search
menu
person

NEWS AND UDATES


1 2 »
Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

To the Progressive Community of the World
Kingdom of the Netherlands, Hague. 
21/05/2019


      Dear ladies and gentlemen!
      We are Talysh! From the creation of Great God and fate we lived and live in the south-east of the current Republic of Azerbaijan, in the north of the Islamic Republic of Iran, in the Talysh Plateau (in the fake form in Lankaran lowland), in the Talysh mountains, as a whole in the Talysh-Mughan region (falsified southern region) along Kaspi (Caspian) Sea. Political, Economic and Social Approach of the State of the Republic of Azerbaijan, created in thoughtful form Demographic changes in the Talysh-Mugan region are continuously carried out in severe forms. And now, according to the number, the massive migration and assimilation process of the Talysh, the second after the Turks (fake Azeris) who regard themselves as self-titled, is  continuously planned. The Talysh people who are respectful of their national identity, honor and dignity, who are proud of God, who are grateful to the Creator, who are now few in number, fearless, libertarian sons are struggling for life without tiring. 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 72 | Добавил: tmmrtalish | Дата: Вчера | Комментарии (0)

  Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon! Az, həni vey piəmerdem. yəqin ki, de şımə, çımı i vırədə be zəmon vey kam mandə, dastımon çiç oma kardəmon. ısətən kardedəmon, bə oxonə nəfəsiən, de Xıdo komği, bəkərdemon, hiç vaxt kardə koon müqabilədə əvəz piəm ni, hesob kardəme, ısətən jıqo hesob kardəm, çımı ğarz bə!...
İsət, əmə, tojədən, bə qləy jıqo məqam oma rəsəmon ki, çəmə Toloşə milləti navədə biə kəson qləy,- alim, ruşunəfam nümayəndə dəstgir bə, zindonədəy, çəy taleh çoknə bəbe, iqlə Xıdovandialəm zınedə! .... Məydonədə, Toloşon nomədə qəp jəy ixtiyari, əsosən, bə ıştə civi, luzi, bə co kişvəron mənafe iyən marağon xoto, de çəvon sifarişi bəştə giy peqətəkəson, qom-qom qəpon jəydən, əmmo.... hiç nıbo, i kərəyən Fəxrəddin Boyli nomıjon bəştə "yolə siyasi təhlilonədə" kəşedənin, toloşəti bımando bə i kəno, hiç nıbo qləy insoni eqiniyə qonə vəziyyəti barədə, i kəlməyən sıxan vote ya tarsedən, yaən de şəxsi ambisiya, co kişvəron məxsusi sifarişi, hiçi votdənin!... 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 62 | Добавил: tmmrtalish | Дата: Вчера | Комментарии (0)

                              Part of Talysh's steps taken in world organizations.

 
Membership of the Talysh National Movement, to one of the world renowned UNPO organizations.


As with many other minorities in Azerbaijan, Talyshi speakers are subject to aggressive attempts at assimilation – there is no formal education in Talyshi and reading and speaking the language is discouraged by the authorities. Instead, Talysh are encouraged to use Azerbaijani or Persian in formal situations. As such, the number of young people being educated in Talyshi is declining, as the language is now classified as “vulnerable” by UNESCO. This represents a serious threat to the cultural integrity of the Talysh, and as such one of the key aims of NTM is greater linguistic freedom.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 147 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (0)

In the Republic of Azerbaijan - non-governmental organizations, democratic camps, the opposition  and the current government do not recognize the rights of Talyshs.

  An example of this is the illegal detention of Fakhraddin Abbasov (Aboszod) and the silence of people who call themselves Democrats.

 There has never been and never will be democracy in Azerbaijan until they recognize the rights of Talyshs.

 The rights of Talysh, an example of the fact that in Azerbaijan there is a struggle not for democracy and for the rights of people, but on the contrary, there is a dirty struggle for power, for money, for profit.
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 76 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.06.2019 | Комментарии (0)

     Tolışə Milli Hərokət, TMMR Mühacir hökümət Rujə idi Təbrik.


     Dınyo musəlmonon, məxsusən çəmə xosə, həmə Toloşə musulmanon                                                                 Rujə idi münasibəti de yolə səmimiyyəti təbrik kardəmon! Xıdo şımə qətə rujə,                                                           kardə ibadəton, orzu iyən xosə niyyəton ğəbul bıko, bə vırə bırosno, İnşallah!                                                                       Hərobaxtəti orzu kardəmon, Bıjiyo Tolış! De Yolə hürməti,

 

               ​​​​​​​Tolışə Milli Hərokət, TMMR Mühacir hökümət.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 128 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.06.2019 | Комментарии (0)

                                                   Talış Milli Hərakatın  BƏYANATI :

