28.03.2020

Dünya Talış təşkilatlarının  birgə   Müraciətlə, tələbləri

Azərbaycan Resbublikasında, kifayyət qədər, qeyri-rəsmi ictimai rəydə, say tərkibinə görə 2-ci Xalq hesab edilən,- 

 Talış xalqının ımkan verilməməsi ucbatından, rəsmi qeydiyyatdan mərhum, ictimai, mədəni, ədəbi və digər qrum, təşkilat və birliklərinin, 

 ölkə Ali icra və Qanunverici  hakimiyyətinə  

                                                                       T Ə L Ə B - M Ü R A C İ Ə T İ: 

Azərbaycan Resbublikasının sələfinin, Azərbaycan SSR-nın dövründə, hələ keçən əsrin əvvəllərində, ölkənin azərbaycan-türkdilli xalqının ədəbi, mədəni, incəsənət xadimlərinin haqq-hüquqlarının qorunması və eləcə də, yaradıcılıq imkanlarını sitimullaşdırmaq, habelə, onların məişət ehtiyaclarının təminatında belə, yardımçı olan

23.03.2020

To the European Court of Human Rights,To the UN Human Rights Council,To the PACE   Appeal:

On February 14, 2020, the Baku Court on Grave Crimes sentenced Talysh scholar, journalist and politician Fakhraddin Abbasov (Aboszoda) to 16 years in prison. This case began with his illegal extradition to Azerbaijan by Russia on February 27, 2018. Even the Moscow Regional Court recognized the illegality of this decision on April 29, 2019. In 2011, Russia granted him temporary asylum, and in 2014 he received a residence permit and applied for citizenship of the Russian Federation.                                                                     
After the extradition F. Abbasov (Aboszoda) was detained for 38 days in Baku without a Court order. On day 38, he was given a decision by the Sabail District Court of Baku dated July 14, 2018 about his 4-month arrest. Based on this decision, he had already been detained in Russia for 6 months, so his detention in Baku was illegal. He lodged an appeal, for the consideration of which no one was admitted. None of the Court documents was made public.           
203 0 TMH XABAR
16.03.2020

Biz öz dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq , liderimizin arxasınca getməliyik !

İndi siz Azərbaycanda özünüzü danıb türk olmaq istəyirsinizsə görün başınıza nələr gələr !!! Bu sizə ibrət olsun !!! Bizlərə gəlincə : Mübariz Mənsimovun bizə etdiyi təhqir və həqarətlərə rəğmən onu tək qoymayacağıq ! Çünki o bir Talışdır ! Biz ki, bunu bilirik ! Əlimizdən gələn hər bir hüquqi və mənəvi köməyi ondan əsirgəməyəcəyik ; çünki o bir Talış övladıdır ! Başına bu gələnləri çox- çox əvvəl bizim əvəzsiz Liderimiz Ələkrəm Hümmətzodə əsl düzgün siyasətçiyə xas olan bilən siyasi bir təhlillə söyləmişdi onsuz və mən hər dəfə 1990 - dan bu günə qədər onun söylədiklərinin bir müddət sonra,  birə-bir baş verdiyini görüncə heyrətlənməyə bilmirəm !!! Belə bir Liderim,, Rəhbərim, Prezidentim var deyə qürur duyuram və çox xoşbəxtəm !!!
14.03.2020

Azərbaycan Talışının ziyalı-ağsaqqalı, xalqının yaşamına yaranan təhlükəni görüb, qəlb ağrısı ilə etdiyi F Ə R Y A D :

Salam qardaşlar! 
Allah sizə kömək olsun! Burada, Azərbaycanda, bizim (Talış xalqının) ziyalılarını patriotlarını hamılıqla şantaj edirlər…
Mənim, 40-50 qohumuma, - əsasən də polisdə, hərbdə işləyən qohumlarıma, eləcədə oğluma da deyiblər ki, atana de, belə işlərlə (Talışın yaşamı barədə yazmaq, xalqın ictimai-siyasi təşkilatlanması haqqında işlərlə) məşğul olmasın, yazmasın…əks təqdirdə…
 Mirtağının ailəsini bir günə qoydular ki, o, artıq tam sumağa vadar edilib, belə ki, onun iki qızını, oğlunu işdən çıxarmaqla təhdid edirlər ki, onu Talışın yaşam mübarizəsindən kənarlaşdırmalısınız! 
Bir kürəkəni də Ədliyyə Nazirliyində işləyir, onun da qarşısına analoji  şərti qoyublar. Həyat yoldaşı məcburiyyət üzündən, bildirir ki, övladlarımızın adi yaşayışlarının təminatına, insani yaşayışlarının qurulmasına Talış xalqını yaşamı naminə fəaliyyətin maneə yaradır, dayanmalısan, əks təqdirdə ayrılmalıyıq və sənin valideynlik haqqından məhrum edəcəyik!
 Ailədə çıxılmaz duruma salınan Qardaşımızdan (Boylimizdən) telefonunu belə alıblar, telefon istifadə etdiyi telefon nömrələrini belə pozub, dəyişiblər, hüquqsuz bir vəziyyətə salıblar!
 Sabir  Bolimizi  çağırıblar, 2-3 saat müəllimə mühazirə oxuyub,  ona necə yazmaq, necə danışmaq barədə təlimat-tapşırıqlar veriblər!
 Masallıda Ələkbərə tapşırıqlar veriblər ki, poçtda işləyib yazıq uşaqlarına çörək-yemək qazanmaq istəyirsənsə, Talış xalqının yaşam problemlərdən danışmaqdan belə, imtina et!
08.03.2020

TMMR-nı Mühacir hökümətinin İnsan haqları komissiyası, Beynəlxalq hüquq təşkilatlarına, müraciəti

Hörmətli Ağalar və Xanımlar!
Dəfələrlə bildirmişik və hesab edirik, artıq Dünyanın çoxsaylı xalqlarının xəritəsində, yaşam naminə, mübarizə aparan xalqlardan biri də, hazırda, Talış xalqı olduğunu nəinki Azərbaycan respublikasında, eləcədə dünyada bilənlər, bu mübarizənin haqq mübarizəsi olduğunu qəbul edənlər kifayyət qədərdir. Talış xalqının övladları, məxsusən gənc nəslin nümayəndələri, milli özünüdərkin dönməzliyinə inanmaqla milli atributların bərpası, tarixinin öyrənilməsi, milli fəxarət nümayəndələrinin özünküləşdirməsində ciddi fəallıqları ilə seçilirlər. Bu isə, Azərbaycan Respublikasında mültikulturalizmin , Millətlərarası mehriban münasibətlərin və qarşılıqlı hörmətin, ümumilikdə regional sülhün saxlanmasına qənim kəsil
08.03.2020

TMMR Prezident  Tolışə Moynon 8 marti təbrik kardije

Çımı həmroyətiyədə biyə, ne biyə, Dınyo həmə Moynon, Hovon, əgər ım ruji, İd hesob kardendənsə, Əvoni təbrik kardəm, Bəvon yolə Xıdoku con səloməti, de xızoni i vırədə hərəbaxtəti noc kardəm, piyedəm!
Xıdo şımə har nocon bıdo, çəmə jimoni şinə Moynon!
07.03.2020

Ələkrəm Hummətzodə :Bə həmə dınyo tolışon, bə sipirişon, siyorişon,  ohilon, cıvonon, nuperəson bə çe əmə hovon iyən dodon

Xosə çı mı milləti nımoyondon, ımruj Tolışi jimonədə ve çiyon bə dast varde zıne rınədəmon. Deşmen ımi vindedə, çe əy dıl bo təke mandə. Əve dılışe çe əmə dılədə bıjən – bışki eğando, bıdə əmə bə yəndı çanq dənəmon, əvonən ıştə çandi – çand sornə bo çe əmə milləti səy tat kardə ovi bə çe əmə sə peş bıkən, əməni mırdol – mıləvəs bıkən. De həyfi ki, kali tolışon
166 0 TMH XABAR
04.03.2020

Maykl, Mika, Boli (Qardaş), Komandir Mikayil Haviyev 60 il !

Cəsur komandir polkovnik Mikayıl Hacıyev - 60!
Bu yaxınlarda sosial medialarda qoyulmuş bir foto şəkil gördum. Şəkildə Şərqi Asiya ölkələrinin birində generalitetin bayram nümayişində iştirakı səhnəsi təsvir olunmuşdu. İlk baxışdan düşündüm ki, burada montaj elementləri var. Bir az keçməmiş bizim rəşadətli generalların da oxşar portretləri ilə rastlaşdım! Bu an yadıma rusların "Svadebnıy general" ifadəsi düşdü - rəşadəti, uğuru görə bilmədiyimdən!
Elə həmin vaxt daha bir fotoşəkillə rastlaşdım - mülki adam idi, tutduğu vəzifələrini, titullarını sadalamağa bir neçə səhifə, həmin səhifələrin sayı qədər də saatlar lazımdır! Vərəq və zamana hayıfım gəldiyindən üstündən keçirəm.
Hər üç foto şəkillərdə oxşar cəhət diqqətimi cəlb etdi: "eksponatlar"ın "xidmət" və "uğur"larına görə aldıqları orden və medallar! Əyinlərindəki hərbi mündir və PENCƏK ölkədaxili və xarici dövlətlərdən aldıqları orden-medallarla elə bəzədilmişdi ki, mündirin və pencəyin rənglərini müəyyən etmək olmurdu.
Fotolarda "qəhrəman"ların
01.03.2020

Остановите преследования семьи Эльвина Исаева!

Уважаемый Владимир Владимирович

    От имени всего Талышского народа и Правительства Талыш-Муганской Автономной Республики в эмиграции, хотел бы выразить Вам серьезную тревогу за русско-талышскую семью, гражданам России Эльвина и Светланы Исаевых, родителей двух сыновей - Рауля и Марселя.                                                                                                                                                                                               
За ними продолжает фактическую "охоту" глава азербайджанской диаспоры г. Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев. По нашим сведениям в августе 2019 г. вступил в преступный сговор с правоохранительными органами г. Санкт-Петербурга, в результате чего Эльвин Исаев был лишен российского гражданства и арестован для депортации в Азербайджан, где ему угрожало уголовное преследование по политическим мотивам. Лишь благодаря срочным мерам, предпринятым Европейским судом по правам человека, удалось предотвратить ег
100 0 TMH XABAR
01.03.2020

Imruj (01.03.2020) çı Tolışi korifeyə şair, klassik XANƏLİ TOLIŞİ (Ağayev)movardəruje(80 sor)

Imruj çı Tolışi korifeyə şair, klassik XANƏLİ TOLIŞİ (Ağayev)movardəruje. Bə Xanəli mamu dırozə jimon, xəşəconi orzu kardəmon! Bə Xanəli mamu nocəmon əve ki, əv Tolışi dəvlətmədorəti bərpo kardə ruji ijən hejo bənəy har vaxtnəni penə sədə bınışto! Əmənən ıştə Tolışə milləti çəşruşni doydəmon ki, jıqo kələntərə şairış perosniyə. Xıdo Xanəli mamu bə Tolışə milləti ve nızıno!
150 0 TMH XABAR
27.02.2020

Ilham Babazade-An appeal to the Democratic Society of the World

Ilham Babazade-An appeal to the Democratic Society of the World
 

An appeal to the Democratic Society of the World about the abduction and torture of blogger Elvin Isaev.

Elvin Isaev, ethnic Talysh with severe diabetes and group III disability, was born on October 21, 1980 in the village of Bolshoy Kolatan, Masalli District. Isaev Elvin Iltikham received Russian citizenship in 2001 and has been living in Russia as a citizen for more than 20 years.
The Azerbaijani government has stepped up pressure on Elvin in cooperation with Russia. As a result, Elvin Isaev was deprived of Russian citizenship by order of the Dzerzhinsky District Court in St. Petersburg, Russia, on August 26, 2019. His deportation to Azerbaijan was suspended due to public protests.

106 0 TMH XABAR
26.02.2020

Polizei erpressungen die Mitgleder der Talisch Nationalbewegungen

Der Talish-Aktivist Rashad Ahmadov wurde am 25.02.2020 von der Polizei in Masalli, Aserbeidschan  festgenommen. Er versucht für sein Volk und für das Vaterland etwas erreichen. Die Polizei hat sein Eltern und verwandten gedroht das  wenn  sie  mit ihm weiterhin in kontakt bleiben, die werden ihn verhaften und damit haben sie die Eltern gezwungen das sie vom eigenen Sohn Absageerklärung zu schreiben. Er wurde mehr Males von Polizisten erpresst und verhaftet, damit ihn von Talisch National Bewegung fernzuhalten.
Wir wollen an die ganze Welt Organisationen Bescheid geben, das in Aserbeidschan talisch zu sein, sind sehr gefährlich geworden. Die  Zivil- und Verfassungsrecht von Talischen werden immer wieder verletzt. Wir bitten die Weltorganisationen um Hilfe.
Mit freundlichen Grusen
135 0 TMH XABAR
1 2 3 ... 13 14 »