04.12.2021

Xıdo çəmə Fəxrəddin Boliən ğəni-ğəni rəhmət bıkə! Amin!

Imruj Əynə(Cımmə) ruje! Şımə ın azizə rujon Mobarək bıbu, İnşallah!
Xıdo şıməon cəmi mardəyon rəhmət bıkə! Amin!
Xıdo çəmə Fəxrəddin Boliən ğəni-ğəni rəhmət bıkə! Amin!
Çı Fəxrəddin Boli sor dəvarde, çanəmon zıne karde iştirakmon karde!
Oxonə vaxton vindəm Tolışon arədə xeyli odəm Fəxrəddin Boli mudafiə nıkardə barədə bə iyəndı iradon qətedən, bə yəndı çəş dəkırnidən!
Bıvotom ki, Fəxrəddin Boli zindondə be iminə ryjiku tosə oxo çəy xidmətdə mandim - çanədə zınəme karde! Əlbəttə de Fəxrəddin Boli duston, ğıryətinə Tolışon koməqi!
Ki bın koədə puşi ğədərən dastəqış bə, bəvon həmməy təşəkkur kardəm, Xıdo çəvon cəmi mardəyon ğəni-ğəni rəhmət bıkə, İnşallah!
Çımı norohətçiəti çəyku ki
09.11.2021

Бессмертие Фахраддина Абосзода

9 ноября 2021 г. исполняется ровно год со дня объявления азербайджанскими властями о смерти талышского общественно-политического деятеля, одного из лидеров Талышского Национального Движения, ученого и журналиста Фахраддина Абосзода (Аббасова) в Гобустанской тюрьме.
По требованию бакинских властей он был задержан 6 сентября 2018 г. правоохранительными органами Российской Федерации, где ранее (в 2011 г.) получил временное убежище, а впоследствии и вид на жительство. 27 февраля 2019 г. он был незаконно депортирован из России в Азербайджан в нарушение
27.10.2021

Movardə Ruj bud bıbo Tolışi yolə Sipriş!

Imruj  28 oktyabr Tolışi Milli hərəkati Rəhbər ,Yolə siaysətmədar , Tolışi xəlqi yolə merd  Ələkrəm Hummətzodə movardə ruje. Dı munasibəti Tolışi Milli Hərəkati,Tolışi Mığoni Muxtarə Respublika Muhacir Hukməti nomo ,çəmə xəlqi siprişi təbrik kardedəmon
15.10.2021

Talış bölgəsində İqtisadi İnkişaf göstəricisini göstərən üstü açıq kanalizasiya xətləri

Bəli səhv oxumadınız, üstü açıq içində isə çirkab suları axan və üfunət iyi verən kanalizasiya xətləri.. Bəlkə də belə bir inkişafı heç, hansısa Afrika ölkəsində belə görə bilməyəcəyiniz rəzillik..
Keçən əsrin 60-cı illərindən qalan, hələ də bərpa edilməyən açıq kanalizasiya sistemi hansısa milyardlarla qazanc əldə edən bir neft ölkəsində həqiqətən də insanlıq tarixində görünməmiş bir rüsvayçılıq nümunəsidir. Mənə bu haqda yazmaq həqiqətəndə çətindir, lakin, bir çox üzücü şikayətlərdən sonra bu barədə Talış Mühacir Respublikasının Iqtisadi inkişaf naziri kimi
11.10.2021

МАРДЕЈ ҺЕСТЕ, ГАРДЕЈ НИ!

25 сор чыми бәнав, ымружнә ружи, јәне 1993-нә сори ијулә манги 3-дә омәјм бә Ланкон. Дәвәтномәм сәбе ки, ијули 4-дә молағат бәбе Ланконәдә де Бокујәдә жијә толышә рушинфикон, барзә вәзифәсојбон, депутатон, назирон, алимон ијән ҹо кәсон. Ыштән-бәштә думотым карде ки, мадәм мыни дәвәт кардејдән бә жәго гыләј тәдбир, јәғын бәпијешоне ки, азән гәви сыхан бывотым Толышстонәдә шә тожә просесон, тикәјән дырыст бывотом, Толышә-Мығонә республикә һәхәдә. Әве, бә ғәрор омәјм ки, и руж бәнав бышум, гәп быжәным де кали одәмон, чәшәвәно быкәм бә гырдо-кәно, бунум чич һесте, чич ни, чы ном ној бәбе бы просесон? 
Чоштәсәј рәсәм бә Ланкон
03.10.2021

Əhalinin əksər hissəsi övladlarının öz ana dilində təhsil almasından yana olmağına baxmayaraq !!!

Masallı rayonu Talış bölgəsinin mərkəz rayonlarından biridir, əhalisinin sayı isə 200 mindən çoxdur. Masallı.edu.gov.az saytında 98 məktəbin olduğu göstərilir. 2005-ci ilə kimi bu məktəblərin, Viləş çayının sağ sahilində olan kəndlərində Talış dilində 4-cü sinifə qədər Talış dilində dərslər qismən də olsa keçirilirdi. Dərd vəsaitləri isə 1998-ci illərdə çap olunan kitablar olmuşdur. Talış dili dərslərini isə sırf Talış dili müəllimləri olmadığı üçün, Talış dilini bilən müəllimlər tədris edirdi. Bəzən bu dərslər bədən tərbiyəsi dərsləri ilə əvəz olunur, bəzən isə axırıncı
30.09.2021

İngilis missioneri Rengels Talış xanlığı haqqında (bu məktub 1810-cu

 
İngilis missioneri Rengels
Talış xanlığı haqqında
(bu məktub 1810-cu ildə yazılmışdır) "Talış krallığı (Talış xanlığı) xeyli inkşaf etmiş bir diyardır. Bəlkədə şərqdə Persia (İran) dövlətini bele keçib. Ərazisi elədə böyük deyil. Kura (Kür) çayından Gilane vilayətinə qədər uzanır. Şərqi dəniz, qərbi isə meşəliklər və dağlıqdır. Bura sanki Cənnətdir.
 Talış krallığında yalnız bir millət yaşayır, talışlar. Talışların dini və tarixi-mədəniyyəti Persia ilə bağlılıq təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Talış kralları qədim Persia kökmdarları olan Sasani nəslindəndirlər.
 Talış krallığı digər Persia krallığları içində ən qüdrətlisi, xeyli inkşaf etmişi, müstəqil və heç Persiyaya da tabe olmayan bir dövlətdir.
27.09.2021

Fransa xarici işlər nazirliyinin, Talış xalqı ilə bağlı verdiyi hesabat

Hörmətli bacılar və qardaşlar, bildiyiniz kimi axırıncı necə illərdir ki, dünyanın bütün mütərəqqi təşkulatlarına, dayanmadan, Talış xalqının problemləri barəsində müraciətlər edirik. Bu müraciətlərdən biri də Fransanın xarici işlər nazirliyinə olmuşdur. Doğrusu bir çox müraciətləri müəyyən səbəblərdən məxvi saxladığımızdan bu haqda ictimaiyyətə məlumat vermirik.
22.09.2021

Arif Ağayev :Guya ki, saqqal tərpədib bu da söz dedi

Bunun nə talışlardan, nə də onun problemindən deyəsən heç xəbəri yoxdur, ya da camaatı ələ salır. Talışların rahat yaşamasının bu problemə nə aidiyyəti ? Son 25 ildə Lənkəran universiteti və ya onun kolleci neçə nəfər talış dili üzrə pedaqoq-mütəxəssis hazırlayıb? Əlbəttə ki, heç bir nəfər də yox. Amma hər il Azərbaycanda minlərlə əcnəbi dillər üzrə pedaqoji kadrlar hazırlanır. Bəs belə olan halda hansı talış dilinin tədrisindən danışmaq olar? Statistik məlumata görə guya 200-dən yuxarı məktəbdə talış dili tədris olunur.
22.09.2021

Yadigar Sadıqlı Talış xalqının hüquqları necə görür

Azərbaycanda yaşayan qeyri-türk xalqların hüquqlarından danışanda ilk əks arqument ondan ibarət olur ki, Azərbaycanda etnik ayrı-seçkilik yoxdur. 16 ildir Lənkəran adından parlamentdə oturan saxta deputat Rüfət Quliyev də bugün eyni sözləri deyib.
Kimsə Azərbaycanda etnik zəmində ayrı-seçkilik olmasını demir. Allaha şükür, kimsəni məktəbdə ayrı oturtmurlar, universitetə qəbul zamanı bal topladığı halda kənarda saxlamırlar. Həyatda yerliçilik, qohumbazlıq kimi nepotizm halları ilə üzləşə bilərik, amma bu, başqa mövzudur, etnik çalara malik deyil. Bu yaxınlarda bir talışı ABŞ-a səfir kimi önəmli vəzifəyə təyin etdilər. Başqa çoxlu nümunələr də göstərmək olar.
19.09.2021

Отчет о выполнении Рамочной конвенции Совета ЕС о защите национальных меньшинств - талышского народа в Азербайджанской Республике за период

1. Информация о Талышах. Талыши - коренной народ, проживающий на юго-западе Каспийского моря, в Талышских горах и вокруг них, на Муганской равнине - на юго-востоке современной Азербайджанской Республики и на северо-западе Исламской Республики Иран. Историческая территория, населенная талышами, разделена на две части рекой Астара, которая пересекает государственную границу Азербайджана и Ирана. Талыши принадлежат к иранской языковой группе индоевропейской языковой семьи. Талыши компактно проживают в Астаринском, Лерикском, Лянкяранском и Масаллинском административных районах, расположенных в Талышском районе Азербайджанской Республики, в Ярдымлинском, Джалилабадском, Билясуварском, Сальянском и Нефтчалинском административных районах, а также в Баку и Сумгаите. Хотя официальная статистическая численность талышей в Азербайджанской Республике составляет 112 тысяч, на самом деле их количество во много раз больше.
02.09.2021

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorluğuna, A

Azərbaycan Respublikasının Dövlət idarəçiliyi, artıq müasir texnologiyaya malik, lakin orta əsrlərin feodal düşüncəsinə sahiblənmişlərin tam ixtiyarında olmasını hamı, lap hakim tayfanın özü də fərqindədir, anlayır və o tərzə də  uyğunlaşmaya ölkə vətəndaşı sayilanları  zorən vadar edir.                                                                                                                                                                                 Bir feodal ailəsinin mülkünə, malikanəsinə çevrilmiş Azərbaycanda dərəbəyliklər və əsasən də, sahibsiz, dayaq və arxasız Talış mahalında baş verən özbaşınalıqlar: insanlıqda nə qoca, nə cavan, mahalın flora və faunasında nə heyvan, nə bitki, nə ağac, nə də təbiətin bütün digər sahələrində heç bir  sərhəd tanımır. Bu, artıq o dəməkdir ki, ölkədə hec bir struktur, qrum öz işini(funksiyasını) müstəqil, ancaq Qanunlara istinadən
1 2 3 ... 28 29 »