11:19
Talışın prezidentinə deyilən  söz Talış aktivistlərə və xalqına deyilir

Talışın prezidentinə deyilən  söz Talış aktivistlərə və xalqına deyilir

TO THE CO-CHAIRS OF THE OSCE MINSK GROUP IGOR POPOV, STÉPHANE VISCONTI, ANDREW SCHOFER
 To the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group

Igor Popov, Stéphane Visconti, Andrew Schofer,

And to the public of Azerbaijan and Armenia


The end of 2018  the beginning of 2019 was marked by the intensification of the negotiation process aimed at resolving the Nagorno-Karabakh conflict. Several rounds of high-level talks have already taken place with the participation of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and the Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan.
For the first time during the negotiations, it was stated that delegations of indigenous peoples living in the Republic of Azerbaijan  the Talysh, Lezgins and Kurds  should participate. The Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan told about this back in February 2019. He reiterated his idea in a recent interview with Shant TV. It is indicative that the head of Armenia, not Azerbaijan, made such a proposal: Ilham Aliyev continues to avoid any mention of the ethnonyms of the country’s largest indigenous peoples in his speeches. This is a part of a hundred-year assimilation policy that began in Soviet Azerbaijan and persisted during the period of independence.
The Republic of Azerbaijan has not yet ratified the European Charter for Regional or Minority Languages, and has not fulfilled any of the requirements of the Framework Convention for the Protection of National Minorities signed by the republic back in 2001.
Studying the Talyshi language at schools is organized only for 2-4 years of primary school on an optional basis. The country has no educational institutions capable of training teachers of the Talyshi language, so classes, if they ever happen to be, are tutored by the teachers of PE, mathematics or other languages.
The Talyshi language is excluded from all spheres of public life, so parents try to avoid using their mother tongue lest children might in future be abused for the Talysh accent. There is no radio and television broadcast on the Talyshi language in the Republic of Azerbaijan. Talysh newspaper publishers are subject to pressure and harassment. Professor Novruzali Mammadov, the Editor-in-Chief of the newspaper Tolyshi Sado (The Voice of Talysh), was accused of treason and espionage in favor of Iran in 2007 and sentenced to 10 years, dying under suspicious circumstances in a prison hospital in 2009. Hilal Mammadov, a human rights activist who acted for Editor-in-Chief in place of N. Mammadov, was arrested in 2012, initially on allegations of drug possession, and later charged with treason, spying for Iran and separatism. He was sentenced to 5 years of imprisonment. Fakhraddin Aboszoda (Abbasov), the Editor-in-Chief of another Talysh newspaper Shavnysht (Night Gatherings), which had been published since 2005, was forced to emigrate from the country to Moscow in 2008, but was illegally deported to Azerbaijan at the end of February 2019 (the unlawfulness of this action was subsequently recognized by the Russian court). Now he is being held in a pre-trial retention facility of the State Security Service of Azerbaijan, with him and his defenders constantly being under pressure. The Editor-in-Chief of the only active Talysh newspaper Tolyshon Sado (The Voice of the Talysh) and the head of unregistered Talysh Cultural Center Rafig Jalilov is not allowed to leave Azerbaijan.
None of the indigenous peoples of the country has autonomous self-government. In 1993, the Talysh proclaimed the Talysh-Mughan Autonomous Republic within the Republic of Azerbaijan, but our desire to create autonomy was declared to be separatist in nature and suppressed by the then President of Azerbaijan, Heydar Aliyev. At the same time, the Nakhchivan exclave of the country, which the last three presidents of Azerbaijan originate from, was singled out into a separate autonomous republic, although no national minority resides there. Karabakh Armenians are offered “the highest status” of autonomy. Instead of demonstrating a benevolent attitude towards indigenous peoples using an obvious example and proving their adherence to democracy and ethnic diversity and equality, the Azerbaijani authorities increase the pressure on the peoples living in the country in every way, thereby postponing the peaceful resolution of the Karabakh conflict. No one will believe in good intentions of the state and society, which lead and/or support the assimilation policy towards the indigenous peoples in the country and suppress any dissent in the sphere of interethnic relations. If representatives of the Talysh intellectual society find themselves in prison only because they publish books and newspapers in their native language, this means that there is at least something wrong with the policy in the field of interethnic relations in the country. If people are forced to spend their life trying to gain the right to television and radio broadcasting in their native language, the rights of school (not to mention university) education in their native language, this means that there really is a problem in the country. If when we talk about the right to recognize some autochthonous language as official, about the right of some ethnic group (including the largest non-titular ethnic group) to gain autonomy, as proposed to Karabakh Armenians, it is perceived as a crime, this means that Azerbaijan is not ready to meet any aspirations of indigenous non-Turkic ethnic groups.
Negotiations on the Karabakh issue is the key to resolving not only the Karabakh conflict. It is the key to solving other problems that are still kept hidden in the Republic of Azerbaijan: Talysh, Lezgin, Avar, Tat, Kurdish, etc.
No matter what the consensus we hope will be achieved during the negotiation process, it will be associated with a new configuration of the Republic of Azerbaijan: if Karabakh remains part of Azerbaijan (at least for a transitional period), it will receive significantly extended rights to self-government; if it turns out to be outside the structure of the Republic of Azerbaijan, then we will speak about a new state.
We believe that landmark decisions to reformat Azerbaijan cannot be resolved without the participation of the largest non-titular indigenous people of the country, the Talysh. Therefore, we, representatives of the Talysh National Movement, express our readiness to take part in an expanded conference on the settlement of the Karabakh conflict. However, a mandatory condition for this is the immediate release from the Azerbaijani pre-trial retention facility of one of the leaders of the Talysh National Movement, Chairman of the Talysh-Mughan Autonomous Republic Parliament, famous scholar and journalist Fakhraddin Aboszoda (Abbasov). His place in the Talysh delegation is irreplaceable. For over 25 past years, he has been one of the few who openly advocated the earliest resolution of all inter-ethnic problems in the South Caucasus, both Karabakh, Talysh, Lezgin and others, taking into account the rights and freedoms of these peoples. For this, he is now being persecuted by the ruling regime in Azerbaijan.
The release of Fakhraddin Aboszoda (Abbasov) would be a clear indication of Azerbaijan’s commitment to democracy, freedom of speech and expression, and a willingness to engage in a peaceful dialogue.

