Сегодня

Talış Muğan Muxtariyyət Respublikasının adından kimlər qorxur?

Bu suala cavab vermək üçün, əvvəl onun yaranması haggında qısa məlumat vermək istərdim. 
1989- cu ildə ilk dəfə olaraq, Əlikram Hümmətovun başçılığı altında, Azərbaycan ölkəsində(Lənkəranda) xalq cəbhəsi yaradıldı və Pribaltika ölkələrində nümunə olaraq nizamnamə qəbul olundu. O nizamnaməyə əsasən( bütün sivil ölkələrdə eynidir) Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların haqq və hüquqları eyni dərəcədə
07.01.2021

Avropa Şurası Parlament Assembeleyasının qış sessiyasına, Avropa Şurası Nazirlər komitəsinə, Beynəlxalq İnsan hüquq müdafiə təşkilatlarına:

Hörmətli Xanımlar və Cənablar!
Ötən 2020-ci il insanlıq tarixində ağır illərdən biri kimi, hələ də davam edən, ağır və üzücü "covid-19" şərti adlı, yoluxucu qrip xəstəliyindən çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən bir il kimi, qalacaq!
Ötən il, həm də, mütərəqqi bəşəriyyətin bu və digər şəkildə, bu pandemiya ilə mübarizəsi fonunda diqqətdən kənarda qalan, xalqlarına qənim kəsilən avtoritar-diktator dövlət
30.12.2020

TMMR-i Prezident, Ələkrəm Hummətov bə Tolışə milləti ovardamon

Ve ğurbinə Boon, moliyyətinə Hovon, moynon, de aşmarde-kalendari 2020-nə sor bə oxo omedə. Imsor boəməro ve qon davarde. Hələ bino beyədə Tolışi millət ıştə yolə fərzəndonku qıləy, ictimai-siyosi xadim Əli boyli İbadovi vətəniku ve diyəro vırədə, Amerikədə, ğəflətən bə Xıdo əmonət doşe. Əfsus, əmə çəy layiqinə dəfni, xatirə oqəteyən ləyoqətinə formədə qeyd karde nıznımone. Əv bəştə milləti jiye təminati xoto sıxan votdəbe, fəaliyyət nişo doydəbe.
29.12.2020

Azərbaycan hökuməti Talış xalqının hüquq və istəklərini təmin etməlidir

Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət Azərbaycanda yaşayan xalqların mağarlarına və heç bir istəyinin təmin edilməsinə yönəlməyib. Tam əksinə olaraq, bir çox xalqların yox olmasına və Türkləşdirmə proqramını həyata keçirməyə yüksək səviyyədə çalışırlar.
Azərbaycanda olan yüzdən çox xalqların adının çəkilməməsini, heç bir adət ənənəsini televiziyada işıqlandırmağa, xalqların haqqında danışmağa və verilişlərin hazırlanmasına imkan yaradılmamasıda faktdır.
25.12.2020

"TOLYSHNOMA" elmi-maarifləndirmə lahiyəsi ilk məhsulunu təqdim etdi

Fəxrəddin Aboszodənin (Abbasov) anadan olmasının 64 illiyinə təsadüf edilmişdir.
«Talysh Dictionary (by F. Aboszoda)» mobil tətbiq etmə talış dilindən birbaşa 4 dilə elektron lüğətlər təqdim edir: Rusca-Talışca lüğət (60 000 söz; Münhen, 2012), Türkcə-Talışca lüğət (55 000 söz, Bakı, 2015), İngiliscə-Talışca lüğət (250 000 söz, Münhen, 2012), Farsca-Talışca lüğət (100 000 söz, əlyazma).
24.12.2020

Научно-просветительский проект "TOLYSHNOMA" предоставил свой первый продукт

Приложении представлен талышский алфавит (на основе кириллицы) с азербайджанской и персидской транслитерацией, а также международной фонетической транскрипцией.
Приложение было создано при финансовой поддержке Правительства Талыш-Муганской Автономной Республики в эмиграции и Талышского национального движения (гор.Гаага, Нидерланды).
12.12.2020

Birinci özün demokratik olasan ki ,başqa xalqların haqqını tanıyasan

"Azərbaycanda talışların problemləri vardır" replikasına, "Azərbaycanda talışların heç bir problemi yoxdur, məktəblərimizdə talış dili tədris olunur" kimi cavablandırmışdır.Biz əvvəla, talışların bu ölkədə obyektiv və subyektiv səbəblərdən milli-mədəni anlamda üzləşdiyi problemləri sadalamağa çalışarsaq, bunun üçün günlərlə əlləşməli olacağıq.Ona görə də, biz talışların ümumi problemlərini deyil, məhz İqbal Ağazadənin fikirlərinə münasibət bildirməyə çalışacağıq.
12.12.2020

Talışın bəzilərində natamamlıq xəstəliyi

Ay yarımlıq vətən müharibəsi, azərbaycan-ermənistan hərbi münaqişəsi başa çatdı. Həmişə olduğu kimi vətənləri Azərbaycana bütün varlıqları ilə bağlı olan Talış xalqının övladları, əfsanəvi qəhrəmanlıq nümunələri yaradaraq, adlarını tarixə yazdıqları kimi, Qarabağın dağ-daşlarına-divarlarına da qanları ilə yazdılar!
  İndi, necə deyərlər,- “mavr işini gördü, mavr ölməlidir” prinsipi ilə,
05.12.2020

Appell an Weltgemeinschaft!

Appell:
Ein weiterer Verrat der gegenwärtigen Staatsmacht der Republik Aserbaidschan gegen das Talysh-Volk! 
Die aserbaidschanische Regierung hat das Talysh-Volk wiederholt verraten und leider besteht kein Zweifel daran, dass sie dies weiterhin tun werden.
Fakhraddin Abbasov, ein Journalist, Politikwissenschaftler, einer der prominenten Wissenschaftler und ein großer Intellektueller des Talysh-Volkes, einer der wenigen
04.12.2020

He knew about the murder of Talysh scientist Fakhraddin Abbasov and sent a message!

He has been charged with false accusations under Articles 281.2 (public incitement calls against the state) and 283.1 (inciting national, racist hatred and hostility, humiliation of national dignity) and 274 (treason) of the Criminal Code. And the decision was made.
On February 14, 2020, at a court hearing chaired by Judge Faig Ganiyev, Fakhraddin Abbasov was sentenced to 16 years in prison on trumped-up charges in violation of all international law.
On October 13, 2020, F. Abbasov asked to inform the Talish National Movement that he would be murdered in Gobustan Prison.
04.12.2020

Talış bloqer cinayyət işi məlum oldu , azad fikirli insanları həbsi davam edir

Allah Şəhid-alim Fəxrəddin Abbasovu(Əbboszadəni) rəhmət etsin!
Allah Mübariz Mənsimovun yolunu açsın, məhkumluğunun sifarişçisi olan Azərbaycan Respublikası dövlətinin haqlarına və xalq sərvətlərinə sahiblənmişlərə ləhnət etsin!
Allah Elvin İsayevin həbsində maraqlı olmaqla, xalq malının talanması ilə onun həbsinə nail olanı zəlil etməklə, ona, haqqı olan Azadlığı qismət etsin, ailəsinə qovuşdursun!
Ədalət, söz-fikir azadlığı barədə, ən azı AR-nın Əsas və digər qanunlarını tapdaq altına atmaqla, həbs edilən, Talışın fədakar, azadlıqsevər, mərd oğlu,- Qurbanov Aslan Əhəd oğluna, azadlıq!
26.11.2020

26 noyabr 1991-ci il, ilk DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİ!

Azərbaycan SSR-nin sonuncu Ali Soveti (parlamenti) 1990-cı ilin sentyabrında seçildi. O vaxtın 3 milyon 500 min seçicisinin hər 10 min nəfəri, bu qanunverici orqana 1 özünün nümayəndəsini (deputatını, vəkilini) seçdi,-cəmi 350 nəfər…
!991-ci ilin avqust ayının 30-da Ölkə prezidenti Azərbaycanın müstəqilliyi barədə bəyamnamə imzaladı, amma… qismən uzaqdan olan məlun
1 2 3 ... 24 25 »