 Son günlər, sosial şəbəkələrdə, Ermənistanda keçirilən 3-cü Talışşunaslıq konfransı, böyük müzakirələrə səbəb olmuşdur.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Talış xalqının hüquqlarını müdafiə etməkdən imtina edən insanlar, nədənsə, bu gün, Talış nümayəndələrinin Ermənistana getməyini, tənqid, təhdid atəşinə tutublar...
  Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, demokratik cəmiyyətdə hər bir insan azad, müstəqil və sərbəstdir. Bu gün, Talış xalqı öz müqəddəratını özü həll etməlidir! Bu yolda, heç kim, bizə mane ola bilməz! Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, eləcə də, 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə minlərlə şəhid vermiş Talış xalqına qarşı, sizin nifrətiniz hamıya bəllidir. İstər Azərbaycan Hakimiyyəti, istərsə müxalifəti,heç bir zaman pantürkist ideyalogiyasından əl çəkməyəcək. Talış xalqının bir düşməni var, o da, Azərbaycan pantürkistləridir. Talış xalqı heç kimə borclu deyil, əksinə olaraq, Azərbaycan Türkləri Talış xalqına can borcu var. Satdığınız torpaqları canımız bahasına müdafiə etdik. Bəs əvəzində siz nə etdiz, nə verdiz?
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 262 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.05.2019 | Комментарии (0)

                                          Azərbaycanda irıqçılığ ,zorakılıq və mono millətçilik yayan ünsurlərə  cavab .

  Azərbayacan adlanan bir ölkədə, onun hazırki, qeyri-insani simalarından biri, əsası, tərəddüd etmədən, demək olar ki, “Yeni Musavat” adlı mətbu vasitəsidir. Bilməyənlər üçün yazmağı vacib sayaraq, bildiririk ki, musavat ərəb sözüdür, mənası bərabərlik olmalıdır. Bu yeni “bərabərlik” isə, - tərddüdsüz demək olar ki, ölkənin qeyri-türk millətlərindən, özlərinə, ən azı, yaşamaq haqqını pıçıltı ilə belə, istəyənlərə, millətçi-faşist yanaşmasıdır! 100 ildən çoxdur, Talış xalqının varlığının, yaşamının istəyində olan mərd talışları, öz taleylərində bu “musavatçılığın” zərbələrini, xəyanət və böhtanlarını yaşamaqdadır, hesab edirik, laqeyidliyimizdən, biganəliyimizdən, təşkilatlanmamağımızdan, hələ uzun müddət də davam edəcəkdir…
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 88 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.05.2019 | Комментарии (0)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan haqlarının müdafiə komisiyasına,
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Varşava İnsan haqları və Demokratik təsisatları komisiyasına,
Avropa Şurası  Nazirlər komitəsinə və Parlament asambeliyası Azərbaycan üzrə siyasi dustaqlar və monitorinq komissiyalarına,
Avropa İttifaqı Ali komissarlığına və Parlamentinə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konkresininin Helsinki İnsan Haqları komisiyasına,
Beynəlxalq İnsan haqları Təşkilatlarına.
Hörmətli ağalar və xanımlar!


 Bu ilin may ayının 2-də  Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında, V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Forum Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər. Məxsusi qeyd edilib ki, 2008-ci ildən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Bakı Prosesi” 10 il ərzində müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış çərçivəsində səmimiyyət və hörmətə əsaslanan fikir mübadiləsi üçün müsbət platforma yaradılıb....
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 158 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.05.2019 | Комментарии (0)

Har Tolış bışdə milləti iminci ko bəbe bıkə . Işdə kəy pırablemon tumu kardə bəpeşd ,bə co vıron komək karde bəbe . Işdən çiçsə karde zındənobojonsa hiçi nıbo çı milləti pırablemon dınyoda rost kardə kəson komək bıkən . İnson i kərə jidə bı dınyoda , xıdo da sərvəti dışdə dasdi məhf kay əbini . Tolış bışdə votəkəs dasdo çiç omedəbosə bışdə xəlqi bəbe bıkə . Kiyonsa elimi komək ,kiyonsa siyasi komak ,kiyonsa maliyyə komək mutləq bəbe bıkən . Işdı millət ışdı namuse ,bışdə namusi soy beşi ay Tolış .

Bıjo Tolış .

