Salam
25.08.2020

Azərbaycan, Talış gəncliyinin mövcud ağır durumundan, düşünülmüş məhvedilməsindən, M Ü R A C İ ƏDünya ictimaiyyətinə, AR-nın hakimiyyətinə,

Ən azı, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətində müvafiq vəzifədə, mənsub olduğum Talış xalqının yaşamı və özünəhörmətinin varlığını əməli göstərmək naminə iştirakdan bilirəm ki, Azərbaycan Respublikasında Gənclər və İdman nazirliyi və nazir Azad Rəhimov var… Dəyərli kolleqa, ölkədə hər sahə, o cümlədən Dövlətin gənclər siyasəti, gənclərə dövlət qayğısı, ölkənin gələcək taleyinin müəyyənləşdirilməsində gəncliyə aqil münasibətin qurulmasının əsaslarının yaradılmasında, tam dərəbəyiliyinin olmasının, yəqin ki, fərqindəsiniz… İştirakçısı olduğunuz, ölkənin mövcud iqtidarının ən yaxşı halda, gəncliyə “dövlət qayğısı”:
192 0 TMH XABAR
07.08.2020

7 avqust 1993 cu ildə Talış-Muğan Muxtar Respublikası elan olundu

27 il öncə, 1993-cü ilin 7 avqustunda Lənkəranda Tallışıstanin sayılıb-seçilən insanlarından ibarət Xalq Məclisində Azərbaycan Respublikasının tərkibində Talış-Muğan Muxtar Respublikası elan olundu. Bu əlamətdar gün talış tarixinə qızıl hərflərlə yazılaraq, talış xalqının qədim dövlətcilik ənənəsinin növbəti bariz nümünəsi idi. Bu münasibətlə Talış-Muğan Muxtar Respublikasının bütün əhalisini təbrik edirəm!
Hələ 1993-cü ilin iyun ayının əvvəllərində Qarabağ cəbhəsinin milliyətcə talış olan bir sıra qəhrəman zabitləri ölkədə baş verən anarxiya və siyasi müəmmalıq şəraitində tamhüqüqlu olaraq Taışıstanda siyasi hakimiyyətə yiyələnirlər. Bölgədə əsas siyasi qüvvə olan Azərbaycan Xalqlarının Bərabərlik Partiyasının (Talış Xalq Partiyası) iştirakı ilə Talış-Muğan Respublikası 
246 0 TMH XABAR
04.08.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə OZODİ! Bə Elvin İsayevi OZODİ! Bə Aslan Qurbanovi OZADİ! Redaksiya heyəti 1

In yazion bə TMH peşnə mərhəlondə ğoş qınə cıvonon nəzədə qətə bə. Hiç kəsi exroc karde fikmon ni. TMH 2-nə mərhələ şərti bino bedə 1993/95 soronku tosə 2005 sori. In mərhələ şərti bə 3 vırə baxş kardəmon:- 1.Dəstgir bə hərbçion, mılki odəmon; 2. Muhacirət kardə kəson; 3.Respublikadə mandə kəson:- a) lştə yəxə bə kəno okırniə kəson, b)Bə dəstgir bə kəson müdagiə eştə kəson. Dəstgir bə kəson həxədə navınə yaziədə kırt nıvıştəmonbe, ımrij mühacirətdə bə kəson barədə kali söhbəton bə şımə rosnidəmon. Bə Muhacirət şə kəson, co-co səbəbonşon heste, kali qılon de səbəbi, kali qılon be səbəb. Çəvon həxədə "votin", "ıştə conşon roxnie" votə kəsonən hestin. Əmə bın fikdə nimon. Əsil səbəbon iqlə əvon zındən, qıləyən XıdavandiAləm! Qıləy çi votmon pidə, çəmə aktiviston bə MTN vankardə bin, bəvon oşko votdəbin ki, "əmə de şımə komon ni,
251 0 TMH XABAR
02.08.2020

Fəxrəddin Abbasova(Əboszodə) AZADLIQ!     Elvin İsayevə AZADLIQ!     Talış xalqına qarşı milli ayrıseçkilyə SON!