Best regards,
Alakram Hummatzoda,
President of the Talysh-Mughan Autonomous Republic,
Leader of the Talysh National Movement,
The Hague, Kingdom of the Netherlands,
01.07.2019

 

Aydın Canıyev  yuxarıdakı  müraciətdən sonra bu məqaləni yazmağında səbəbi nədir ?  Biz bilirik ki , Qarabağ məsələsinin həlli yolu Talışlardan keçir .  Bu agent  hökumət tapşırıqları yerinə yetirir və Qarabağ problemlərini həll etməkdə marağılı deyil . Talışın prezidenti Ələkrəm Hummətov  deyilən hər bir söz Talış aktı vistlərə və Talış xalqına demiş kimi qəbul olunur .

 

Aydın Canıyev Əlikram Hümbətovu DARMADAĞIN etdi  

https://musavat.com/news/aydin-caniyev-elikram-humbetovu-darmadagin-etdi_626425.html?fbclid=IwAR2aXFv8gzY0xFMZHhZvSJyEGDdGIZ6wfZFX9G3Gi5_nmrcVeJMFzf1FSPk

"TMR yaratdın, ağzını cırıb, Azərbaycan himni oxutdularmı? “Otxod” kimi simvolik olaraq Hollandiyaya yola saldılarmı aeroportdan? Get dalını düşün də - həm məcazi, həm də müstəqim mənada!"

 

Musavat.com-dan: Tanınmış jurnalist Aydın Canıyev yeni bir məqalə ilə çıxış edib və Səngər adlı Facebook səhifəsində yayıb. Yazının ictimai əhəmiyyətini nəzərə alıb, onu yayınlayırıq.

***

Xəstə vücudun hallyüsinasiyaları, amma gerçək sifətdə

Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir. Biri rusdur, biri ingilisdir, biri almandır, hər üçü də heç vaxt mənsubiyyət qüruru sərgiləməyib, amma və lakin, şovinizmin baniləridir, imperiya iddiaları bütün bəşəriyyətə sarsıntılar yaşadıb.

Biri ərəbdir, farsdır, əfqandır, hinddir, çindir, dini mənsubiyyət əsiridir, hər kəsi hər yerdə hər kəslə hər yerdə qırğındadır!

Biri türkdür, qırğızdır, özbəkdir, talışdır, hapıtdır, ləzgidir, çeçendir, keçmiş şöhrətin əsiridir, keçmiş tarixin və keçmiş əzəmətin xarabalıqları üstündə milli qürur sərgiləyir, çabalar yapır, özünütəsdiqə və etirafa can atır.

Çöldən ingilis, alman, rus oxlayır, güllələyir, yaralayır, bunlar da içdən bir-birini yeyir-gəmirir, qırır tökür. İç də, çöl də... qan çanağında.

Ən sanballısı olan türkü (digər qan və xan birliyi olan xalqlarla birgə) ingilis, alman, rus hədəfə alıb, bütün gücüylə aşkar və gizli şəkildə badalağını vurur, torunu hörür, torbasını tikir, hələ bu azmış kimi, saxta “talış lideri” də, saxta “...lideri” də... çöldən aldığı yaradan ölməyən, can verməyən türkü içdən oyur, güllənin yarıyacan deşdiyi qabırğasını içəridən gəmirir, qoy içəri keçsin! Fərqinə də varmır ki, türkü diz çökdürən (əgər çökdürsə), talışı, ləzgini, çeçeni, hapıtı, avarı, saxuru son nümayəndəsinə qədər si...ləcək üzündə...n!

Faciə odur ki, qan və gen qohumluğu olan şotlandın gəlinini birinci özü öpüb sevib ərinə verən ingilsi, qızlarını kütləvi şəkildə Argentina barlarına fahişəliyə göndərən alman, monqol üçün ilboyu arvadları, qızları tumansız gəzən rus türkün orbitində olan talışa, ləzgiyə heç vaxt mərhəmət və rəğbət bəsləməz. Gen yaddaşı ona qarşı olan qəddarlıqdan yana mərhəməti unutdurub, qisası gücləndirib!

Əvvəl coğrafi işğal adıyla höt-hötünü sürdürürdü bu işğalçı millətlər, sonra iqtisadi fəthi məqbul saydılar. Məhz dünyanın iqtisadi işğalı qərara alınanda... hədəfə türk dünyası gəldi! Türk dövlətlərinin birliyi-ittifaqı yaradılsa, ərazi və əhali Rusiyadan (eləcə də ingilisdilli ölkələrdən və ABŞ-dan) da artıq, əzəmət və güc dünya üçün dahanarahatedici olar. O tərəfini qırağa qoyaq ki, 7 türk dövləti niyə bir araya gəlib İttifaq yaratmır. Bu tərəfini çözək: Türk dünyasının 3-cü dünya hökmranlığı savaşında hədəfə gəlməsi tez-tez Türkün özünü xatırlatmağına, adını və kimliyini yada salmağa ehtiyac yaranır. Atatürkün müzəffər qələbəsindən sonra - dünyanın türkə və türk dünyasına sonuncu məğlubiyyətindən, - heç 100 il də keçməyib, yeni dünya düzəni başqa ad altında təcavüzə əl atıb. Türklərin hökmran olduğu ərazilərdə yerli xalqlarla milli-dini təfriqə ocaqları alovlandırmaq. Bəlkə də ilk illər bunu anlamamaq olardı, amma indi, SSRİ-nin dağılmasından, dünyanın daha geniş miqyasda anlaşılmasından, düşüncə mərkəzlərinin həyəcan təbillərindən sonra hələ də anlamamaq... xəstəlikdir!

Bəli, normalda normal qəbul olunmamalıdır türkün milli konuda demarşı: “Dünya İdarəetmə Mərkəzi” – ABŞ, Avropa Şurası İttifaqıyla birgə bəşəriyyətə demokratik dəyərlər, insan hüquq və azadlıqlarıyla bərabər, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə azadlığını “arzulayır”, bu “tendensiya”nı dəstəkləyir.

Nəticə göz qabağında. Dünyanın 54 ölkəsində “qaynar nöqtə” var ki, hər gün minlərlə insanın həyatını alır, 54 ölkəni inkişafdan saxlayır, elminə, səhiyyəsinə, təhsilinə, milli özünüdərkinə maneələr yaradır!

O 54 ölkədən biri də bizik. Bizim üçün rəqib erməni seçilib. 200 il əvvəldən. Və 200 ildə türk torpaqlarında türkə qarşı erməni əliylə aparılan savaşda hələ ki, bu torpağın digər xalqları – talışlar, ləzgilər, yerdə qalan 17 xalq namərdlik etməyib. Ancaq... 1993-cü il dönəmində birdən-birə TMR də ortaya çıxdı – hərçənd “ortaya atıldı” yazılmağı doğrudur. Əlbəttə ki, əvvəldə yazdığım kimidir:

Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir! Fəqət... haçan və harda, necə ifadə etmək şərtiylə - nəzərə alınmalıdır.

Azərbaycan – Rusiyanın daha əsarətində saxlaya bilmədiyi üçün müstəqilliyinə göz yumduğu ölkə “talaq haqqı”yla mükafatlandırıldı: erməni təcavüzü!

Bu məqamda Əlikram Hümbətovun – Əlikram Hümmətzodənin ortaya çıxması, əlbəttə ki, talış xalqının yox və həm də tam talış olmayan Əlikram Hümmətzodənin xəyanətiydi. Mən qabağa gedib bəri başdan deyim ki, Əlikram Hümmətzodə onda TMR yaratmasaydı, bu gün nəinki talışlar, hətta ləzgilər və qalan 17 xalq da artıq öz dillərində məktəbdə oxuyurdular, radio-televiziyada verilişləri vardı – indikindən 25 dəfə çox! Amma talış xalqı adından danışan, talış üçün TMR yaradan Əlikram Hümmətzodə öz xəyanətkarlığı ilə - Rusiya və digər xarici ölkələrin kəşfiyyat orqanlarına qulluğu və qulluğu ilə minlərlə alim, iqtisadçı, həkim, müəllim, ziyalı talışın məhvinə vəsilə oldu. Əlikram Hümmətzodə öz xəyanətkarlığı ilə Azərbaycan dövlətini məcbur ertdi ki, demokratiya siyasətində korrektələr etsin! Gücü çatmadığı erməni bir yana, gücü çatdığı talış, ləzgi separatçılığının qarşısında dura bildi. Düzdür, arada “çovuyan güllə”yə də tuş gələnlər oldu, eyb etməz: dövlət öz gücünü BACARDIQCA göstərməlidir: hər gün yüzlərlə türk-azərbaycanlı günahsız yerə öldürülür, ölür. Bu... zamanın bizə yaşatdığıdır.

e5c05c94-ebf3-4796-b5cf-bc8d40373959.jpg (27 KB)

Uzun çəkən sözümü qısa edim: Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Əlikram Hümmətzodənin AŞ PA-ya, Azərbaycan Prezidentinə talış xalqının hüquqları ilə bağlı müraciət mətni yayılıb. Bu “qatır lider”götürüb mətni... Paşinyana da göndərib. Bax, guya talışın ziyalı övladları üçün ürəyi yanan, bir neçə adı əlində dəstavuz edən bu xəyanətkar xislətli Əlikram Hümmətzodəyə məsləhət görərdim ki, erməni rəhbərliyinə o müraciətdən əvvəl talış adıyla öz evindəki qızları-qadınları göndərəydi, görəydi orda onların başına ermənilər nə oyun açır, sonra düşünəydi!

Adama deyərlər, ay “qatır”, sən talışsansa, talış üçün vuruşursansa, erməniyə niyə müraciət edirsən? Bütün dünya bilir ki, erməni türkün düşmənidir! Sən də türklə düşmənsənsə, sən bunu xalqın adından və guya da xalq üçün etdiyini niyə ortaya qoyursan? Guya erməniyə “türk talışın da düşmənidir” mesajını verməklə talışın da erməninin yanında olduğunu bəyan edirsən erməniyə və külli-cahana?

Onda türk haqlı olmazmı təkcə sənin arvadını, ananı, bacını söyəndə həm də cəmi talışları gözünə qatsın? Ay xəstə, öz adından ye... yediyini də! Sən nə vaxtdan talış xalqının taleyini həll edən olubsan? – ziyanından başqa bir şeylə yadda qalmayıbsan! TMR yaratdın, ağzını cırıb, Azərbaycan himni oxutdularmı? “Otxod” kimi simvolik olaraq Hollandiyaya yola saldılarmı aeroportdan? Get dalını düşün də - həm məcazi, həm də müstəqim mənada!

“Qatır” və qısır siyasətçi olmağın bəlli, axı o qədərmi eşşəksən ki, anlamırsan, erməniyə heç bir halda müraciət etməzlər? Türkə elə düşmən olan erməni... əlinə keçən talışı daha bərbad və pis günə qoyar – bu ağılla hansı talışa özünü lider bilirsən?

Və ümumiyyətlə anlamırsan ki, sənin hər bir hərəkətin bütövlükdə talışların növbəti dəstəsini məhvə aparır? Ay tam talış olmayan natamam, ay “qatır”, bəlkə müalicə olunasan və başa düşəsən ki, Türkün ermənini diz çökdürəcəyi gün uzaqda deyil. Ondan sonra üzünə qınaqla baxılacaq talış səni gordanmı tapıb miras qoyduğun xəyanətin qarşılığında kompensasiya olaraq təhvil versin?

Talış həmişə üzdə olub, axı sən talış olsaydın, kiminsə ... dalından boylanmazdın! Sənin əgər 1993-cü ildəki xəyanətin olmasaydı, indi çoxdan talışın həqiqi ziyalıları və alimləri talışın adını da qaytarmışdı, kitabını da, radio-televiziyasını da. Son 25 ildə talışların Azərbaycan dövləti və hakimiyyəti qarşısında xidmətləri bunu haqq edirdi. O xidmətlər sadəcə sənin separatçılığına kompensasiya kimi puç oldu!

Hər dəfə sən və sən ağılda danışanlar olanda fikirləşirəm: görəsən, məndən başqa bir talış tapılmayacaqmı, bunu Hollandiyada güllələsin, amma əvvəl əlini, sonra da dilini kəssin, hara lazımdı ora qoysun!

 

Ä°lgili resim 

Aydın Canıyev, Moskva

 
 


http://demokrat.az/news/15358  isə belə yazıb !

Ay “qatır”, sən talışsansa, bəs erməniyə niyə müraciət edirsən? — Jurnalistdən Ələkrəm Hümmətova SƏRT CAVAB
Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir. Biri rusdur, biri ingilisdir, biri almandır, hər üçü də heç vaxt mənsubiyyət qüruru sərgiləməyib, amma və lakin, şovinizmin baniləridir, imperiya iddiaları bütün bəşəriyyətə sarsıntılar yaşadıb. Biri ərəbdir, farsdır, əfqandır, hinddir, çindir, dini mənsubiyyət əsiridir, hər kəsi hər yerdə hər kəslə hər yerdə qırğındadır!


Biri türkdür, qırğızdır, özbəkdir, talışdır, hapıtdır, ləzgidir, çeçendir, keçmiş şöhrətin əsiridir, keçmiş tarixin və keçmiş əzəmətin xarabalıqları üstündə milli qürur sərgiləyir, çabalar yapır, özünütəsdiqə və etirafa can atır.

 

Çöldən ingilis, alman, rus oxlayır, güllələyir, yaralayır, bunlar da içdən bir-birini yeyir-gəmirir, qırır tökür. İç də, çöl də… qan çanağında.


Ən sanballısı olan türkü (digər qan və xan birliyi olan xalqlarla birgə) ingilis, alman, rus hədəfə alıb, bütün gücüylə aşkar və gizli şəkildə badalağını vurur, torunu hörür, torbasını tikir, hələ bu azmış kimi, saxta “talış lideri” də, saxta “…lideri” də… çöldən aldığı yaradan ölməyən, can verməyən türkü içdən oyur, güllənin yarıyacan deşdiyi qabırğasını içəridən gəmirir, qoy içəri keçsin! Fərqinə də varmır ki, türkü diz çökdürən (əgər çökdürsə), talışı, ləzgini, çeçeni, hapıtı, avarı, saxuru son nümayəndəsinə qədər si…ləcək üzündə…n!


Faciə odur ki, qan və gen qohumluğu olan şotlandın gəlinini birinci özü öpüb sevib ərinə verən ingilsi, qızlarını kütləvi şəkildə Argentina barlarına fahişəliyə göndərən alman, monqol üçün ilboyu arvadları, qızları tumansız gəzən rus türkün orbitində olan talışa, ləzgiyə heç vaxt mərhəmət və rəğbət bəsləməz. Gen yaddaşı ona qarşı olan qəddarlıqdan yana mərhəməti unutdurub, qisası gücləndirib!


Əvvəl coğrafi işğal adıyla höt-hötünü sürdürürdü bu işğalçı millətlər, sonra iqtisadi fəthi məqbul saydılar. Məhz dünyanın iqtisadi işğalı qərara alınanda… hədəfə türk dünyası gəldi! Türk dövlətlərinin birliyi-ittifaqı yaradılsa, ərazi və əhali Rusiyadan (eləcə də ingilisdilli ölkələrdən və ABŞ-dan) da artıq, əzəmət və güc dünya üçün daha narahatedici olar. O tərəfini qırağa qoyaq ki, 7 türk dövləti niyə bir araya gəlib İttifaq yaratmır?! Bu tərəfini çözək: Türk dünyasının 3-cü dünya hökmranlığı savaşında hədəfə gəlməsi tez-tez Türkün özünü xatırlatmağına, adını və kimliyini yada salmağa ehtiyac yaranır. Atatürkün müzəffər qələbəsindən sonra – dünyanın türkə və türk dünyasına sonuncu məğlubiyyətindən, – heç 100 il də keçməyib, yeni dünya düzəni başqa ad altında təcavüzə əl atıb. Türklərin hökmran olduğu ərazilərdə yerli xalqlarla milli-dini təfriqə ocaqları alovlandırmaq. Bəlkə də ilk illər bunu anlamamaq olardı, amma indi, SSRİ-nin dağılmasından, dünyanın daha geniş miqyasda anlaşılmasından, düşüncə mərkəzlərinin həyəcan təbillərindən sonra hələ də anlamamaq… xəstəlikdir!


Bəli, normalda normal qəbul olunmamalıdır türkün milli konuda demarşı: “Dünya İdarəetmə Mərkəzi” – ABŞ, Avropa Şurası İttifaqıyla birgə bəşəriyyətə demokratik dəyərlər, insan hüquq və azadlıqlarıyla bərabər, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə azadlığını “arzulayır”, bu “tendensiya”nı dəstəkləyir.


Nəticə göz qabağında. Dünyanın 54 ölkəsində “qaynar nöqtə” var ki, hər gün minlərlə insanın həyatını alır, 54 ölkəni inkişafdan saxlayır, elminə, səhiyyəsinə, təhsilinə, milli özünüdərkinə maneələr yaradır!


O 54 ölkədən biri də bizik. Bizim üçün rəqib erməni seçilib. 200 il əvvəldən. Və 200 ildə türk torpaqlarında türkə qarşı erməni əliylə aparılan savaşda hələ ki, bu torpağın digər xalqları – talışlar, ləzgilər, yerdə qalan 17 xalq namərdlik etməyib. Ancaq… 1993-cü il dönəmində birdən-birə TMR də ortaya çıxdı – hərçənd “ortaya atıldı” yazılmağı doğrudur. Əlbəttə ki, əvvəldə yazdığım kimidir:


Milli varlığın etirafı çox böyük qürur adrenalinidir! Fəqət… haçan və harda, necə ifadə etmək şərtiylə – nəzərə alınmalıdır.


Azərbaycan – Rusiyanın daha əsarətində saxlaya bilmədiyi üçün müstəqilliyinə göz yumduğu ölkə “talaq haqqı”yla mükafatlandırıldı: erməni təcavüzü!


Bu məqamda Əlikram Hümmətovun – Əlikram Hümmətzodənin ortaya çıxması, əlbəttə ki, talış xalqının yox və həm də tam talış olmayan Əlikram Hümmətzodənin xəyanətiydi. Mən qabağa gedib bəri başdan deyim ki, Əlikram Hümmətzodə onda TMR yaratmasaydı, bu gün nəinki talışlar, hətta ləzgilər və qalan 17 xalq da artıq öz dillərində məktəbdə oxuyurdular, radio-televiziyada verilişləri vardı – indikindən 25 dəfə çox! Amma talış xalqı adından danışan, talış üçün TMR yaradan Əlikram Hümmətzodə öz xəyanətkarlığı ilə – Rusiya və digər xarici ölkələrin kəşfiyyat orqanlarına qulluğu və qulluğu ilə minlərlə alim, iqtisadçı, həkim, müəllim, ziyalı talışın məhvinə vəsilə oldu. Əlikram Hümmətzodə öz xəyanətkarlığı ilə Azərbaycan dövlətini məcbur ertdi ki, demokratiya siyasətində korrektələr etsin! Gücü çatmadığı erməni bir yana, gücü çatdığı talış, ləzgi separatçılığının qarşısında dura bildi. Düzdür, arada “çovuyan güllə”yə də tuş gələnlər oldu, eyb etməz: dövlət öz gücünü BACARDIQCA göstərməlidir: hər gün yüzlərlə türk-azərbaycanlı günahsız yerə öldürülür, ölür. Bu… zamanın bizə yaşatdığıdır.


