05.07.2019

Talysh National Video Competition- Talysh Flashmob

Talysh National Video Competition- Talysh Flashmob.

This competition is aimed at demonstrating and presenting videos of the Talysh people's life, folklore, song, music, dance, theater, and classical folk-art samples, as well as the protection and development of our national cultural heritage. 


Rules of the Talysh National Video Competition

1) All materials in the competition must be in the Talysh language.  Talysh literary language must be observed, as much as possible. 

 2) Anyone over the age of 16 can take a role in a video  in this competition.   Several people may lay claim to a video, but the copyright will belong to only one person.  
285 0 TMH XABAR
05.07.2019

To the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group Igor Popov, Stéphane Visconti, Andrew Schofer

 To the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group

Igor Popov, Stéphane Visconti, Andrew Schofer,

And to the public of Azerbaijan and Armenia


The end of 2018  the beginning of 2019 was marked by the intensification of the negotiation process aimed at resolving the Nagorno-Karabakh conflict. Several rounds of high-level talks have already taken place with the participation of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and the Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan.
404 0 TMH XABAR
01.07.2019

Azərbaycanın  və Talış xalqının dəyərli, hörmətli və qəhrəman oğlu ƏLəkrəm Hümmətov ilə müsahibə

 Azərbaycanın  və Talış xalqının dəyərli, hörmətli və qəhrəman oğlu ƏLəkrəm Hümmətov ilə müsahibə 

Ələkrəm Ələkbər oğlu Hümmətov 1948-ci ildə Lerikdə anadan olub. Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirmiş, daha sonra Lənkəranda avtonəqliyyat müəssisəsinin direktor müavini işləmişdir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təsisçilərindən biri və idarə heyətinin üzvü olmuşdur. Onun təşəbbüsü ilə AXC-nin Lənkəran şöbəsi, talışların kompakt yaşadığı 7 rayona muxtariyyət verilmə iddiası qaldırmışdır. 1990-cı ildə Azərbaycanda anti-Sovet etirazları zamanı yanvar ayında Lənkəranda əsl xalq hakimiyyətini formalaşdırmış və bu hakimiyyət Lənkəranı 10 gün idarə etmişdi. 1990-cı ilin avqustundan 1991-ci ilin dekabrına kimi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının üzvü olub.
688 0 TMH XABAR
30.06.2019

We continue to serve the Talysh people!

We continue to serve the Talysh people!


Recently, government ministers for the emigration of Talysh-Mugan Autonomous Republic occasionally appear on YouTube channels.
Members of the Talysh national movement and the government on emigration of the Talysh-Mugan autonomous republic on YouTube channel TMV1 tv call on all Talysh people of the world to peaceful political struggle for their rights to self-determination of the Talysh people.
In this issue, we show and tell the whole world society and international organizations about the problems of Talysh in Azerbaijan.

Also on the site tolishstan.com we provide the public with new information, news, articles and important materials about the problems of Azerbaijan and Talyshstan.
516 0 TMH XABAR
28.06.2019

1.5 milyon dollar dəyərində “Richard Mille 50-03 MCLaren F1” markalı saatın sahibi rəsmi subutnan tapıldı

1.5 milyon dollar dəyərində “Richard Mille 50-03 MCLaren F1” markalı saatın sahibi rəsmi subutnan tapıldı İspaniyanın İbiza kurort adasında 22 yaşlı Azərbaycan vətəndaşının 1.5 milyon dollar dəyərində “Richard Mille 50-03 MCLaren F1” markalı saatının oğurlanması əhvalatı yerli  mətbuatda əsas müzakirə mövzusudur. 

268 0 TMH XABAR
26.06.2019

Talış olduğum üçün, təqib olunuram.

              Talış olduğum üçün, təqib olunuram.
  Haqqınızdə məlumat verin, zəhmət olmazsa. Hörmətli həmvətənlərim , mən, Əhmədov Rəşad, Masallı rayonunda yaşayıram, öz mənsub olduğum millətimi çox sevirəm, bu millətin yolunda canımdan belə, keçməyə hazır olan, şəxslərdən biriyəm .
   Nə baş verir? 
519 0 TMH XABAR
23.06.2019

APPEAL TO PEOPLE OF GOOD WILL!   BƏ XƏYMANDƏ ODƏMON OVARDEMON ! ОБРАЩЕНИЕ​ К​ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!

 Bank account number
Name: NATIONALE TALISH BEWEGING
Rekeningnummer:
NL 53 ABNA 0576 2057 96
BIC ABNANL2A

Adres :
Herman Heijermanshof 25
2273 TE Voorburg, Niderlands
454 0 TMH XABAR
20.06.2019

26 il bundan əvvəl,-az vaxt deyil, bu gün…

                26 il bundan əvvəl,-az vaxt deyil, bu gün…

 Hamı eyforik formada, “böyük xilaskar” ın, bəlkə də yaddaşsızlıqdan, əvvəllər etdiklərini unudaraq, ölkəni xilas edib, xalqı günə çıxarıb, qarınlarını tox, vətənlərini tam edəcəyi ümidi ilə, kor-korana ona sığınmaq üçün özlərini fəda verməyə belə, hazır olduğu məqamda…  bir qrup Talış, öz ağır zəhmət və iradələri ilə qazandıqları imkan, səlahiyyət hesabına, az qala əsrin və bəşəriyyətin ən böyük fitnəkar-hiyləgərinin fitnə-fəsadlarından xilas və… vaxtı ilə millət kimi məhv edilməsinə ən çox maraqlı olan birinin zərbələrindən qurtuluş və yaşam naminə, Talış Muğan Respublikasının quruculuğunu elan etdilər!
 Xeyli vaxt ötüb. Artıq kimlərin əməl və fəaliyyətlərində ən ağır, qeyri-insani əməllərinə qiymət vermək məqamı çatanda, artıq təhqir-söyüş kimi həmin fərdə bağlama cəhdləri xeyli artıb, amma hələ də Talış mahalına, Talış xalqının həqiqi nümayəndələrinə münasibətlərdə, O, böyük fitnəkarın işlətdiyi fikir və ifadələri, olduğu kimi, ən maraqlısı odur ki, indi əsasən, Ölkə daxilində və xaricində özünü liberal-demokrat sayanlar, bu gün də, “CƏNUB”, “SEPARATÇI” adlarından həvəslə, istifadə edirlər!
450 0 TMH XABAR
17.06.2019

Ələkrəm Hümmətzodə :TuranTV-də,  "söz arası" verlişində haqqımda söylədiyi əssassız böhtanlara cavab haqqı tələbimə, Q .Zahidovun cavabı .

    Ələkrəm Hümmətzodə :TuranTV-də,  "söz arası" verlişində haqqımda söylədiyi əssassız böhtanlara cavab haqqı tələbimə, Q .Zahidovun cavabı .
    Haçansa, tarix "elmi"ylə guya məşğul olan, Azərbaycan Respublikasının Elmlər akademiyasının Tarix institutunun sabiq əməkdaşı, müxtəlif formalarda AR-da Şiyə islamının yarada biləcəyi qondarma təhlükələr barədə, tərtib etdiyi "əsərlər"lə xüsusi xidmət orqanlarını yanlış istiqamətləndirən, az-çox "tanınan" Arif Yunusovun, Turankanal TV-də, Qənimət Zahidovun "söz arası" verlişində haqqımda söylədiyi əssassız böhtanlara cavab haqqı tələbimə, Qənimət Zahidovun cavabı təqribən belə, çox qısa oldu:-"Sizin bizim kanalda çıxışınız, mənim mənsub olub, xidmətində dayandığım qrupun maraq və ictimai nufuzuna xələl gətirər"! 
755 0 TMH XABAR
15.06.2019

Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

Racism against the Talysh and the attitude of Non-governmental organizations

To the Progressive Community of the World
Kingdom of the Netherlands, Hague. 
21/05/2019


      Dear ladies and gentlemen!
      We are Talysh! From the creation of Great God and fate we lived and live in the south-east of the current Republic of Azerbaijan, in the north of the Islamic Republic of Iran, in the Talysh Plateau (in the fake form in Lankaran lowland), in the Talysh mountains, as a whole in the Talysh-Mughan region (falsified southern region) along Kaspi (Caspian) Sea. Political, Economic and Social Approach of the State of the Republic of Azerbaijan, created in thoughtful form Demographic changes in the Talysh-Mugan region are continuously carried out in severe forms. And now, according to the number, the massive migration and assimilation process of the Talysh, the second after the Turks (fake Azeris) who regard themselves as self-titled, is  continuously planned. The Talysh people who are respectful of their national identity, honor and dignity, who are proud of God, who are grateful to the Creator, who are now few in number, fearless, libertarian sons are struggling for life without tiring. 
518 0 TMH XABAR
15.06.2019

Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon!

  Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon! Az, həni vey piəmerdem. yəqin ki, de şımə, çımı i vırədə be zəmon vey kam mandə, dastımon çiç oma kardəmon. ısətən kardedəmon, bə oxonə nəfəsiən, de Xıdo komği, bəkərdemon, hiç vaxt kardə koon müqabilədə əvəz piəm ni, hesob kardəme, ısətən jıqo hesob kardəm, çımı ğarz bə!...
İsət, əmə, tojədən, bə qləy jıqo məqam oma rəsəmon ki, çəmə Toloşə milləti navədə biə kəson qləy,- alim, ruşunəfam nümayəndə dəstgir bə, zindonədəy, çəy taleh çoknə bəbe, iqlə Xıdovandialəm zınedə! .... Məydonədə, Toloşon nomədə qəp jəy ixtiyari, əsosən, bə ıştə civi, luzi, bə co kişvəron mənafe iyən marağon xoto, de çəvon sifarişi bəştə giy peqətəkəson, qom-qom qəpon jəydən, əmmo.... hiç nıbo, i kərəyən Fəxrəddin Boyli nomıjon bəştə "yolə siyasi təhlilonədə" kəşedənin, toloşəti bımando bə i kəno, hiç nıbo qləy insoni eqiniyə qonə vəziyyəti barədə, i kəlməyən sıxan vote ya tarsedən, yaən de şəxsi ambisiya, co kişvəron məxsusi sifarişi, hiçi votdənin!... 
381 0 TMH XABAR
13.06.2019

​​​​​​​Part of Talysh's steps taken in world organizations.

                              Part of Talysh's steps taken in world organizations.

 
Membership of the Talysh National Movement, to one of the world renowned UNPO organizations.


As with many other minorities in Azerbaijan, Talyshi speakers are subject to aggressive attempts at assimilation – there is no formal education in Talyshi and reading and speaking the language is discouraged by the authorities. Instead, Talysh are encouraged to use Azerbaijani or Persian in formal situations. As such, the number of young people being educated in Talyshi is declining, as the language is now classified as “vulnerable” by UNESCO. This represents a serious threat to the cultural integrity of the Talysh, and as such one of the key aims of NTM is greater linguistic freedom.

619 0 TMH XABAR
« 1 2 ... 17 18 19 20 21 »
Категории раздела
TMH XABAR [248]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июль 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0