19.09.2021

TMMR ın Mühacır hökumətin naziri Talış bölgəsində təhsilin səviyyəsi aşağa olmasından narahatdır!

Astara rayonu Talış bölgəsinin ən ucqar hissəsində yerləşir, ucqar bölgə olduğuna görə, gözdən uzaq olan bu rayon həm də diqqətlərdən də kənarda qalıb. Rayonun təhsil səviyyəsi demək olar ki məktəblərin deyil, repititor müəllimlərin ümidinə qalıb, şagirdlərə məktəblərdə demək olar ki təhsil ilə bağlı heç bir şey öyrədilmir. Ucqar dağ kəndlərində isə məktəblərdə müəllim çatışmazlığı, inventar
28.08.2021

Talış bölgəsinin son illərdə inkişafdan geri qalması

Bölgənin hər istiqamətdə diqqətdən kənar qalması, göz önündədir.
Azərbaycanın hər bölgəsində, şəhərində, kəndində bu diqqətsizlik və inkişafın az olması var. Amma Talış bölgəsində daha çoxdur. 
Əhalinin heç bir istəyinə, tələbinə baxılmır. Tarixi abidələrə baxılmır, bilərəkdən yox edilir. 
Uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin səmərəli vaxt keçirməsi üçün, inkişafı və istifadə etməsi üçün heç bir açıq sahələrdə futbol medançası, həvəsləndirici idman baxçaları, park və başqa vacib yerlər qurulmur. 
23.08.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin     Fərmanı

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri, əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                Q Ə R A R A   A L I R A M : 
23.08.2021

Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika Prezidenti     O v a r d e m o n:

Ve ğurbinə Tolışon! Imrujnə ruj, 23.08 - nə tarix tolışi jimonədə de siyo hərfon nıvıştə bıə ve qılə qonə ruje. Jıqo tuməbırəti (qenosidi) holon bo Tolışə mərdumi iminə bəjən bıə ni. Jıqo bədsulukəti de çəmə mərdumi heji bıə. Dınyo har tonədə, har qılə mərdum bo ıştə səbəsojəti,ozodəti bə dast vardeyro həşedən, canq kardedən, bo ıştə dəvlət, keşvər soxtedən.Tolışonən bənəy həmə dınyo mərdumon bı roədə hejo həşən, Xıdo bəvon doə ım koy riyəsə hımıcımışon kardə. 1918 - nə sori ıştə dəvlətmədorətişon bərpo kardışone. Mande de həftoği vote bəbe ki, jıqo hol ve dənıkəşəy. Bəvədə Mığoni Soveti
22.08.2021

Tolışi Mığonə Muxtora Respublika Prezidenti   M ü r a c i ə t:

Ve ğurbinə, molyətinə Tolışon, hurmətinə əməni zınəkəson, ğəbul kardə yolə merdon iyən hovon, az, Boris Talischinski bəşmə müraciət kardəm:
Bəmı kardə yolə etimadi bə vırə rostero, çımi peştənən çı TMMR-i iminə Prezidenti, çəmə yolə sipirişi, Tolışon sa soron peştə ijənən oğo kardəkəsi, Ələkrəm əğə Hümmətovi noə roy, əçəy çı Tolışon ozodəti, bəştə ıştəni, əştə həxon, mənəvi-əxlaqi dəyəron
09.08.2021

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТММР О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТММР В СОСТАВЕ АЗАРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Продолжая исторические и государственнические традиции древнейших государств – Манны, Мады (Мидии) и Атропатены, существовавших на территории Талыша, а также Талышского ханства, присоединившегося к Российской империи в начале ХIХ в., Муганской Советской республики 1919 г.;
Учитывая возникновение глубоких противоречий между народами, тысячилетиями проживающими на азербайджанской
07.08.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin     F ə r m a n ı:

Ötən əsrin 90-cı illərində, iki əsrə yaxın bir müddətdən sonra, yenidən Talış-Muğan dövlətçiliyinin qurulmasına yaranan şansdan tam və ardıcıl istifadəsinə siyasi-ictimai iradə, səriştə azlığı, milli-insani özünəhörmət və haqqlarına sahib çıxmağa cəhd tam uğulu nəticə ilə sonuclanmasa da, legitim, xalq nümayəndələrinin təəssisçiliyi ilə Talış Muğan Muxtar Respublikası elan edilmiş və xalqın xidmətçisi, - Prezidenti kimi mən, tam demokratik şəkildə seçilmişəm. Ümümölkə, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi hakim dairələrinin güclü aldadıcı manevr və represiv təzyiqlərinin ucbatından, vədlərə xilaf “
27.07.2021

Azərbaycan Respublikası Xalqının həqiqi vətənsevər, Ölkə müstəqilliyi, azadlığı, süverinliyi kimi Ali dəyərləri qiymətləndirməyi bacaran his

Biz, Talış Muğan Muxtar Respublikası Mühacir höküməti, Talış Milli Hərəkatının nümayəndələri olaraq, illərdir ki, böyük həyacanla, Ölkədə dövlətçiliyin ləğvi ilə, Azərbaycanı Türkiyə Cühümiriyyətinin bir əyalət kimi tərkibinə, ən yaxşı halda, vassalına çevirməyə yönələn ciddi təbliğat, təşkilatlanma barədə danışır, ölkəyə əsasən gəlmələrin (qaçqınların, vətənsizlərin) bu cəhdlərinə müqavimət göstərməkdəyik! Hazırda Ölkə ictimaiyyətinin vətənsevər, tərəqqipərvər hissəsi böyük narahatçılıqla Bütün Qfqaz
13.07.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Vitse-prezidenti, TMMR-nın Mühacir hökümətinin Təbiət, ekologiya və təbii sərvətlər Vəziri (Naziri) vəzif

Təmsil olduğunuz Azərbaycan Respublikasının hazırkı hökümətinin mahiyyətindən, çox ola bilər ki, ölkə miqiyasında eko-mühütin, təbiətin, sərvətlərinin istismarı və ilaxır Sizə aidiəti olan məsələlərdə, üzərinizə düşən vəzifələrin icrasında tam iqtidarsızsınız!
Bununla belə, Sizə müraciətlə, üzərinizə düşən vəzifələri və məsuliyyəti xatırlamağı, özümüzə borc bildik:
Bir neçə il da
26.06.2021

Bakı apellyasiya məhkəməsində iyün ayının 23 də keçirilən məhkəmə şousunda, saxta ittihamlarla, ıbtidai "məhkəmə" instansiyasında 7 il azadl

Apellyasiya məhkəməsinin bu qərarı, Azərbaycanda məhkəmə sisteminin olmadığını bir daha, yenidən təstiq etdi.
Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki,
Aslan Qurbanov sadəcə sosial şəbəkələrdə bir-neçə kiçik həcmli status-məqalə yazdığına görə həbs edilib.
Azərbaycan xalqına mənsub əmlak və sərvətlərini talayan, rüşvət-korrupsiyaya uğraşan məmurlar nəyə görə məsuliyyətə cəlb olunmurlar?
24.03.2021

Minister of Economic Development of the TMMR Member of the Human Rights Commission of the TMMR.

 Yes, all the objections, suggestions and persistence we have insisted on resolving many national, racial and cultural problems for years are all ignored, and despite the insistence of many elected organizations and agencies, no response has been given and is still not given. Therefore, such uselessness drags the Talysh people into a whirlpool of "nothingness".
13.03.2021

Talış-Muğan Iqtisadi Rayonunun iqtisadi qalxınma və inkişafı haqqında...

Talış Muğan iqtisadi rayonu (Lənkəran iqtisadi rayonu) həm coğrafi mühit baxımından, həm də torpaqlarının zənginliyi baxımından geostratejik mövqeydə yerləşir.  Bu baxımdan regionda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji baхımdan böyük əhəmiyyət daşıyır.
1 2 3 ... 8 9 »