17:10
The United Nations Office of the Geneva Commission for Human Rights: APLICATION

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan Haqları Komisiyasına,

ATƏT-in Varşava Demokratik Təəsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna,

Avropa Şurası Nazirlər komitəsinə,
Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlıq komisiyasına,

Beynəlxalq Əhv komisiyasına,
Beynəlxalq Helsenki Vətəndaş komitəsinə

                                                                                                       Müraciət:

Hörmətli xanımlar və ağalar,
Hazırda, Talış xalqının içtimai-siyasi, elm xadimi Fəxrəddin Abbasov, Azərbaycan Respublikasında, rejimin həbsxanalarının birində, heç kimə bəlli olmayan şəraitdə saxlanılır. Bütün, istər daxili, istərsə də Beynəlxalq hüquq və insan haqları normalarını pozan Azərbaycanın iqtidarı, onu hər cür yüridik və ictimai müdafiədən məhrum etmişdir. Ölkədə müstəqil vəkillik inistitutu ləğv edildiyindən, hökümət ona və birbaşa Talış xalqının yaşamı naminə fəaliyyətdə olanlara qarşı, özünün bütün ıctimai və rəsmi qadağa və təbliğat resurslarından istifadə edərək, cənab Fəxrəddin Abbasovun hərtərəfli müdəfiəsiz qalmasına nail olmuşdur. Çoxsaylı insan hüquq müdafiə məsələləri ilə məşğul olan, Qeyri-hökümət təşkilatları belə, milliyətçilik təəssübkeşliyinə yoluxmaqla, cənab Abbasovun müdafiəsinə qoşulmaqdan imtina bəyanatları ilə çıxış etmişlər. 
Talış xalqı, 10(on) il əvvəl bu və buna bənzər münasibət ucbatından, özünün dəyərli alim, ictimai xadimi olan Novruzəli Məmmədovun da həbsxanada öldürülməsini unutmadığından, hazırda Fəxrəddin Abbasovun ətrafına cəryan edən oxşar situasiyadan möhkəm narahatçılıq yaşayır. Belə ki, Azərbaycan adlı bir ölkəni, siyasi məhbusların ümumzindanına çevirmiş əliyevlər rejimi, dünya demokratik təhsisatlarının qarşısında artıq heç bir məsuliyyət daşımadığını nümayiş etdirməkdədir. Rejimin, ölkənin titul xalqının nümayəndələrinin siyasi-ictimai fəaliyyətlərinə görə, qəddar münasibətini nəzərə alaraq, hər cür haqq və hüquqlardan məhrum Talış xalqının, yaşamı naminə mücadilə edən, Fəxrəddin Abbasova qarşı qurulacaq qaba münasibət, ciddi narahatçılıq yaradır. 
Ölkədə azərbaycanlı milləti adı ilə pərdələnmiş, qatı türkcülük ideyalarına, ərazi iddialarına, Azərbaycan Respublikasının Əsas qanununa zidd olaraq, onu digər bir dövlətin tərkibinə salınması və oxşar çağırışlara münasibətlərdə xeyli loyal olan bu rejim, Fəxrəddin Abbasovu öz fikir və çıxışlarına görə təqib etməsi, çirkin üsullarla onu, az qala, sığındığı digər ölkədən oğurlayaraq gətirib ictimaiyyətdən gizlətməklə, linç etməyə hazırlıq görməsindən ciddi narahatçılıq keçirtməklə, Sizlərdən xahiş edirik, onun taleyini məxsusi nəzarətə götürəsiniz!
Hesab edirik onun yeganə günahı mənsub olduğu Talış xalqının pozulmuş hüquqlarını təkidlə müdaiə etməsidir. Əgər, doğrudan da mənsub olduğun xalqın tapdalanmış hüquqlarını müdafiə etmək cinayətdirsə, onda biz, F. Abbasovun həbsi ilə razılaşırıq, əks təqdirdə,- o, dərhal azad olunmalıdır!

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidenti

Ələkrəm Hümmətov

Görüntünün olası içeriği: yazı_____________________________________________

The United Nations Office of the Geneva Commission for Human Rights,

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw,

The Committee of Ministers of the Council of Europe,

The European Union Eastern Partnership Commission,

International Commission of Inquiry,
International Helsinki Citizens Committee

                                                                                                            APLICATION

Dear ladies and gentlemen,
At present, Fakhraddin Abbasov, the social, political scientist, of the Talysh people, is kept in the Republic of Azerbaijan, in one of the prisons of the regime, under unknown conditions. As the independent lawyer institute was abolished in the country, the government managed to maintain Mr. Fakhraddin Abbasov’s unilateral disobedience, using all his public and official prohibitions and propaganda resources against him and those who were directly involved in the life of the Talysh people. Non-governmental organizations dealing with numerous human rights issues have also made statements for abstaining from defending Mr. Abbasov, infecting nationalism.
Because of this and similar attitudes 10 years ago, did not forget that Novruzali Mammadov, a valuable scientist and public figure, was also killed in prison, the Talysh people are deeply concerned by the similar situation around Fakhraddin Abbasov. Thus, the regime of Aliyev, which has turned Azerbaijan into a political prisoner, demonstrates that it does not bear any responsibility for the world democracies. Taking into account the cruel attitude of the regime to the political and social activities of the representatives of the titular people of the country, the harsh attitude of the Talysh people against Fakhraddin Abbasov, who has been deprived of all rights and rights, creates serious concern.
In the country, under the name of the Azerbaijani nation, the idea of solid Turkism, territorial claims, the Constitution of the Republic of Azerbaijan, its being a part of another state, and its persistent attitude towards similar challenges, followed Fakhraddin Abbasov for his thoughts and statements, by seriously worrying about getting ready to lynch, hiding from the public and stealing from the other country, We ask you to take control of his fate specifically!
We consider that his only guilt is to defend the violated rights of the Talysh people. If it is a crime to defend the rights of the people you are directly affiliated with, we agree with the arrest of F. Abbasov, otherwise he should immediately be released!

With respect
President of Talysh-Mugan Autonomous Republic

Alakram Hummatov.

Category: TMH Xəbon | Views: 516 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: