Salam
11.06.2019

In the Republic of Azerbaijan - non-governmental organizations, democratic camps, the opposition  and the current government do not recogniz

In the Republic of Azerbaijan - non-governmental organizations, democratic camps, the opposition  and the current government do not recognize the rights of Talyshs.

  An example of this is the illegal detention of Fakhraddin Abbasov (Aboszod) and the silence of people who call themselves Democrats.

 There has never been and never will be democracy in Azerbaijan until they recognize the rights of Talyshs.

 The rights of Talysh, an example of the fact that in Azerbaijan there is a struggle not for democracy and for the rights of people, but on the contrary, there is a dirty struggle for power, for money, for profit.
489 0 TMH XABAR
04.06.2019

​​​​​​​Tolışə Milli Hərokət, TMMR Mühacir hökümət Rujə idi Təbrik.

     Tolışə Milli Hərokət, TMMR Mühacir hökümət Rujə idi Təbrik.


     Dınyo musəlmonon, məxsusən çəmə xosə, həmə Toloşə musulmanon                                                                 Rujə idi münasibəti de yolə səmimiyyəti təbrik kardəmon! Xıdo şımə qətə rujə,                                                           kardə ibadəton, orzu iyən xosə niyyəton ğəbul bıko, bə vırə bırosno, İnşallah!                                                                       Hərobaxtəti orzu kardəmon, Bıjiyo Tolış! De Yolə hürməti,

 

               ​​​​​​​Tolışə Milli Hərokət, TMMR Mühacir hökümət.

388 0 TMH XABAR
31.05.2019

Talış Milli Hərakatın  BƏYANATI :

                                                   Talış Milli Hərakatın  BƏYANATI :

 Son günlər, sosial şəbəkələrdə, Ermənistanda keçirilən 3-cü Talışşunaslıq konfransı, böyük müzakirələrə səbəb olmuşdur.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Talış xalqının hüquqlarını müdafiə etməkdən imtina edən insanlar, nədənsə, bu gün, Talış nümayəndələrinin Ermənistana getməyini, tənqid, təhdid atəşinə tutublar...
  Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti bilməlidir ki, demokratik cəmiyyətdə hər bir insan azad, müstəqil və sərbəstdir. Bu gün, Talış xalqı öz müqəddəratını özü həll etməlidir! Bu yolda, heç kim, bizə mane ola bilməz! Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, eləcə də, 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə minlərlə şəhid vermiş Talış xalqına qarşı, sizin nifrətiniz hamıya bəllidir. İstər Azərbaycan Hakimiyyəti, istərsə müxalifəti,heç bir zaman pantürkist ideyalogiyasından əl çəkməyəcək. Talış xalqının bir düşməni var, o da, Azərbaycan pantürkistləridir. Talış xalqı heç kimə borclu deyil, əksinə olaraq, Azərbaycan Türkləri Talış xalqına can borcu var. Satdığınız torpaqları canımız bahasına müdafiə etdik. Bəs əvəzində siz nə etdiz, nə verdiz?
754 0 TMH XABAR
25.05.2019

Azərbaycanda irıqçılığ ,zorakılıq və mono millətçilik yayan ünsurlərə (yeni musavat) cavab .

                                          Azərbaycanda irıqçılığ ,zorakılıq və mono millətçilik yayan ünsurlərə  cavab .

  Azərbayacan adlanan bir ölkədə, onun hazırki, qeyri-insani simalarından biri, əsası, tərəddüd etmədən, demək olar ki, “Yeni Musavat” adlı mətbu vasitəsidir. Bilməyənlər üçün yazmağı vacib sayaraq, bildiririk ki, musavat ərəb sözüdür, mənası bərabərlik olmalıdır. Bu yeni “bərabərlik” isə, - tərddüdsüz demək olar ki, ölkənin qeyri-türk millətlərindən, özlərinə, ən azı, yaşamaq haqqını pıçıltı ilə belə, istəyənlərə, millətçi-faşist yanaşmasıdır! 100 ildən çoxdur, Talış xalqının varlığının, yaşamının istəyində olan mərd talışları, öz taleylərində bu “musavatçılığın” zərbələrini, xəyanət və böhtanlarını yaşamaqdadır, hesab edirik, laqeyidliyimizdən, biganəliyimizdən, təşkilatlanmamağımızdan, hələ uzun müddət də davam edəcəkdir…
561 0 TMH XABAR
03.05.2019

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan haqlarının müdafiə komisiyasına .

