18.04.2021

Ermənistanın Baş naziri Paşinyan üçün əsgər yaxınlığında soyuq duş: məzarın üstünə çiçək qoymasına mane oldu

 Ermənistanın Baş naziri Paşinyan Dağlıq Qarabağ Müharibəsində həlak olan erməni əsgərinin məzarına çiçəklər qoymaq istəyərkən yaxınlarının reaksiyası ilə qarşılaşdı.  Ölən əsgərin qardaşı "Mən sənə imkan vermirəm, onun cansız bədənini tapmaqda bizə kömək də etməmisən" deyərək reaksiya verdi.  Qəzəbli qardaşı razılaşdırmaq üçün göstərdiyi səylər heç bir nəticə vermədi.
 
16.04.2021

From Aslan Gurbanov's trial-joke (That is, about this closed trial!)

 Yes, Aslan Gurbanov's trial-joke is over!
    The judge sentenced Aslan Gurbanov to 7 years in prison! Haphazardly... they SNIPPED, CUT AND SEW THEMSELVES! (by following on the illegal order of the regime). 
    I wonder how dangerous were the actions of this young man for this state that they hurted and torturing a young man? Wouldn't it be enough a mild punishment and reprimand with showing mercy?
16.04.2021

Свободу Эльвину Исаеву!


 за несколько дней  Так, 27 февраля того же года из России был незаконно депортирован один из лидеров Талышского Национального Движения талышский ученый Фахраддин Абосзода. В ноябре 2021 г. он скончался в азербайджанской тюрьме при невыясненных до сих пор обстоятельствах.
Выдворение Э. Исаева из России было остановлено Европейским судом по правам человека, постановившем применить в его отношении "правило 39", так как в Азербайджане "он может быть подвергнут преследованиям как оппозиционный активист и представитель подвергающейся дискриминации национальности". 
После освобождения Эльвин Исаев отправился в Украину для того, чтобы попытаться там получить визу в Европу, однако 12 декабря 2019 г. он был оттуда депортирован в Азербайджан.
15.04.2021

Aslan Qurbanovun məhkəməsindən-məzhəkəsindən (Yəni qapalı keçən bu məhkəmə haqqında!)

Görən bu gəncin etdiyi əməllər bu dövlət üçün nə qədər təhlukəli idi ki, bir gəncin həyatına qıydılar, doğrudanmı mərhəmət göstərib tənbeh etməklə, yungul cəza ilə kifayətlənmək olmazdı?

Axı nədir Aslanın günahı? Şüar yazıb, sosial şəbəkələrdə paylaşıb!... Görən onun əməllərindən dövlət nə qədər zərər çəkib, kimlərin həyatına təhlukə yaranıb, kimlər xəsarət alıb?!...

12.04.2021

Tolış Milli Hərakat iyən Tolışi Mığnə Muxtar Respublika Muhacirə Hukmət Ramazan idi

Droud bəşmə, ve ğurbinə, moliyyətinə Tolışon, ım şanqo Ramazanə, Rujə manqi iminə niyətə şəve, maşdəniku rujə rujon damedə, bıçımi qorış Tolış Milli Hərakat İyən Tolışi Mığonə Muxtar Respublika Muhacirə Hukmət şımə ım idə manqi münasibəti təbrik kardedəmon, bə həmə orzu, niyyət, nocun bırəsən. Çı Ramazani, Rujə manqi həxədə pidəmone kalı xəbon bıdəmon, ım əzizə rujonədə müqədəsə Ğroni-kərim nazil bə.
08.04.2021

Qurbanov Aslana azadlıq!

Sovet imperiyasının caynağından qoparaq müstəqillik qazanan hazırkı Azərbaycan Respublikası və bu azadlığın bu dövlətə bəxşində Talış xalqı, misilsiz xidmətlər göstərən minlərlə Talış xalqının igidləri qısa bir müddətdən sonra, göstərdiyi igidliklərə görə kütləvi həbslərə məruz qaldılar.Talışın "ruhu" sayılan Əli Nasir demişkən "mən belə azadlıq istəməmişdim!"...
08.04.2021

Aslan Qurbanovun məhkəməsindən

7 aprel tarixində saat 15.30-da başlayan məhkəmə iclası yenə qapalı keçirildi. Aslanın qohumları məhkəməyə buraxılmadı, onlara məhkəmə iclasının qapalı keçirilməsi barədə heç bir səbəb də göstərilmədi!
Məhkəmə hazırlığı iclasında isə məhkəmənin qapalı keçirilməsi haqqında heç bir qərar qəbul edilməmişdir.
02.04.2021

Talış Milli Hərəkatın Talışlara çağırış : Faşistlərin yanında sizin nə işiniz var ?