Ötən ilin fevral ayının sonunda Rusiyadan oğurlanaraq gətirilən F.Abbasov (Əboszodə) tam bir il DTX zindanında saxlandı. Bu müddət ərzində onun hətta AR-ı Konstitusiya haqları ilə yanaşı bütün insani haqları da kobud şəkildə pozuldu. Onun üzərində ötən ilin dekabr ayından başlanan "ədalət" məhkəməsi 14 fevral 2020-ci il tarixində gözlənilən sonluqla bitdi:- 16 il ciddi rejimli cəza.
 Diqqət edin:  "Ciddi rejimli”!
 Sonradan görəcəyik ki, hakim (keçmiş DTX zabiti) Faiq Qəniyev demə " insaflı" imiş, az-çox "vicdanlı imiş"!
 "Ədalət" məhkəməsində müttəhimin bütün hüquqlarını, ən əsası, müdafiə hüququnu kobud sürətdə pozdu!
Sonra, F.Abbasov(Əboszodə) qohumları
277 0 TMH XABAR
30.07.2020

TMH iyən TMMR -i  Ğıbonə İdi təbrik

Ğurbinə Tolışon, ım rujon çı dınyo mısılmonon mığəddəsə rujonin, dınyo mısılmonon, tolışonən çəvon dılədə, Gıbonə idi ğeyd kardedən.  Çə yolə Xıdoku nocımon heste ki, Əv şımə Idə nımojon, boştə milləti əmniyətiro kardə dıvon  iyən şımə bıryə Ğıbonon ğəbul bıkə,!
 Tolışə Mığonə Muxtara Respublika Muhacirə hukumət de ım əzizə, gurbinə rujon munasibəti şıməni təbrik kardedə, boşmə yolə Xıdoku hejo idə rujon rosne noc kardedəmon!
169 0 TMH XABAR
28.07.2020

Talış əsilli gənc bloqer Qurbanov Aslan Əhəd oğlunun qeyri-qanuni həbsi ilə bağlı Azərbaycan Talışların İctimai Şurasının (ATİŞ) BƏYANATI :

İlk öncə Azərbaycan Talışların İctimai Şurası (ATİŞ) olaraq, 12 iyulda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ərazisində çoxlu sayda insan tələfatı ilə nəticələnən təxribat hərəkətlərini müvafiq bəyanatımızla qətiyyətlə pisləsək də  bilavasitə bu  və ölkə daxilindəki (14 iyul)  etiraz aksiyalarından sonra başlanılan haqsız həbslərdən və ölkə xaricindəki milli-etnik zəmindəki qarşıdurmalardan da xeyli narahat olduğumuzu bəyan edir, bu kimi qanunsuzluq və  özbaşınalıqlara dərhal son qoyumasını tələb edirik.  
 
117 0 TMH XABAR
28.07.2020

PCTA condemned arrest of Talysh blogger

 The Public Council of the Talysh of Azerbaijan (PCTA) issued a statement regarding the arrest of blogger Aslan Gurbanov.

27-year-old Gurbanov, suffering from severe epilepsy, was detained on July 14 by officers of the State Security Service using force in the village of Bina. During the arrest, he lost consciousness and fought in convulsions, reads the statement of  the PCTA.

241 0 TMH XABAR
27.07.2020

Talış Milli Hərəkatının, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin, birgəyaşayışa Y A N A Ş M A:

Iyul ayının ortalarında, birbaşa, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz istiqamətində, tam məlum olmayan səbəblərdən, nəticəsiz baş verən qarşıdurmalarda, böyük təəssüf doğuracaq, mənasız insan həyatlarının itirilməsi müşahiyyət olundu. Hər iki dövlətin hakim dairələrinin emosional təqdimatı ucbatından, vətəndaş etirazlarına qismən imkanlar yaradılmaqla, qarşılıqlı qınaq və günahlandırma kompaniyasına start verildi. Əsasən AR-da, uzun illərdən bəri insanların, xalqların mültikultural yanaşmalarında, hələ məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələri də daxil, başlanan, eləcədə ailə tərbiyəsində yol verilən ksenefobiya, qonşu və yanaşı yaşamağa məhkum millətlərə dözümsüz nifrət aşılanması, kütləvi toplaşmalarda, bu münasibətin, qaba əlamətləri özünü hiss etdirdi...
249 0 TMH XABAR
25.07.2020

AMNESTY INTERNATIONAL’S SUBMISSION TO THE COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS

Fakhraddin Abbasov’s whereabouts remained unknown until 1 March, when the Azerbaijani State Security Service reported they had detained him at Baku International Airport on 28 February 2019 following his deportation from Russia. However, Lyubertsy Court officials denied to Fakhraddin Abbasov’s lawyer that a deportation hearing on his case had taken place at their court. Fakhraddin Abbasov’s forcible transfer from the Russian Federation could not have occurred without the knowledge and passive or active involvement of the Russian authorities. Amnesty International has for many years documented serious human rights violations in Azerbaijan.
124 0 TMH XABAR
25.07.2020

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər, bəs Türklər niyə kömək etmir ?

Deyirlər Avropada ermənilər azərbaycanlılardan çoxdu ona görə bizimkiləri təkləyib döyürlər.
Bəs yaxşı bir millət iki dövlət dediyiniz, bayrağını yeri gəldi-gəlmədi hər yerdə öz bayrağımızdan çox qaldırdığınız türklər ki avropada milyonlarladı. Niyə onlar azərbaycanlılara qoşulmur ?
Dostluğumda xaricdə yaşıyan çoxlu talış var baxırsan yenə onlardı Azərbaycan türkləri ilə çiyin-çiyinə avropada Qarabağda olduğu kimi erməniyə qarşı vuruşan.
O talışlar ki öz doğma talış dili haqqında adi bir hüququnu dilə gətirən kimi müxalifətli,iqtidarlı üstünə düşüb separatizmdə günahlandırır.
O talışlar ki adları tarix dərsliklərində ümumiyyətlə çıxarılıb(bir Talış Xanlığı var idi onda Lənkaran xanlığın ediblər).
Əvəzində Talış balalarına məktəbdə türk xalqları tarixi keçirilir. Axı talışın nəyinə lazımdı ondan min kilometrlərlə üzaqda Rusiya çöllərində yaşayan hansısa yakutun, üyğururun və s tarixi ?!
25.07.2020

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə Alimon hurmət kardedə , co millatonən bə milləti hurmat kardedən

Har qılə millət ıştən bəştə, bəştə davardə rujon, bəştə yolun, bəştə Alimon, bəştə.... bəştə Xıdo hürmət kardiyədə, jiyedə, hürmət sahibi bedə, co millətonən, bə ə milləti de yolə ğürbinəti münasibət nüşo doydə!...
Kam mandə... dı sor bəbe ki, Tolışon, de anqştə hesobi biyə yolə ruşnəfamonədəy qləy, yolə merd, yolə Tolış, ıştə jimoni, xızoni bə Tolışə milləti jiye roədə ğıbon doəkəs,- Fəxrəddin Əbboszadə, çı zolimon, çəy milləti dışmenon sayədə, dəstigir bə, ğəzomətədə oqəttən, çiç hardə, çoknə jiyedə, vəziyyətiş çoknəye,- veynə tolışon yodən vardənin, nibavardenən, çəvon xəyli tırkə duston heste, çəvon toniko çok nıbəbe!...
İm rujonədə, əsosən Urusiyətədə, xəyli tolış, bə i tikə nuni xoto, ıştə vətəni, zəmini, kali qılon lap xızoniyən oqətəje, şə bə ğəribə keşvər, vəy çı Ğəroboği dardi kəşe bino kardəje.
Vey çok, vey pakizə! “Merdin”!
206 0 TMH XABAR
17.07.2020

TMMR-nın Prezidentinin, TMMR-nın Mühacir hökumətinin İnsan haqqları komisiyasının və TMH-nın  Aslan Qurbanova görə birgə bəyanatı

 B Ə Y A N A T I :
    Artıq on-illərdir ki, Ölkədə, nəinki, vətəndaşlığın haqq və hüquqlarının müdafiəsini təmin edən qanunlar, bütövlükdə Dövlətin varlıq təməlini təşkil edən Konstitusiya belə, öz prinsipial təsir imkanlarını itirməklə, hakim məmür hikkəsi ilə əvəzlənmişdir.                                                          Sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlara görə, 14 iyul 2020-ci il tarixində, səhər saatlarında, təqribən 11 radələrində, Azərbaycan Respublikası  Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən, Binə qəsəbəsində yaşayan, əslən Lerik rayonundan olan, Qurbanov Aslan Əhəd oğlu, yaşadığı evdə həbs edilmişdir. Həbsetmə, DTX əməkdaşları tərəfindən milli mənsubiyyəti zəmnində təhqirlərlə muşaiyyət olunmuşdur. Talış əsilii gənc, Aslan Qurbanovun DTX tərəfindən həbsi və bu həbs haqqında, heç bir rəsmi məlumatın verilməməsi, xüsusi xidmət orqanının gələcəkdə, daha məkrli planlarından, birbaşa xəbər verir. "Dövlət sirri" bəhanəsi ilə, gizli saxlanılan bu həbs, gələcəkdə digər Talış fəallarına qarşı, qisasçılıq zəmnində, ən azı, özlərini Talış xalqına mənsub olmalarını elan etdiklərinə görə, ciddi repressiyaların başlanğıcı kimi də, qəbul etmək olar!...                                                 
233 0 TMH XABAR
« 1 2 3 4 ... 22 23 »
Категории раздела
TMH XABAR [274]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [228]
SIYASƏT [119]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Сентябрь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0