search
menu
person

NEWS AND UDATES


1 2 3 »

  Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Prezident Əlikram Hummətzodə bə Seminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə

                                                                           Ovardemon

Gurbinə konferensiyə təşkiləkon iyən iştirokəkon, gurbinə tolışşınoson, tolışə xəlği nomədə, Tolışə Milliyə Lıvemoni iyən Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Muhacir hukməti nomədə bə şımə dorod votedəm, bı elmi konferensiyədə gəncinə məruzon, xəymandə mızokiron iyən co xəşə nəticon orzu kardedəm. Ve əfsus bıbu ki, ımruj mı ıştən bı tədbirədə iştirok karde zınedənim. Əmma ve şom ki, bı elmi konferensiyədə çand gılə kişvəriyo omə tolışə alimon iyən fəalon iştirok kardedən. 

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 156 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 23.05.2019 | Комментарии (0)

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökümətinin Gənclər, İdman və Turizm vəziri İlham Babazade ,  Azad Rəhimova  Muracəti .

Dəyərli kolleqa, Azad Rəhimov!
Yəqin unutmamısınız ki, siz həm də, Azərbaycan Respublikasında İdman və turizm nazirisiniz. Və bizim, Talış Muğan mahalımız da, hələ ki, Azərbaycan Respublikası tərkibindədir. Lakin, yadınıza düşürmü, o mahalın gəncliyinin də normal həyatını qurulmasında iştirak etməli, hökümət tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dövlət qayğısının təminatçısı olmalısınız?
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 98 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 05.05.2019 | Комментарии (0)

  To the Progressive Publicity of the Progressive World 
On behalf of the Talysh people, deprived in any form, from self-government and statehood, out of will, from outside reasons, Immigrant, legal entity, Government of Talish Mugan Autonomous Republic

                                                                                             APPLICATION:
      Dear ladies and gentlemen!
      The life of the Talysh people as a nation is now a serious concern. In any of the States (IRI and AR) in which the population lives there is no elementary state care and education for the preservation of the Talish language. Many Talysh intellectuals, who have a great deal of care for national identity, are trying to preserve the Talish language at least in written form and in scientific research, at the expense of their own resources. 
      One of the few intellectuals, a German-speaking specialist Novruzali Mamedov, was arrested in 2007 and killed in 2009 in prison , under unknown circumstances, and his children, two sons, were also mercilessly killed by the Azerbaijani government.
     One of the intellectuals, the scientist and political figure, is to get rid of persecution, Fakhraddin Farman oghlu Abbasov, who had been seeking refuge in Russia for the second time in 2008, was arrested on September 6, 2018 at the request of the law-enforcement agencies of the Republic of Azerbaijan, mysteriously, on 27 February 2019, he was "released" from jail and arrested at the central airport in Baku, the capital of the Republic of Azerbaijan! Fakhraddin Abbasov is a great intellectual, scientist and political-public figure of the Talysh people. He has published more than 15 scientific researches, political higher education textbook, scientifically studying Talish language, studies on the near-far history of the Talysh people, Talysh-Russian, Talysh-Turk, Talysh-English, Talysh-German dictionaries, speaker guides and about 1000 publicist articles and other works. He was elected as a Chairman of the Parliament of Talish Mugan Autonomous Republic within the Republic of Azerbaijan that was not allowed to work and is still theoretical bearer of this position. He is one of the principal figures of the Talish National Movement, co-founders and leaders of the international Talysh culture organization.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 166 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.04.2019 | Комментарии (0)

                                            Məhkəmə sistemində qanunsuzluqlar .

Hörmətli oxucular , Azərbaycan Resbublikasının məhkəmə orqanların qanunsuz  hərəkətləri haqqında bir məlumatı sizinlə bölüşmək istəyirik . Məlumunuz Olsun ki ,2018 ci ilin sentiyabır ayında  R.F nın Moskva şəhərində ,Bakı şəhəri Səbail rayonun  məhkəməsinin qanunsuz ittihamları ilə Fəxrəddin Abbasov həbs edilmişdir . 2018 ci ilin oktyabr ayında Moskva vilayət məhkəməsinin qərarı ilə Beş ay həbs cəzasına məhkum edilmişdir . Həmən müddət mart ayın 2 si 2019 ci ildə bitmişdir . 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 126 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 15.04.2019 | Комментарии (0)

TMMR in prezdenti Ələkrəm Hümmətzodə.

Tolış bə ıştə milliyə taley, bə jimoni, bə hestiyəti, bə ıştə ixtiyori, vətəni sahib be.... roonədə qləy qədə məbləğən pul xarc karde nıbəzne ki, hiç nıbo çəy navədə şəkəson, kamən bıbo, müstəqil bıbon, əmmo...bə afiyoron,- Fuadi, Ğurbani bədon, çanədə bıpiyon....


Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 86 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.04.2019 | Комментарии (0)

                                            Talış Muğan Muxtar Resbublikasının Mühacir hökümətinin Sər vəzirinin

                                                                                        S Ə R Ə C A M I:

Almaniya Federal Respublikası                                         10.04.2019 il

 TMMR-in 2-ci Mühacir hökümətinin kobinet iclaslarında, məxsusən hökümətin və eləcə də Talış Milli Hərəkatının, ötən dövrlərdə fəaliyyətində maliyyə imkansızlığının yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq 

                                                                              Q Ə R A R A      A L I R A M:
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 164 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.04.2019 | Комментарии (0)

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin, Talış Milli Hərəkatının, Beynəlxalq ictimaiyyətə birgə
                                                                                  Müraciəti:

  Azərbaycan Respublikası 28 ildir müstəqil dövlət kimi mövcuddur. Bu dövlətin müstəqilliyi elan edildiyi andan, tərkibində yaşamağa taleyin məhkumluğu ilə vadar edilən xalqların ən azı, bərabər hüquqlarının təminatı barədə çoxsaylı vədlər, olsa belə, Dövləti səviyyədə. az qala məktəbəqədər təəssisatlardan başlayaraq, qurulan və aparılan antiinsani, millətlərarası ədavətə söykənən təbliğatın nəticələri, qatı türkçülük ənənələrinin formalaşması ilə nəticələnmişdir. Ərazi süverenliyi böyük təhdid altında olan bir dövlətin, millətçiliyə açdığı geniş təbliğat imkanlarının ağır fəsadlarını ölkə həyatının hər sahəsində, eləcə də, vətəndaş cəmiyyətində də, olduqca qabarıq hiss olunmaqdadır. Əgər, özünə Türk (azərbaycanlı) deməyən və ölkədə yaşayan millətlərdən birinin, ən azı milli kimliyi ilə yaşamının qorunmasına, özünüidarə haqqına sahib olması barədə müqəddaratını təyin etməyə yönələn fikirlərə sahibliyinə görə vətəndaş tam hüquqi müdafiəsiz qalacaqdır! Belə ki, Azərbaycan Respublikasının birbaşa iştirakı ilə, siyasi baxışlarına görə Rusiya Fedirasiyasına sığınan,Talış xalqının yaşamı naminə mübariz-alim Fəxrəddin Fərman oğlu Abbasov, muammalı formada Rusiyadan oğurlanaraq, AR-nın xüsusi xidmət orqanlarının təcridxanasında peyda olmasından sonra, onun dostlarının və əqidədaşlarının ixtisaslı vəkil təminatı və Qeyri hökümət təşkilatları vasitəsi ilə müdafiəsinin qurulmasında, olduqca ciddi problemləri hazırda da yaşamaqdadırlar! 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 204 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 10.04.2019 | Комментарии (0)

  Əhalinin siyahı alınmasında Talışlar özlərini Talış kimi yazmaq istəyirlər.

03.04.2019 cu ildə Belə bir sosial şəbəkələrdə aksiya keçirilmişdir . Aksiyada iki məsələ qaldırmış ,oktyabr ayında Əhalinin siyahı almada Özünüzü necə qeydiyyata almaqını istiyərdiz .  Talış kimi yoxsa Azərbaycanlı kimi ?  çox maraqlı aksiya oldu . Bir gun içində aksiyada iştirak edənlərin 92 nəfəri Talış kimi ,13 nəfəri Azərbaycanlı kimi dəstək verdi .

Siyahı alınanda özünüzü necə yazdırmaq istiyərdiniz ?
Talış kimi və ya Azərbaycanlı kimi . 
 
1) Səbəblərində  izah etməyiniz vacibdir .

2) Burda iştirak edənlər yalnız Talışlar olmalıdır .

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 236 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 04.04.2019 | Комментарии (0)

Mütərəqqi dunyanın, bütün Mütərəqqi ictimaiyyətinə Hər-hansı bir formada, özünüidarə və dövlətçilik ixtiyarlarından, iradəsindən xaric, kənar səbəblərdən, əməli məhrum edilmiş Talış xalqı adından, Mühacirətdə olan, yuridiq varlığa malik, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Hökümətinin
                                                                                  M ü r a c i ə t i :

   Dəyərli Xanımlar və cənablar! Talış xalqının, bir xalq olaraq, yaşamı hazırda ciddi narahatçılıq yaradır. Bu xalqın yaşadığı arealda mövcud olan Dövlətlərin (İİR və AR) heç birində Talış dilinin qorunub saxlanmasına elimentar dövlət qayğısı, təhsil belə yoxdur. Milli mənliyinə böyük qayğı yaşayan bir-çox Talış ziyalıları fərdi resursları hesabına Talış dilinin ən azı, heç olmazsa, yazılı formada, elmi araşdırmalarında qorunub saxlanmasına qismən də olsa, uğurlara cəhd edirlər. Çox az sayda olan belə ziyalılarından biri, German xalqları dilləri üzrə mütəxəssis Novruzəli Məmmədov 2007-ci ildə həbs edildi, həbsdə özü və övladları,-iki oğlu, işgəncə və qurulan dövləti teror təxribatları ilə məhv edildilər! Həmin ziyalılardan digəri, alim və siyasi xadim, təqiblərdən xilas olmaq səbəbindən, Rusiya Fedirasiyasına 2008-ci ildə 2-ci dəfə sığınan Fəxrəddin Fərman oğlu Abbasov, Azərbaycan Respublikasının hüqüq-mühafizə orqanlarının tələbi ilə 2018-ci ilin 06 sentyabr tarixində həbs edilmiş, müammalı şəkildə, 27 fevral 2019-cu il tarixində, həbsdən “azad edilmiş” və Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində mərkəzi hava limanında həbs edilmişdir! Fəxrəddin Abbasov Talış xalqının böyük ziyalısı, alimi və siyasi-ictimai xadimidir.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 333 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.04.2019 | Комментарии (0)

                                    Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident

                                                                F Ə R M A N I:

 Nederland krallığı, Haaqa ş-ri.                                                        01.04.2019 il. 


TMMR-in 2-ci Mühacir höküməti, Talış xalqının hər bir nümayəndəsinin, harada yaşamından və hansı statusda olmasından asılı olmayaraq, yaşam və taleyinin hər sahəsində, onun yanında olduğunu elan etmiş, əməli qaydada da üzərinə göturduyu öhdəliyin icrasında qətiyətlidir. 
Talış xalqının gələcək yaşamı naminə məxsusi fikir və fəaliyyəti olan, xalqin dəyərli ictimai-siyasi, elm xadimi Fəxrəddin Əbboszodə (Abbasov), hazırda bütöv bir xalqın məhvinə yönələn siyasətə etiraz olan fikir və düşüncəsinə görə, bir, ədalət məhkəməsindən məhrum, quldurcasına şərləmə, böhtanlama ilə həbslər ustası kimi məşhurlaşmış rejimin iddiası və sifarişi ilə, Talış cəmiyyətinin böyük ümidlər bəslədiyi Rusiya Federasiyasında həbs edilərək, Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları adlanan,- zor, vəhşilik apparatına, müəmmalı şəkildə təhvil verilmişdir. 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 193 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.04.2019 | Комментарии (0)    TMMR-nın Prezidentinin və MR-nın Mühacir hökümətinin Sər Vəzirinin Talış xalqının böyük oğlu  S.Ə. Əsgərovun vəfatı ilə əlaqədar
 Başsağlıq
                                                                Müraciəti (nekroloqu)


  Əşrəfi Sərxan Əsgərzadə  31 mart 2019-cü ildə, 83 yaşında vəfat etmişdir
Vətəndən gələn acı bir xəbər hamımızı sarsıtdı. Talış xalqının böyük oğlu, ictimai-siyasi xadim, publisist, maarifçi, böyük ziyalımız Əşrəfi Sarxan Əsgərzadə, 83 yaşında dünyasını dəyişmişdir. 
  Sərxan müəllimin həyatı və fəaliyyəti böyük bir vətənpərvərlik məktəbidir. Onun mükəmməl dünyagörüşləri gənclərimiz üçün böyük bir örnəkdir. Fəaliyyəti və yaradıcılığında ardıcıl və stabil olması, əqidəsinə bütün situasiyalarda sadiq qalması Sərxan müəllimin həyat prinsipləri idi. O, bütün ömrünü, xalqımızın düçar qaldığı qaranlıqları yarıb keçməsinə həsr etdi. 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 106 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.03.2019 | Комментарии (0)

                              Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökümətinin 

                                                                     İ c l a s p r o t o k o l u :

30 mart 2019-ci il tarixində TMMR-in Mühacir hökümətinin tam tərkibdə iclası oldu. İclasda TMMR prezidenti və hökümət üzvlərinin böyük əksəriyyəti iştirak edirdi.
İclası aparırdı: Hökümətin sər vəziri, Rəhim  Mirzəyev
İclasın katibi: Hökümət üzvü, Ruslan  Almaszada 
Gündəlikdə müzakirəyə çıxarılan məsələlər:

1. TMMR yeni tərkibi ilə tanışlıq .

2. Azərbaycan Respublikasında baş verə biləcək ictimai- siyasi vəziyyətin təhlili.

3. Təskilati məsələlər.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 126 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.03.2019 | Комментарии (0)

                                       Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident

                                                                                    F Ə R M A N I : 

Haaqa şəhəri, Nederland krallığı                                     26. 03. 2019 il. 

Ötən ilin ortalarında n başlayaraq, Talış mahalında, mahalın, yaşam yerindən asılı olmayaraq, vətəndaşlarının öz müqəddəratına və taleylərinə münasibətlərdə köklü yeni yanaşmaları nəzərə almaqla, Talış Muğan Muxtar Respublikasının yuridik olaraq varlığını  əsas tutaraq, vətəndə avtoritar rejimin imkan verilmədiyindən, Azərbaycan Respublikasından kənarda,-Mühacirətdə yaşayan MR-nın gəncliyinin təşəbbüsü nəzərə alınmaqla, Talış Ağsaqqallarının Ali şurasının bilavasitə razılığı və dəstəyi ilə, TMMR-nın 1-ci Mühacir höküməti yaradıldı. 1-ci Mühacir höküməti 05 mart 2019-cu il tarixinə qədər hökümət daxili və eləcə də kənardan olan təsir və təzyiqlərə davam gətirərək, MR-nın həyatında bütün sahələri əhatə edən, nəzəri-əməli fəaliyyətini qura bildi. Təbii olaraq, MR-nın əhalisinin və eləcədə bu ərazidən kənarda yaşayan həmvətənlərimizin müasir həyatında, bir yenilik olduğundan, kifayyət qədər ciddi müzakirə və qeyri-müəyyən yanaşılmaqlarla qarşılandı. Bir-çox xarici qüvvə və mahalımızın siyasi-ictimai cəmiyyəti, ölkəmizdən kənarda yaşamalarına baxmayaraq, bu siyasi aksiyada iştirak etməsələr belə, kənardan təsir etmək, hökümətin fəaliyyət istiqamətlərində dəyişiklik etmək cəhdləri ilə üzləşdik və bütün bunlar təsirsiz qalmadı.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 181 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 26.03.2019 | Комментарии (0)

 Talış Ağsaqqallar Şurasının Ali məclisinin 24 mart, 2019-cu il tarixli iclasının Qərarı:

  TALIŞ Ali məclisinə, Talış Mugan Muxtar Respublikasının yüridik fəaliyyətdə olan Prezidenti əğəye Ə.Hümmətovdan daxil olan Təqdimatla bildirir ki, Şuranın Ali məclisinin 08 iyul 2018-ci il tarixli qərarı ilə yaradılan TMMR-nın 1-ci Mühacir hökümətinin fəaliyyət və tərkibində yaranan bir çox problem və təbədülatlar ücbatından 05.02. 2019-cu ildə tam tərkibdə, tərəfimdən, istefaya göndərilmişdir. Hazırda, mənim ricama uyğun olaraq, Mühacir hökümətinin funksiyalarını, əğəye Rəhim Mirzəyevin Sər vəzirliyi ilə, keçmiş kabinet icra etməkdədir. Beynəlxalq miqiyasda özünə hörmət edib, müqəddaratına sahib olan Xalqların, öz dövlətlərini qurmaqla, müxtəlif formatlarda qəbul edilən idarəçiliyin, siyasi oyun qaydalarına müvafiq olaraq, Talış xalqının da, milli mənliyinə hörmət edən bir qrup övladı, mühacirətdə, yüridik olaraq yaşayan TMMR-in, Mühacir hökümətində fəaliyyət göstərməklə, Talış xalqının taleyində Dövlətçiliyin vacibliyini yaşatmaqla, həm də, Muxtar respublikamızda faktiki baş verən bütün prosseslərə qiyabi, vacib sayılan məqamlarda əməli təsir vasitələrindən istifadəyə cəhd edir və həmçinin dövlət idarəçiliyini mənimsəyirlər. Ali məclis, TMMR-nın Prezidentinin təqdimatında göstərilən, qismən dəyişdirilmiş yeni tərkibdə 2-ci Mühacir hökümətinin bütün üzvlərini, fərdi keyfiyyətlərinə görə, ayrı-ayrılıqda müzakirə edilərək
                                                                                       Q Ə R A R A A L D I :
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 271 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 24.03.2019 | Комментарии (0)

TMMR Mühacir hökümətinin qaynar xəttinə daxil olan  məlumata görə İsgəndər Həmidov və Qurban Məmmədov cütlüyünün, öz birbaşa hamıya bəlli ağalarının birbaşa göstərişi ilə, Talış mahalını və Talış xalqını öz afera və avanturalarına qoşma cəhdləri  alınmır. Anlayırlar ki, onların bəlli sosial bazalarının, elektoratının qarşısına ancaq və ancaq Talış xalqının və Talış mahalının nümayəndələri çıxa bilər və nəzərdə tutduqları planlarını, Heydər Əliyevin regional prinsiplərlə yaratdığı qruplaşmanın hakimiyyətinin bərpasının qarşısını ala bilər! Mahala girə bilmirlər! Lakin bilə bilə ki, telefonları dillənilir, mahalda yaşayan, az-çox el arasında hürməti olan keçmiş hərakat və müharibə iştirakçılarına zənglər edilir və belələrinin hakimiyyətin xislətinə uyğun şərləmələri ilə üz-üzə qoyurla... Belə ki, köhnədən təxribatçılığı hamıya bəlli Nehmət Pənahov, 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 143 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.03.2019 | Комментарии (0)

Xosə Tolışon,  martə manqi 19 - də hanqomoni də kadusi aşmardi, 3756 - sori  kulə şəv damedə. Manqi 19 orəxnə çoşanbə damə şəve.  Maskişanqonə şəv dəvardə sori kule . De  Kadusi  aşmardi  3757 - nə sori dame çəş kardəmon. Kulə şəvədə tolışon həmə, yolı- ruk kulşanbə  bəkan, ıştəni otəşi kutisə həvolə bəkan , sədoji , lınqədoji, luzədoji , peştədoji. - mılxəs çanandə  noxəşi , dardı -  bəlo heste həmə de kanə sori dəro bəkan . Əmənən bəşmə de Kulə şəvi ome çəşruşni dodəm. Arzu kardedəm ki ım tojə sori po bəşmə ,bəçəmə eli  eqıno.Şımə  süfrə həmişə bərəkətin bıbu. Şımə həmə dardon bıdə bımandon kanə sorədə , çəmə xosə xəlğ ! Kulon bud bıbo ! Həzo soron dəvonon ...!!!
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 123 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 19.03.2019 | Комментарии (0)

                                                                  Mühacir hökümətin müraciəti.

Hörmətli dostlar, əziz həmmillət və həmvətənlər! Artıq hamıya məlumdur və bu fakt, tədricən rəsmən də təsdiqlənir ki, 27 fevral 2019-cu il tarixində Fəxrəddin Abbasov bilavasitə oğrulanaraq Azərbaycan Respublikasına aparılmışdır.  Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir höküməti olaraq, bu məlumatı alan dəqiqədən, fasiləsiz olaraq, Rusiya hökümət dairələri daxil, bütün Beynalxaq təşkilatlara operativ müraciətlər edildi. Hazırda bir-çox beynəlxalq insan haqları təşkilatlarından cənab Fəxrəddin Abbasovun həyat və istintaqının bilavasitə nəzarətə götürüləcəyi barədə məlumatlar almışıq. Beynəlxalq Əhv, Qirmızı xaç təşkilatlarının çox ciddi yanaşmasından sonra, çox ciddi mənbələrdən aldığımız məlumata əsaslanaraq, qətiyyətlə deyə bilərik ki, artıq Fəxrəddin boylinin həyatı və barəsində cinayyət işinin araşdırılması mövcud Qanunlar tələbi ilə qurulmaqla, bilavasitə müdafiə təminatıda yaradılmışdır. 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 178 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.03.2019 | Комментарии (0)

   Talış Muğan Muxtar Respublikasının müfəqqəti icraçı Mühacir hökümətinin, Gənclər, İdman və Turizm vəziri İlham Babazadənin, Muxtar Respublika ərazisindən, Azərbaycan Respublikasında, Dövlət və dövlət idarəçiliyindən bilavasitə və birbaşa imtina göstəricisi olan,- şərlənmə, böhtanatma, saxta üzədurmalarla, ədalət mühakiməsindən süni şəkildə məhrum edilərək, məhkum həyatına vadar edilənlərin, azadlığa buraxılması ilə əlaqədar, ölkədə hakimiyyəti mənimsəyən tayfa rəhbərindən tələb-

                                                                              M Ü R A C İ Ə T İ: 

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 117 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.03.2019 | Комментарии (0)

Nazirlik bu daxmaya təhsil ocağı deyir

Nazirlik bu daxmaya təhsil ocağı deyir

Təhsil Nazirliyi Cəlilabad rayonunda məktəbin qəzalı vəziyyətə düşməsi barədə məlumatlara münasibət bildirib.

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 71 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 20.02.2019 | Комментарии (0)

Lənkəran rayonunun sakini , Azərbaycanda talış simvollarına qadağasına etiraz əlaməti olaraq  ,evinin darvazasını üç rəngli talış bayrağının rəngləri ilə boyamışdır.

Lənkəran rayonu Boladi kəndinin  sakini Fədail Bağırov Azərbaycanda talış bayrağına qoyulan  qadağaya , etiraz əlaməti olaraq  həyətinin darvazasını üç rəngli talış bayrağının rəngləri ilə boyamışdır. Darvazanın şəkili sosial şəbəkələrdə sürətlə yayımağa başlamış və güclü müzakirələrə səbəb olmuşdur.

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 161 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.01.2019 | Комментарии (0)