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 82 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.04.2019 | Комментарии (0)

The United Nations Office of the Geneva Commission for Human Rights,

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw,

The Committee of Ministers of the Council of Europe,

The European Union Eastern Partnership Commission,

International Commission of Inquiry,
International Helsinki Citizens Committee

                                                                                                            APLICATION

Dear ladies and gentlemen,
At present, Fakhraddin Abbasov, the social, political scientist, of the Talysh people, is kept in the Republic of Azerbaijan, in one of the prisons of the regime, under unknown conditions. As the independent lawyer institute was abolished in the country, the government managed to maintain Mr. Fakhraddin Abbasov’s unilateral disobedience, using all his public and official prohibitions and propaganda resources against him and those who were directly involved in the life of the Talysh people. Non-governmental organizations dealing with numerous human rights issues have also made statements for abstaining from defending Mr. Abbasov, infecting nationalism.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 116 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.03.2019 | Комментарии (0)

   Yeni Zelandiyada iki məsciddə törədilən terror aktında, 50-dən çox insan həlak olmuş və bir o qədərdə yaralılar vardır. Törədilən bu, ağır, qeyri-insani aktın törədilməsindən, islam və xristian dünyası arasında, məqsədli şəkildə antiqonist münasibətlərin ciddi şəkildə qurulacağına xidmətdir. Bu cinayyətin arxasında yəqin ki, müəyyən insanlığa düşmən qüvvələr dayanır, müsəlmanlar və xristianlar arasında qarşılıqlı nifrəti aşılamağa yönələn ağır bəşəri cinayətdir!
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 125 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 15.03.2019 | Комментарии (0)

   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan Hakları Komisiyasına,
         ATƏT-in Varşava Demokratik Təəsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna,
         Avropa Şurası Nazirlər komitəsinə,
         Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlıq komisiyasına,
         Beynəlxalq Əhv komisiyasına,
         Beynəlxalk Helsenki Vətəndaş komitəsinə


                                                                           Müraciət:

Hörmətli xanımlar və ağalar,

 Hazırda, Talış xalqının içtimai-siyasi, elm xadimi Fəxrəddin Abbasov, Azərbaycan Respublikasında, rejimin həbsxanalarının birində, heç kimə bəlli olmayan şəraitdə saxlanılır. Bütün, istər daxili, istərsə də Beynəlxalq hüquq və insan haqları normalarını pozan Azərbaycanın iqtidarı, onu hər cür yüridik və ictimai müdafiədən  məhrum etmişdir. Ölkədə müstəqil vəkillik inistitutu ləğv edildiyindən, hökümət ona və birbaşa Talış xalqının yaşamı naminə fəaliyyətdə olanlara qarşı, özünün bütün ıctimai və rəsmi qadağa və təbliğat resurslarından istifadə edərək, cənab Fəxrəddin Abbasovun  hərtərəfli müdəfiəsiz qalmasına nail olmuşdur. Çoxsaylı insan hüquq müdafiə məsələləri ilə məşğul olan, Qeyri-hökümət təşkilatları  belə, milliyətçilik təəssübkeşliyinə yoluxmaqla, cənab Abbasovun müdafiəsinə qoşulmaqdan imtina bəyanatları ilə çıxış etmişlər. 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 167 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.03.2019 | Комментарии (0)

 Bu gün Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin bir qrup üzvləri Lənkərana səfər edib ,onlari ordan qovublar.

  AXH  İdarə Heyətinin bir neçə üzvü, eləcə də sabiq Daxili İşlər (boz qurt terrorçu) Naziri İsgəndər Həmidov, G A P istefada olan sədri AğasifŞakiroğlu Azərbaycan Xalq Hərəkatının rayon şöbələrinin təsis edilməsi üçün Lənkərana səfər etməyə çalışıblar .

 Məlumata əsasən İsgəndər Həmidov və Ağasif Şakiroğlunun da olduğu maşını Masallı ərazisinə buraxmayıblar. Bir qurup şəxslər yumurta və təhqirlər edərək onları Talış zonasından  qovublar.

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 414 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.03.2019 | Комментарии (1)

                                                     Заявление Талышского Национального Движения

                                                      Россия сдала талышей?!


  27 февраля 2019 г. из следственного изолятора г. Коломны "исчез" талышский общественно-политический деятель, журналист и ученый Фахраддин Абосзода (Аббасов). Сегодня, 1 марта Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики подтвердила, что Фахраддин Абосзода доставлен в Баку.
Срок ареста Ф. Абосзода в СИЗО г. Коломны истекал 6 марта. 28 февраля  в Люберецком городском суде должны были состоятся заседания по двум исковым заявлениям Фахраддина Абосзода (Аббасова): по делу об отказе на предоставление ему временного убежища на территории Российской Федерации и по делу об отказе на предоставление ему статуса беженца. Но оба заседания суда были перенесены - на 13 и 18 марта соответственно - вследствие исчезновения Ф. Абосзода из СИЗО г. Коломны. 
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 451 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.03.2019 | Комментарии (0)

                                                                   Президенту Российской Федерации

                                                                    Владимиру Владимировичу Путину

                                                     от Президента Талыш-Муганской Автономной Республики

                                                                           Алакрама Гумматова.
 

                                                                                     ОБРАЩЕНИЕ
 

   Уважаемый Владимир Владимирович, будучи президентом такой сверх державы как Россия, вы достаточно информированы о Талышском народе и, возможно имеете информацию и о его президенте. Вы должны быть в курсе, какую непростую судьбу переживает мой народ, который в тяжелые дни всегда опирался на помощь и поддержку матушки России. Талышский народ, будучи лишенным элементарных национальных прав у себя на Родине в Азербайджане, всегда с надеждой смотрел в сторону России. 

Категория: TMH XABAR | Просмотров: 121 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.02.2019 | Комментарии (0)

To United Nations Commission for Human Rights in Geneva

     About Fakhraddin Abbasov, who has been working for the life of the Talysh National Movement and the Talysh people and imprisoned by the political order of the leadership of the Russian Federation at the direct request of the Republic of Azerbaijan. 
                      
                                                                                               Application: 

     The Kingdom of the Netherlands, the Hague, 23.01.2019

     Dear ladies and gentlemen!

We briefly state that the Talysh people lived and livein the north of the Islamic Republic of Iran, partly bigger part in the south-east of the Republic of Azerbaijan, historically in the Talysh Mountains and in the Talysh Plain. The language belongs to the Iranian family of the Indian-European language group.
     There is no chance for that this people will be able to prevent the gradually, calm assimilation.
The Talysh people have been deprived of their right to consistent and continuous education in their own language, cultural and community events, opportunities to live in language and self-government rights.
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 164 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.02.2019 | Комментарии (0)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına,
Avropa Şurasının Parlament Asembeleyasiyasına,
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə.

Hörmətli ağalar və xanımlar!
Talış xalqı, Azərbaycan Respublikasında yaşayan köklü(aborigen), çoxsaylı xalqlardan biridir və ölkənin cənub-şərqində kompakt halında, Xəzər dənizi sahili boyu, xalqın adı ilə olan, ovalıq və dağlarda yaşayır. Bu xalqın dili rəsmən tanınmır, adı Dövlət sənədlərində, bu və ya digər şəkildə qadağan olunmuşdur. Xalqın dilində təhsil, tədris vasitələri və özünüidarə hüququ olmadığı kimi, müqəddəratını təyinetmə haqqlarından da, tam mərhum edilmişdir.
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 138 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.02.2019 | Комментарии (0)

Nederland krallığında fəaliyyət göstərən, El qəhrəmanı, Xalq qisasçısı Yunus Səfərovun Müdafiə komitəsinin

                                                                                B ə y a n a t ı:

Azərbaycan Respublikası adında, bir qrup quldur-cinəyatkar feodal-təhkimçinin malikanəsində, ağır, haqq-hesabdan kənar, “bespredellik” davam edir. DTX adında, killer qrupu, kiçik bir fasilə verdikdən sonra, yenidən məhkəməsiz-divansız, qisas zəmnində insan qətllərini davam etdirir! Hüqüqlarını müdafiə etdiyimiz Xalq qisasçısı, mərdliyi ilə El hörmətini qazanan Yunus Səfərovun, DTX zindanında işgəncələrin ən qəddar formalarından istifadə etməklə, işgəncələr əleyhinə Beynalxalq norma, anlaşma və Konvensiyaların bütün tələblərinə zidd formada tətbiqi ilə qətlə yetirilməsi barədə, bu gün, 28.01.2019-cu il tarixində, anası Leyla İsmayılova tərəfindən məlumat yayılmışdır!
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 110 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.01.2019 | Комментарии (0)

 dəstək olun .
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 274 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.01.2019 | Комментарии (0)

 Хотя никто из них, сегодня можно утверждать с большой долей вероятности, в те годы не думал (только) о Талыше. Все они мечтали о новом, независимом процветающем рае, для всех населяющих эту землю народов, о независимом Азербайджане, где каждый его гражданин, вне зависимости от их этнической или иной принадлежности, будет чувствовать себя полноценным свободным и полноправным гражданином единой страны. Павшие 26 января 1990 года в боях за независимость и государственную целостность Азербайджана героические сыновья Талыша всем своим существом, искренне верили в то, что жертвуют собой ради свободного Азербайджана, его счастливого будущего. И существование нынешнего независимого Азербайджана, есть часть их непрожитой жизни. Они выражали волю своего народа, который подвергался невиданной несправедливости за годы советской власти, где самым грубым образом попирались права талышей, предоставляя их судьбу в руки тоталитарной пантюркистской коммунистической верхушки в Баку. Они продолжали дело своих отцов и дедов, которые в 1919 году провозгласили в Талвшскую Муганскую Советскую Республику, и были репрессированы в последующие годы новой власти с подачи бакинских пантюркистов.
Категория: TMH XABAR | Просмотров: 252 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.01.2019 | Комментарии (0)