search
menu
person

NEWS AND UDATES


1 2 »

Lənkəran rayonunun sakini , Azərbaycanda talış simvollarına qadağasına etiraz əlaməti olaraq  ,evinin darvazasını üç rəngli talış bayrağının rəngləri ilə boyamışdır.

Lənkəran rayonu Boladi kəndinin  sakini Fədail Bağırov Azərbaycanda talış bayrağına qoyulan  qadağaya , etiraz əlaməti olaraq  həyətinin darvazasını üç rəngli talış bayrağının rəngləri ilə boyamışdır. Darvazanın şəkili sosial şəbəkələrdə sürətlə yayımağa başlamış və güclü müzakirələrə səbəb olmuşdur.

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 111 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 27.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidenti     
     
Nederland krallığı, Haaqa ş-ri                18.01.2019 il

Azərbaycan Respublikasının Əsas Qanunu,-Konustitusiyasına  əsasən milli, dini, irqi və digər səbəblərdən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar bərabər hüquqlara malikdir! Əsas qanunun tələbləri isə, hamıya,- mövqeyindən, mənsəbindən asılı olmayaraq, ölkə vətəndaşları üçün, eyni qaydada məcburidir! Bir-çox sahələrdə, o cümlədən Təhsilin quruculuğunda və təşkilində ölkədə vəziyyət, tam Ali qanunun müddəalarına zidd olduğunu nəzərə alaraq, AR Milli məclisinə,

                                                                       M Ü R A C İ Ə T    E D İ R Ə M:
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 121 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Talış Muğan Muxtar Respublikası Mühacir höküməti

 Baş(sər) Vəziri

Almaniya Fererativ Resbublikası.                         17. 01. 2019 il

TMMR Mühacir hökümətinin Azərbaycan Respublikasında Muxtar Respublika ərazisində bilavasitə Talış xalqının kompakt yaşadıgı, yaşayış məntəqələrində, xalqın özünün bilavasitə, Dövlət vəsaitlərindən kənar,  öz imkanları ilə tarixən tikib yaratdığı Allah evlərində,- məscidlərində, dini ayinlərin və Allaha müraciətlərin Talış dilində qurulmasına imkan yaradılması barədə, Qafqaz müsəlmanları Dini idarəsinin Şeyxulislamı,  cənab Hacı Allahşükür Paşazadə həzrətlərinə,

                                                                         M Ü R A C İ Ə T :  
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 55 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
   Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident   Fərmanı

                                        
Nederland kr-ğı                                                                                 17. 12. 2018  il.

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesainin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                                                                                 Ə M R      E D İ R Ə M:
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 135 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
                                                   Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident Fərmanı 

Haaqa şəhəri,   Nederland kr-ğı                                                                                                  03. 12. 2018 il.

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesainin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                                                             Ə M R      E D İ R Ə M:
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 44 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
dəstək  olun
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 80 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
                                Talış Muğan Muxtar Respublikasının  Prezidenti cənab Ələkram Hümmətov.

TMV1 tv bu günkü qonağı,  Talış Muğan Muxtar Respublikasının  Prezidenti cənab Ələkram Hümmətov oldu .Cənab Ələkram Hümmətov  ,Azərbaycanın və Talış xalqının canlı əfsanəsi və qəhrəmanlardan biridir . Iyirminci əsirin sonlarında ,öz adını qızıl həriflərlə  Azərbaycan tarixinə salanlardan biri və Talış xalqın qəhrəman  oğludur . 
     Bu gün 31 .12.2018 ilin son günü TMV1 tv kanalı ilə butun Azərbaycan o cümlədən  Talış Muğan Muxtar Respublikasında yaşayan xalqları canlı olaraq, yeni illini   təbrik etdi . Bizdə bu təbriklərə qoşularaq ,başda cənab Prezident olmaqnan butun xalqımızı təbriki edirik , 2019 cu il düşərli olsun ,butun istək və arzularınız çin olsun  . 

  Bu çıxışı sizə təqdim edirik   saiti olaraq bizdə bu təbriklərə qoşuluruq .
www.Tolishstan.com sait  rəhbəri və istifadəçiləri .
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 209 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Tojə sorin mubarəke 

Dorod bəşmə  navədə 2019 sori ome qoroş , şıməni təbrik kardedəmon .Har tojə sor har odəmi kali arzuyon ,niyətonjon bedə  ə arzu iyən neyəton çin bıbon .Bı tojə sorədə  çəmə reqonədə stabil sabitlik bıbo , Tolışon ışdə haqqı bısdənon . Arzu bıkəmon ki Tolışi nomi qadağa əçə səpe peqətə bıbo .  Ən yolə arzuyən ıme ki Tolışi haqq bə muxtariəti bı sorada bərqarar bıbo .
Jiyo bə videoda çıxış kardakəson TMMR Mühacirə Hukməti kali vəzironin .
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 88 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 31.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim ve yazı
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, ayakta
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yazı
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor

Azərbaycan Respublikasının(DÖVLƏTİNİN) V Ə T Ə N D A Ş I !

Siz, bu adı daşımaqla, fəxr edirsinizmi? Etmək olarmı?
Bu necə Dövlətdir ki, sahiblərini-vətəndaşlarını şərləyir-həbs edir, döyür, divansız, istindaqsız, məhkəməsiz öldurur, qisasçılıqla həbsdə ömrünü ogrulamaqdan usanmır, insan qanını sovurmaqdan doymur!
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 56 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Azərbaycan Respublikası Idman və Gənclər naziri cənab Azad Rəhimova, Talış Muğan Muxtar Respublikası Mühacir hökümətinin Gənclər, İdman və Turizm vəzirindən Muraciət:
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 74 | Добавил: tmmr_2018 | Дата: 27.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
                   27 декабря 2018 г. день рождения Лия Александровны Пирейко, выдающего востоковеда-ираниста, исследователя талышского языка, грамматики и
говоров. 

В 1956-м году молодая аспирантка поехала в Талыш, прожила здесь довольно продолжительное время и все свое время посвятила
изучению талышского языка. Вернувшись в Москву она опубликовала всем нам хорошо известный "Талышско-Русский словарь" и несколько научных статей.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 32 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 26.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Обращение Талышского Национального Движение
к талышским общественно-политическим деятелям и активистам

  Председатель Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики, один из лидеров Талышского национального движения, известный ученый-талышевед и политический обозреватель Фахраддин Абосзода, задержанный 6 сентября Люберецкой полицией по запросу об экстрадиции со стороны Азербайджана, уже более трех месяцев остается под незаконным арестом в СИЗО-6 г. Коломна (Российская Федерация). Продолжается прокурорская проверка по делу об его экстрадиции. Это дело, получившее резонанс как среди талышей по всему мире, - и в первую очередь, талышей Азербайджана, Ирана, России и Европы, - так и в российских СМИ, является своеобразной лакмусовой бумагой в Талышском вопросе: оно определяет, с одной стороны, силу и амбиции Талышского движения и его деятелей, а, с другой, отношение великих держав (и в частности, России) к будущему Талышистана. Оба вопроса безраздельно связаны друг с другом. Только действуя единым фронтом, только вставая на защиту друг друга, талыши могут дать отпор своим врагам и показать миру свою силу!
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
   Talış  Muğan  Muxtar  Respublikası Mühacir höküməti

                                   Sər vəziri (Baş naziri)

     Almaniya Federativ Respublikası                                      02.12.2018 il

  TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri(Baş naziri) əğəye Rəhim Mirzəyevin sədrliyi ilə fəaliyyət göstərən, Fəxrəddin Əbboszodənin və Muxtar Respublikanın, siyasi münasibətlərə uyğun şərlənərək, həbs edilən vətəndaşlarının Müdafiə komisiyasının 
                                                                                M Ü R A C İ Ə T İ :
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 272 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Tmmr Mühacir
29 сентября

TMMR-in Muhacir Hokumetinin, Teşkilatlara muracietleri davam edir ve bu muracietlerden birine Avropa Parlamentinden Bir Başa cavab mektub qelib.Bu muraciet de Talışın butun problemlerinden xeberdar oldugunu deyilir, ve buna cavab olaraq her bir Talış ugrunda, gorulen işe, Avropa olkeleri destey vermeye hazirdi.

Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 116 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
TMMR-nın Mühacir hökümətində Təbiətin mühafizəsi, ekologiya və təbii sərvətlər vəziri Əzizov Rüfət Mürüvət oğlunun fəaliyyət istiqamətlərinin nəzəri proqram mülahizələri:
Muxtar Respublikanın təbiəti, təbii mühiti və təbii sərvətləri fəxr edilib, seviləcək qədər zəngindir, lakin böyük qayğı və normal yanaşmaya ehtiyaclıdır. Tarixən, ötən illərdə, Dövlət səviyyəsində qorunub, gələcək və tarix naminə saxlanılası nəzərdə tutulan ərazilər, artıq Dövlət mühafizəsindən çıxarılıb, adi parklara çevrilərək, inşaat-tikinti işlərinin həmin ərazilərdə aparılması sadələşdirilmişdir. Bütün bunlar, nadir təbiətimiz üçün, çox təhlükəli məqamların yaradılmasından xəbər verir.
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
                  Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident
                                                            F ə r m a n ı:
Nederland kr-ğı                                                                                                                     06.11.2018 il.
Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Dövlət idarəçiliyi formalaşdırılması prossesi davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesinin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir  Dövlət idarəçiliyində Qanunların, Fərman və Qərarların icrasına nəzarətin təşkilinin qurulmasının vacibliyini əsas sayaraq, 
                                              Q Ə R A R A  A L I R A M :
TMMR-nın Mühacir Dövlət idarəçiliyində vakant vəzifə olan Muxtar Respublika Baş Prakuroru vəzifəsinə Bağırov Raid Sadıxi zoə(oğlu) təyin edilsin;
Əğəye R.S.Bağırova tapşırılsın ki
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 30 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 03.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Droud,  her vaxtınız xeyir

  Deyerli dostlar ve Talışın geleceyi  olan, deyerli genclerimiz!
 Sizləri, hem etiraz olaraq, hem də azadlıq teleb ederek, biz öz sevimli, fəxarət verən  Talış bayrağını(Talışlıq remzini), və yanında, Xezer-Lenkeran futbol komandasının bayrağınI, hər yerdə, o cümlədənTalış mahalında gizli, aşkar qaldırasız. 
Автоматический альтернативный текст отсутствует.
Автоматический альтернативный текст отсутствует.
На данном изображении может находиться: облако и небо
Автоматический альтернативный текст отсутствует.
На данном изображении может находиться: на улице
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 33 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

                                                                Talış Muğan Muxtar Respublikası Mühacir höküməti

Sər vəziri (Baş naziri)

Almaniya Federativ Respublikası 02.12.2018 il

TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri(Baş naziri) əğəye Rəhim Mirzəyevin sədrliyi ilə fəaliyyət göstərən, Fəxrəddin Əbboszodənin və Muxtar Respublikanın, siyasi münasibətlərə uyğun şərlənərək, həbs edilən vətəndaşlarının Müdafiə komisiyasının 

                                                                                        M Ü R A C İ Ə T İ : 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 49 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
                                                       Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident
                                                                                     F ə r m a n ı:

Nederland kr-ğı                                                         06.11.2018 il.

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesainin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri, əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                                                         Q Ə R A R A  A L I R A M :
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 27 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
TALIŞ MUĞAN MUXTAR RESPUBLIKASININ MÜHACIRƏTDƏ OLAN BAŞ PROKURORU, RAID BAĞIROVUN FƏALIYYƏTININ NƏZƏRI FƏALIYYƏT KONSEPSIYASI.
Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacirətdə olan Baş prokuroru, Raid Bağirovun fəaliyyətinin nəzəri fəaliyyət konsepsiyası,-
Mən, R.Bağırov, hesab edirəm ki, hüquqi müstəvidə mövcudluğunu yaşayan Talış Muğan Muxtar Respublikasında ədalətli hüququn bərqərarlığı naminə fəaliyyət göstərmək üçün, hazırkı məqamda mühüm şans yaranıb və bu imkanlardan maksimum istifadə etməklə, aşağıda nəzəri qaydada problemlərin həlli yollarını göstərməyə nail olacağam: 
Категория: TMMR XABARLAR | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 01.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
1-20 21-31
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090