Dəyərli oxucular!
Azərbaycanda yaşayan köklü millətləri və o cümlədən, Talış xalqı, bu dəfə də biz bir araşdırma apararaq ölkənin, vətənimizin ictimai-siyasi həyatının müxalif cameyəsində olan Talışlar haqqında, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi naminə canından keçməyi belə qızırğanmayan, az qala zamanında heç kimin edə bilmədiyini edənlərdən və sonda, müxtəlif təhqirlərlə üzbəüz saxlanılmaqla cəmiyyətdə nüfuzdan salınmalarından yazacağıq…
26.03.2021

Talış Milli Hərəkatın proqnozları bir-bir çıxır

Qarabağda dövlət dili Rus dili olması xəbəri dünən yəni 25.03.2021 ci il tarixdə yayılması gözlənilən bir xəbər idi . Biz hələ ikinci Qarabağ döyüşlərindən qabağda demişdik ,ölkəni federativ sistemi yaratmaq lazımdır ki , ərazi bütövlüyü qoruya biləsən və bütün xalqları öz ətrafında birləşdirəsən . Ancaq nə baş verdi ? Talış Milli Hərəkat olaraq bizləri təhqir edib , separatçı damqası vurularaq , guya ölkəni bölürük , Ermənilərə işləməknən gunahlandırdılar . Xəzər tv , Real tv Mirşahin Biz Talışlar haqqında verilişlər hazırladılar . Öz aləmində guya bizlər xain kimi göstərməknən , ölkədə insanları aldada bildilər , amma reallığı indi göz qabağındadır .
19.03.2021

Nəvuzə idon bud bıbu!

Xosə tolışon həzo soron bənavədə çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri ıştə tovsiyonıj bəmə çıko duə əvoniən bəşmə orzu kardəmon, Şımə dardon- bəlon, ım azizə rüjədə Şımə səno kardə kiyonədə bısütın, bə tojə sor de səloməti, firavanəti dəşüyon, xoş bıvoton, xoş bıməson, Şımə kədə əncəx çukə, xoşniyətə əməlon bıbun!

Bıji Tolış!

TMMR Prezident, Ə.Hümmətov

TMMR vitze Prezident,  

TMMR Muhacir hukməti sər vəzir,

R. Mirzəyev

15.03.2021

Kuləşəvon bud bıbu!

Dorod bəşmə xosə bıyon, hovon, Şıməni de Kuləşəvə idi təbrik kardəmon, bəşmə deşmə xızoni- əğlon ivrədə səloməti, xəşəconəti, Şımə kədə har vaxt firavanəti, vəjnə xoşə mınosibəton, ən əsosən ım idi bə Tolışon aid be yodo benıkarde, ıştə kədə de əğlon Tolışi qəpjəy orzu kardəmon!
Xosə Tolışon ım id çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri bə Tolışon bəxş kardə ən yolə ənome. Sıxani rosti çımisən yolə bəxş hestemone, ımən Xıdo bəmə bəxş kardə çəmə Tolışə zıvone, çıko həzo sorone ım idi əmə dəvonedəmon, jəqoyən bəpe
15.03.2021

Bə Tolışon Rusiya Federal Mədəni Muxtariyyəti təsis Qurultayı istirakçion mırociət:

Çəmə azizə bıyon, hovon, Tolışə xəlqi har kəs iyən bı xəlqi rostə bıyəti piyəkəson! Çı dınyo bınobəvaxtiku, çı tolışon səbəsoətəti ivrədə jimonkardə sərzəminədə, esətnə Azərbaycani keşvərədə har curi cinoyətiku iyən usulonku istifadə karde- karde, çı keşvəri hakimiyyəti bəştə dast vardə toyfə hukmət, oximinci 30 sorədə şınə bıə formədə, ıştə vaxtadə eqınyə iğtisodiyoti həmə
1 2 3 ... 26 27 »