Uzun çəkən sözümü qısa edim: Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Əlikram Hümmətzodənin AŞ PA-ya, Azərbaycan Prezidentinə talış xalqının hüquqları ilə bağlı müraciət mətni yayılıb. Bu “qatır lider”götürüb mətni… Paşinyana da göndərib. Bax, guya talışın ziyalı övladları üçün ürəyi yanan, bir neçə adı əlində dəstavuz edən bu xəyanətkar xislətli Əlikram Hümmətzodəyə məsləhət görərdim ki, erməni rəhbərliyinə o müraciətdən əvvəl talış adıyla öz evindəki qızları-qadınları göndərəydi, görəydi orda onların başına ermənilər nə oyun açır, sonra düşünəydi!


Adama deyərlər, ay “qatır”, sən talışsansa, talış üçün vuruşursansa, erməniyə niyə müraciət edirsən? Bütün dünya bilir ki, erməni türkün düşmənidir! Sən də türklə düşmənsənsə, sən bunu xalqın adından və guya da xalq üçün etdiyini niyə ortaya qoyursan? Guya erməniyə “türk talışın da düşmənidir” mesajını verməklə talışın da eürməninin yanında olduğunu bəyan edirsən erməniyə və külli-cahana?


Onda türk haqlı olmazmı təkcə sənin arvadını, ananı, bacını söyəndə həm də cəmi talışları gözünə qatsın? Ay xəstə, öz adından ye… yediyini də! Sən nə vaxtdan talış xalqının taleyini həll edən olubsan? – ziyanından başqa bir şeylə yadda qalmayıbsan! TMR yaratdın, ağzını cırıb, Azərbaycan himni oxutdularmı? “Otxod” kimi simvolik olaraq Hollandiyaya yola saldılarmı aeroportdan? Get dalını düşün də – həm məcazi, həm də müstəqim mənada!


“Qatır” və qısır siyasətçi olmağın bəlli, axı o qədərmi eşşəksən ki, anlamırsan, erməniyə heç bir halda müraciət etməzlər? Türkə elə düşmən olan erməni… əlinə keçən talışı daha bərbad və pis günə qoyar – bu ağılla hansı talışa özünü lider bilirsən?


Və ümumiyyətlə anlamırsan ki, sənin hər bir hərəkətin bütövlükdə talışların növbəti dəstəsini məhvə aparır? Ay tam talış olmayan natamam, ay “qatır”, bəlkə müalicə olunasan və başa düşəsən ki, Türkün ermənini diz çökdürəcəyi gün uzaqda deyil. Ondan sonra üzünə qınaqla baxılacaq talış səni gordanmı tapıb miras qoyduğun xəyanətin qarşılığında kompensasiya olaraq təhvil versin?


Talış həmişə üzdə olub, axı sən talış olsaydın, kiminsə …dalından boylanmazdın! Sənin əgər 1993-cü ildəki xəyanətin olmasaydı, indi çoxdan talışın həqiqi ziyalıları və alimləri talışın adını da qaytarmışdı, kitabını da, radio-televiziyasını da. Son 25 ildə talışların Azərbaycan dövləti və hakimiyyəti qarşısında xidmətləri bunu haqq edirdi. O xidmətlər sadəcə sənin separatçılığına kompensasiya kimi puç oldu!


Hər dəfə sən və sən ağılda danışanlar olanda fikirləşirəm: görəsən, məndən başqa bir talış tapılmayacaqmı, bunu Hollandiyada güllələsin, amma əvvəl əlini, sonra da dilini kəssin, hara lazımdı ora qoysun!

tolishstan.com

Category: XƏBƏRLƏR | Views: 415 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: