authorities of the Republic of Azerbaijan to release Fakhraddin Abbasov who was only arrested for his views and national affiliation. 


Best regards,

The President of the TMAR,
A.Hummetov

Prime Minister of the TMAR Refugee Government,
R.Mirzoyev. 
Category: TMMR XABARLAR | Views: 208 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $