25.12.2020

Dövlətin qayğısız saxladığı qəhrəman xalq, çətin vəziyyətin bitməsini,  istəyir

Vətən müharibəsi rəsmən qələbəmizlə bitsə də, çox təəssüf olsun ki, ürək ağrıdıcı məqamları və çətin vəziyyətdə yaşamaq davam edir. Bir tərəfdən " Covid-19" acı və ağır nəticələri, yaratdığı vəziyyətə görə karantin şəraiti. Digər tərəfdən müharibənin qoyduğu izlər, acılı və yaralı tərəfləri. 
Bir çox fürsətdən istifadə edən məmurlar saxtakarlıq əməllərindən əl çəkməyib kimlərinsə haqqını yeməklə məşğul olurlar!
19.11.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident  F ə r m a n ı:

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Dövlət idarəçiliyi formalaşdırılması prossesi daima  davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesinin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir Dövlət idarəçiliyində Mahalda iqtisadi quruculuğun onun inkişafının icrasına nəzəri nəzarətin təşkilinin qurulmasının vacibliyini əsas tutaraq, 
                     Q Ə R A R A   A L I R A M : 
17.10.2020

Tolış-Mığoni Muxtarə Respublika Muhacirə hokuməti, bə Rusiyədə jiyə cəmi Tolışə milləti fərzəndon                               OVARDEMON:

 Vey ğurbinə, moliyətinə Tolışon! 
Əmə həmmə zındəmon ki, Tolışi məholi veyni tolışon bə jimoni, çokə ruziqari xoto vətəni tərk kardən, konco ko peydo karde zınedən əyoən şedən, bo ğıçi nuni qoroş bə dınyo məmləkəton pevolo bən. Vəyo ıştə ımrujnə ruji jiyedən, navədə omə rujon, millət təki mande barədə hiç fikən karde zındənin, famedənin
29.07.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin insan haqlarının müdafiə komissiyasının,  B Ə Y A N A T I :

 Son bir-neçə ildə, Azərbaycanda hakimiyyəti adında bir zümrə, birbaşa, bu hakimiyyətin özünün qurucu baniləri tərəfindən düzülüb-qoşulmuş, demək olar ki, qanun, qayda adına bütün norma və öhdəliklər, saya alınmadan, qədim feodal dövrlərinin yazılmamış idarəçilik despotizimi ilə əvəz edilmişdir. İnsanlar və həm də, Talışlar, o cümlədən talışın fədakar övladları, vətənlərində bir millət olaraq, öz ana dilləri vasitəsi ilə yaşamağa, həyatın bütün sahələrində yaradılan saxta maneə və qadağanları dəf etmək üçün, zamanın yaratdığı imkanlardan,-sosial şəbəkələrdən istifadə ilə ehtiraz, təklif və istəklərini bəyan edib yayırlar.
13.05.2020

Çe Tolışi yolə Ustod, şair Vəlişah Əliyev bə rəhmət şə xıdo rəhmət bıkə !

çe Tolışi xəlqi fəxarət be. Əy deştə nıvıştə şeiron, deştə poeziya, deştə yolə Şiprişəti Tolışi tarıxədə yolə rizıj oqəte. Vəlişah boyli, hiç vaxt çəmə yodo benibəşe, Xıdo yolə Ustodi rəhmət bıka!
TMMR-i Prezident, Mühacir hukməti sər vəzir, hüküməti vəziron, bə Tolışi xəlqi səsəğlıği doydə. Oxonə qəmon bıbo,Tolışə xəlq!
Xıdo rəhmət bıka!
10.05.2020

Əmə bə kali Tolışo quş doyanda , sə dəşdəmon boçi Toloşon bı rujədən !

Bə Zaxiraddin boli guş doyədə, odəmi bə panatırkon mardəyon rəhmət hande piyedəje. Əvon hiç nıbu bə tolışon separatçı votdən, ımən bo tolışi gorış vəcə sıxan ni. Har glə çokə tolış ıştə təbiətədə separatçıye, iştə keşvərıj piyedə. Əncəğ Zaxiraddin boli, deştə düyə şəron panatırkonıj ve gutədə haste, Mühacir hukmətıj de terror təşkilaton ivrədə ko karde, çəvonku maliyə səy təki ve yolə böhtanonıj, efirədə vote. Yəni tolışon teroristin, oxı puli tolışon doydən. İm bə dınyo təşkilaton gləy mesaj be ki, çı Tolışon Mühacir hukmət de çi məşğul bedə, yəni əvoni de lupə axtarış karde lazime. İm çı tolışon həxi müdafiə sədri votə sıxanon.
13.04.2020

TMMR-ın Muhacir Hökumətinin ,koronovirusla bağlı yardım aksiyası !!!

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Muhacir Hökuməti Talış bölgəsindən  200 nəfərə yardım etməyi öz öhdəliyinə götürür . Bunun üçün bizə aşağıdakı sənədiniz  lazım olacaq .

O sənədlər bunlardır :

1 . Pasportun kopiyası  .

2 . Yaşayış yerin ünvanı  .

3 . Telefon nömrə .


Xahiş edirik bu məsələdə bizə kömək edərsiniz , az təminatlı ailələr bizə müraciət edə bilərlər . Müraciətə baxandan sonra bir neçə gün ərzində cavab veriləcək .
12.04.2020

TMMR -ın Muhacir hökmətin naziri Hüquq müdafiəçiləri sərt tənqid etdi

Hüquq müdafiəçilərinin qeyri səmimiliyi və ayrı seçkiliyi hansı maraqlara görədir anlamaq olmur.
Bu necə insanların haqqını qorumaq və hüquqlarının müdafiəsidir ki, oğru və cinayətkarlar, yalançı siyasətçilər müdafiə olunur, amma Talış xalqından olan Azərbaycanlı siyasi məhbuslar müdafiə olunmur??? heç birinin də, adı tutulmur...

Bu Leyla Yunus xanım və onun timsalındakı
24.03.2020

SOS ! Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi cənab  Antonio Guterres və Dünyanın mütərəqqi İctimaiyyətinə

Bəşər tarixində, insanlığın varlığına belə, ciddi təhlükə yarada biləcək, müxtəlif forma və adlarla epidemiyalar olmuşdur. Eləcə də, Allaha və insanlığa, öz  zəhmətsiz qazancları xatirinə, asi-düşmən kəsilib, digər xalqların ağır zəhməti hesabına yaratdıqları nemətləri mənimsəmək, tarixən yaranıb-yaşadıqları əraziləri işğal etmək, millət, xalq və etnosları soyqrıma məruz qoymaq məqsədi ilə, o ərazi və orada yaşayanlar üçün yad olan xəstəliklərin, epidemiya formatında, süni şəkildə yayılması faktları mövcud olmuşdur! Lakin XXI əsrdə, bəşəriyyətin mədəni, insani, elmi, ictimai tərəqqisinin indiki anında, belə anti-insani, anti-humanist əməllərin mümkünlüyü istisna olmalı idi!
Ancaq, böyük təəsüflə bildirməyə məcburuq ki, belə feodal düşüncə ilə, hazırda Azərbaycan Respublikasının Talış Muğan regionuna,- dünyanın az qala hər yerindən, vətənə qayıdan, kovid-19- “koronovirus” adlanan, yoluxucu xəstəliyə yoluxma halı ilə şübhəliləri, məcburi qaydada toplamaqla, yerləşdirməklə, Dövləti təbliğat vasitələri ilə həmin, Talış Muğan mahallıda (cənub bölgəsində), bu xəstəliyin ölkə miqyasında ən təhlükəli formada yayılması kimi təbliğ edilir!
20.03.2020

TMMR in Muhacir hökümətinin İnsan haqları Komisiyasının,   bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyətinə, eləcədə, məxsusən Talış xalqına

Dunya miqyasında tanınmış iş adamı, Mübariz Mənsimovun, birbaşa, qardaş deyilən Turkiyədə, həbs edilməsi, ciddi  narahatçılıq yaradır. Cəmiyyətdə bu hadisəyə olan fərqli münasibətlər, ikiqat narahatçılıq yaradır. Əvvəla, həbs olunan, -"yıxılan adam" haqqında şəxsi ədavəti büruzə verib, sevinmək, qəti insanlıqdan deyil. Adi kasıb, əyalət ailəsində böyüyən, heç bir arxa-dayağa malik olmayıb, belə bir sərvətə sahib olmaq, inkişaf etmiş dövlət başçılarının belə, dünya çapında tanıdıqları fiqur səviyyəsinə qalxmaq, sıradan, hər adamın işi deyil. 
Onun milli mənsubiyyəti ilə oynayıb qıcıq yaratmaq da şərəfsizlikdir. Yaşadığı ölkədə vəhşicəsinə qətlə yetirilən həmyerlisinin cənazəsini doğulduğu torpaqda dəfn olunmasına yardımçı olmağını, onun kriminal aləmlə bağlılığına işarə etməyin bir adı var: -əxlaqsızlıq...
Yeganə səhv addımı bizə elə gəlir ki, siyasətə baş qoşması idi. Əslində, iş adamının siy
29.02.2020

Talış bölgəsində torpaqları niyə kəndlilərə vermirlər ?

Lənkəran şəhər Ürgə kəndinin illərdir üst-üstə yığıldığı problemləri, Ürgə kəndinə SSRİ dağılandan sonra indiyənədək müstəqil dövlət tərəfindən heç bir qayğı və diqqətin olmaması,  İcra orqanları və Bələdiyyənin  tərəfindən kəndi ancaq gəlir mənbəyi kimi görmək, torpaqlarını satıb talamaq, özbaşınalıqlar artıq kənd sakinlərini bezdirib.
26.01.2020

TMMR -in 2 mühacir hökümətinin Ədliyyə naziri məhkum davranışlarını qiymətləndirməsində iştirak edir.

Məhkumların düzəlişlərini stimullaşdırmaq üçün davranışlarından və işlərinə münasibətindən asılı olaraq vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı və ya cəzaların çəkilməsini və ya cəzasının çəkilməmiş hissəsinin 
yüngül cəza növü ilə əvəz edilməsi müraciətlərinə dəstək verilməsi məsələsinə baxılmasıdır.

TMMR-in 2 mühacir hökümətinin ədliyyə naziri məhkumlarla bağlı komissiya təşkil edib.
1 2 3 ... 6 7 »