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan haqlarının müdafiə komisiyasına,
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Varşava İnsan haqları və Demokratik təsisatları komisiyasına,
Avropa Şurası  Nazirlər komitəsinə və Parlament asambeliyası Azərbaycan üzrə siyasi dustaqlar və monitorinq komissiyalarına,
Avropa İttifaqı Ali komissarlığına və Parlamentinə,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konkresininin Helsinki İnsan Haqları komisiyasına,
Beynəlxalq İnsan haqları Təşkilatlarına.
Hörmətli ağalar və xanımlar!


 Bu ilin may ayının 2-də  Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında, V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu keçirilib. Forum Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-nun tərəfdaşlığı ilə keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak ediblər. Məxsusi qeyd edilib ki, 2008-ci ildən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Bakı Prosesi” 10 il ərzində müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış çərçivəsində səmimiyyət və hörmətə əsaslanan fikir mübadiləsi üçün müsbət platforma yaradılıb....
476 0 TMH XABAR
13.04.2019

Har Tolış bışdə milləti iminci ko bəbe bıkə .

Har Tolış bışdə milləti iminci ko bəbe bıkə . Işdə kəy pırablemon tumu kardə bəpeşd ,bə co vıron komək karde bəbe . Işdən çiçsə karde zındənobojonsa hiçi nıbo çı milləti pırablemon dınyoda rost kardə kəson komək bıkən . İnson i kərə jidə bı dınyoda , xıdo da sərvəti dışdə dasdi məhf kay əbini . Tolış bışdə votəkəs dasdo çiç omedəbosə bışdə xəlqi bəbe bıkə . Kiyonsa elimi komək ,kiyonsa siyasi komak ,kiyonsa maliyyə komək mutləq bəbe bıkən . Işdı millət ışdı namuse ,bışdə namusi soy beşi ay Tolış .

Bıjo Tolış .

313 0 TMH XABAR
17.03.2019

The United Nations Office of the Geneva Commission for Human Rights: APLICATION

The United Nations Office of the Geneva Commission for Human Rights,

The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw,

The Committee of Ministers of the Council of Europe,

The European Union Eastern Partnership Commission,

International Commission of Inquiry,
International Helsinki Citizens Committee

                                                                                                            APLICATION

Dear ladies and gentlemen,
At present, Fakhraddin Abbasov, the social, political scientist, of the Talysh people, is kept in the Republic of Azerbaijan, in one of the prisons of the regime, under unknown conditions. As the independent lawyer institute was abolished in the country, the government managed to maintain Mr. Fakhraddin Abbasov’s unilateral disobedience, using all his public and official prohibitions and propaganda resources against him and those who were directly involved in the life of the Talysh people. Non-governmental organizations dealing with numerous human rights issues have also made statements for abstaining from defending Mr. Abbasov, infecting nationalism.

439 0 TMH XABAR
15.03.2019

Talış Milli Hərəkatının İdarə heyətin Bəyanatı.

   Yeni Zelandiyada iki məsciddə törədilən terror aktında, 50-dən çox insan həlak olmuş və bir o qədərdə yaralılar vardır. Törədilən bu, ağır, qeyri-insani aktın törədilməsindən, islam və xristian dünyası arasında, məqsədli şəkildə antiqonist münasibətlərin ciddi şəkildə qurulacağına xidmətdir. Bu cinayyətin arxasında yəqin ki, müəyyən insanlığa düşmən qüvvələr dayanır, müsəlmanlar və xristianlar arasında qarşılıqlı nifrəti aşılamağa yönələn ağır bəşəri cinayətdir!
495 0 TMH XABAR
13.03.2019

Beynəlxalq təşkilatlara Müraciət davam edir .

   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrə İnsan Hakları Komisiyasına,
         ATƏT-in Varşava Demokratik Təəsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna,
         Avropa Şurası Nazirlər komitəsinə,
         Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlıq komisiyasına,
         Beynəlxalq Əhv komisiyasına,
         Beynəlxalk Helsenki Vətəndaş komitəsinə


                                                                           Müraciət:

Hörmətli xanımlar və ağalar,

 Hazırda, Talış xalqının içtimai-siyasi, elm xadimi Fəxrəddin Abbasov, Azərbaycan Respublikasında, rejimin həbsxanalarının birində, heç kimə bəlli olmayan şəraitdə saxlanılır. Bütün, istər daxili, istərsə də Beynəlxalq hüquq və insan haqları normalarını pozan Azərbaycanın iqtidarı, onu hər cür yüridik və ictimai müdafiədən  məhrum etmişdir. Ölkədə müstəqil vəkillik inistitutu ləğv edildiyindən, hökümət ona və birbaşa Talış xalqının yaşamı naminə fəaliyyətdə olanlara qarşı, özünün bütün ıctimai və rəsmi qadağa və təbliğat resurslarından istifadə edərək, cənab Fəxrəddin Abbasovun  hərtərəfli müdəfiəsiz qalmasına nail olmuşdur. Çoxsaylı insan hüquq müdafiə məsələləri ilə məşğul olan, Qeyri-hökümət təşkilatları  belə, milliyətçilik təəssübkeşliyinə yoluxmaqla, cənab Abbasovun müdafiəsinə qoşulmaqdan imtina bəyanatları ilə çıxış etmişlər. 
544 0 TMH XABAR
03.03.2019

boz qurt İskəndər Həmidovu Talış zonasından qovuldu ! Talış yaşayır yasayacaq.

 Bu gün Azərbaycan Xalq Hərəkatının İdarə Heyətinin bir qrup üzvləri Lənkərana səfər edib ,onlari ordan qovublar.

  AXH  İdarə Heyətinin bir neçə üzvü, eləcə də sabiq Daxili İşlər (boz qurt terrorçu) Naziri İsgəndər Həmidov, G A P istefada olan sədri AğasifŞakiroğlu Azərbaycan Xalq Hərəkatının rayon şöbələrinin təsis edilməsi üçün Lənkərana səfər etməyə çalışıblar .

 Məlumata əsasən İsgəndər Həmidov və Ağasif Şakiroğlunun da olduğu maşını Masallı ərazisinə buraxmayıblar. Bir qurup şəxslər yumurta və təhqirlər edərək onları Talış zonasından  qovublar.

824 1 TMH XABAR
01.03.2019

Заявление Талышского Национального Движения   Россия сдала талышей?

                                                     Заявление Талышского Национального Движения

                                                      Россия сдала талышей?!


  27 февраля 2019 г. из следственного изолятора г. Коломны "исчез" талышский общественно-политический деятель, журналист и ученый Фахраддин Абосзода (Аббасов). Сегодня, 1 марта Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики подтвердила, что Фахраддин Абосзода доставлен в Баку.
Срок ареста Ф. Абосзода в СИЗО г. Коломны истекал 6 марта. 28 февраля  в Люберецком городском суде должны были состоятся заседания по двум исковым заявлениям Фахраддина Абосзода (Аббасова): по делу об отказе на предоставление ему временного убежища на территории Российской Федерации и по делу об отказе на предоставление ему статуса беженца. Но оба заседания суда были перенесены - на 13 и 18 марта соответственно - вследствие исчезновения Ф. Абосзода из СИЗО г. Коломны. 
783 0 TMH XABAR
21.02.2019

П.РФ .Владимиру Владимировичу Путину  от П.ТМАР  Алакрама Гумматова. ОБРАЩЕНИЕ

                                                                   Президенту Российской Федерации

                                                                    Владимиру Владимировичу Путину

                                                     от Президента Талыш-Муганской Автономной Республики

                                                                           Алакрама Гумматова.
 

                                                                                     ОБРАЩЕНИЕ
 

   Уважаемый Владимир Владимирович, будучи президентом такой сверх державы как Россия, вы достаточно информированы о Талышском народе и, возможно имеете информацию и о его президенте. Вы должны быть в курсе, какую непростую судьбу переживает мой народ, который в тяжелые дни всегда опирался на помощь и поддержку матушки России. Талышский народ, будучи лишенным элементарных национальных прав у себя на Родине в Азербайджане, всегда с надеждой смотрел в сторону России. 

372 0 TMH XABAR
« 1 2 ... 19 20 21 22 »
Категории раздела
TMH XABAR [260]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [108]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Август 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0