/ Новости сайта / TMH XABAR / TMMR ın Muhacir Hukməti nazir və TMH uzvu , Həmə ban i vırada ko bıkamon
29.03.2020

TMMR ın Muhacir Hukməti nazir və TMH uzvu , Həmə ban i vırada ko bıkamon

85 0 TMH XABAR
TMMR ın Muhacir Hukməti nazir , Həmə ban i vırada ko bıkamon 

Çımı azizə tolışon, buən bo tolışi barziyətə nomi gorış bə iyəndı dastək bıdəmon, bəpə ən navi, ıştən bə iyəndı hurməti ogatəmon, ıştə milləti nomi həmişə barzi haşte cəhd bıkəmon. Əgər gləy tolışi, bo tolışon nomi barzkarde gorış problem hestbu, ıştə şəxsi ambisiyə bə kəno noy, ım məsələdə bə ivrə ome lazime. İyəndı şəxsə problemon bə həmə tolışon nomi dənıçıknəmon. Ki deki problemıj heste, əy ıştə arədə həl karde lazime, çı sosial şəbəkonədə bo jıgnə şeyon vırə ni.
İ glə ailədə 5-6 glə əgli xosiyyət i ni, har glə əgli bəştə gorə xosiyyətıj heste, əncəğ əvon çı iglə pə-muə peşto omən, bə gorışən boştə pə-muə hurməti əvon həmişə i bedən. Buən əmənən boştə tolışə milləti gorış i bıbuəmon. Tolışon merdiyəti har vırədə bə həməy deştə kardə kon isbat bıkəmon.Boris Talischinski
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: