12.01.2022

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Ali məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə nazirinə

XIX əsrin əvvəllərindən öz müqəddaratına, taleyinə, dövlətçiliyinə sahibliyini itirən Talış xalqı, XXI əsrin də əvvəllərindən başlayaraq, tam şəkildə, Vətənini, mənlik və şərəfi olan DİLini itirməkdədir və… deməli milli kimlikliyini də, belə getsə, itirəcəkdir!..
Axı, öz Ana Dili ilə yaşamını, Allahla ünsiyyətini, həyat və güzaranını qura bilməyən Xalq,-xalq olmaqla, yaşamına da biganələşir və ölür!...
Bütün bunları yaşayan Talış xalqının az da olsa, qeyrətli övladları, Talış mahalı və Talış xalqına hazırkı ədalətsiz və sərt ksenofoobik münasibəti bütün dünyaya yaymaqla, həyacan siqnalı verməkdədirlər!...
07.11.2021

Besuch der Delegation der TMAR-Regierung nach Brüssel

Eines der wichtigen Treffen der Delegation im Europäischen Parlament war mit Dr. Michel Dardenne, Abulfazl Beheshti und einem bekannten Journalisten des Europäischen Parlaments Herrn Saeed.
 Während des Treffens fanden bilaterale Gespräche zu vielen wichtigen Themen statt, mit denen der Talish-Volk konfrontiert ist.  Natürlich wurden
06.11.2021

TMMR nın mühacir hökumətinin nümayəndə heyətinin Brüssel səfəri

05.11.2021 ci ildə Brüsselə səfər etdik.Brüsseldə keçirdiyimiz mühüm görüşlərdən biridə Dr Michel Dardenne , Dr Abulfaz Beheshti və Avropa parlamentinin məhşur jurnalisti Saeed cənabları ilə görüşümüz oldu .Görüşdə bir çox
22.09.2021

Talış Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkikilatının, Talış Muğan Muxtar Respublikasının mühacir Hökümətinin İnsan haqları komisiyasının  Dünyanı

   M Ü R Ə C İ Ə T İ:
Hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikasının milliyətcə talış vətəndaşlarının yaratdığı və rəsmi qeydiyatdan səbəbsiz imtina edilən, Azərbaycan Talışlarının İctimai Şurası (ATİŞ), ölkədə yaşayan azsaylı xalqların, o cümlədən Talış xalqının hüquqlarının pozulmasına dair Avropa Şurasına, AR-nın da qöşulduğu “Milli azlıqların hüquqlqrının müdafiə çərçivə Konvensiyasının” müddəalarının növbəti 5 il üçün icrasına dair göndərdiyi alternativ hesabatın mətbuatda dərcindən sonra, bütövlükdə Azərbaycannın "titul" xalqı hesab edilən cəmiyyətində, eləcədə ölkə siyasi həyatının demokratik adlanan camiyəsində, anti-bəşəri, anti-insani bir qalmaqallı şüvən harayına, milli azlıqların yaşama haqqının faşist polimikasına səbəb oldu.
19.09.2021

TMMR ın Mühacır hökumətin naziri Talış bölgəsində təhsilin səviyyəsi aşağa olmasından narahatdır!

Astara rayonu Talış bölgəsinin ən ucqar hissəsində yerləşir, ucqar bölgə olduğuna görə, gözdən uzaq olan bu rayon həm də diqqətlərdən də kənarda qalıb. Rayonun təhsil səviyyəsi demək olar ki məktəblərin deyil, repititor müəllimlərin ümidinə qalıb, şagirdlərə məktəblərdə demək olar ki təhsil ilə bağlı heç bir şey öyrədilmir. Ucqar dağ kəndlərində isə məktəblərdə müəllim çatışmazlığı, inventar
28.08.2021

Talış bölgəsinin son illərdə inkişafdan geri qalması

Bölgənin hər istiqamətdə diqqətdən kənar qalması, göz önündədir.
Azərbaycanın hər bölgəsində, şəhərində, kəndində bu diqqətsizlik və inkişafın az olması var. Amma Talış bölgəsində daha çoxdur. 
Əhalinin heç bir istəyinə, tələbinə baxılmır. Tarixi abidələrə baxılmır, bilərəkdən yox edilir. 
Uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin səmərəli vaxt keçirməsi üçün, inkişafı və istifadə etməsi üçün heç bir açıq sahələrdə futbol medançası, həvəsləndirici idman baxçaları, park və başqa vacib yerlər qurulmur. 
23.08.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin     Fərmanı

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri, əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                Q Ə R A R A   A L I R A M : 
23.08.2021

Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika Prezidenti     O v a r d e m o n:

Ve ğurbinə Tolışon! Imrujnə ruj, 23.08 - nə tarix tolışi jimonədə de siyo hərfon nıvıştə bıə ve qılə qonə ruje. Jıqo tuməbırəti (qenosidi) holon bo Tolışə mərdumi iminə bəjən bıə ni. Jıqo bədsulukəti de çəmə mərdumi heji bıə. Dınyo har tonədə, har qılə mərdum bo ıştə səbəsojəti,ozodəti bə dast vardeyro həşedən, canq kardedən, bo ıştə dəvlət, keşvər soxtedən.Tolışonən bənəy həmə dınyo mərdumon bı roədə hejo həşən, Xıdo bəvon doə ım koy riyəsə hımıcımışon kardə. 1918 - nə sori ıştə dəvlətmədorətişon bərpo kardışone. Mande de həftoği vote bəbe ki, jıqo hol ve dənıkəşəy. Bəvədə Mığoni Soveti
22.08.2021

Tolışi Mığonə Muxtora Respublika Prezidenti   M ü r a c i ə t:

Ve ğurbinə, molyətinə Tolışon, hurmətinə əməni zınəkəson, ğəbul kardə yolə merdon iyən hovon, az, Boris Talischinski bəşmə müraciət kardəm:
Bəmı kardə yolə etimadi bə vırə rostero, çımi peştənən çı TMMR-i iminə Prezidenti, çəmə yolə sipirişi, Tolışon sa soron peştə ijənən oğo kardəkəsi, Ələkrəm əğə Hümmətovi noə roy, əçəy çı Tolışon ozodəti, bəştə ıştəni, əştə həxon, mənəvi-əxlaqi dəyəron
09.08.2021

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТММР О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТММР В СОСТАВЕ АЗАРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Продолжая исторические и государственнические традиции древнейших государств – Манны, Мады (Мидии) и Атропатены, существовавших на территории Талыша, а также Талышского ханства, присоединившегося к Российской империи в начале ХIХ в., Муганской Советской республики 1919 г.;
Учитывая возникновение глубоких противоречий между народами, тысячилетиями проживающими на азербайджанской
07.08.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin     F ə r m a n ı:

Ötən əsrin 90-cı illərində, iki əsrə yaxın bir müddətdən sonra, yenidən Talış-Muğan dövlətçiliyinin qurulmasına yaranan şansdan tam və ardıcıl istifadəsinə siyasi-ictimai iradə, səriştə azlığı, milli-insani özünəhörmət və haqqlarına sahib çıxmağa cəhd tam uğulu nəticə ilə sonuclanmasa da, legitim, xalq nümayəndələrinin təəssisçiliyi ilə Talış Muğan Muxtar Respublikası elan edilmiş və xalqın xidmətçisi, - Prezidenti kimi mən, tam demokratik şəkildə seçilmişəm. Ümümölkə, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi hakim dairələrinin güclü aldadıcı manevr və represiv təzyiqlərinin ucbatından, vədlərə xilaf “
27.07.2021

Azərbaycan Respublikası Xalqının həqiqi vətənsevər, Ölkə müstəqilliyi, azadlığı, süverinliyi kimi Ali dəyərləri qiymətləndirməyi bacaran his

Biz, Talış Muğan Muxtar Respublikası Mühacir höküməti, Talış Milli Hərəkatının nümayəndələri olaraq, illərdir ki, böyük həyacanla, Ölkədə dövlətçiliyin ləğvi ilə, Azərbaycanı Türkiyə Cühümiriyyətinin bir əyalət kimi tərkibinə, ən yaxşı halda, vassalına çevirməyə yönələn ciddi təbliğat, təşkilatlanma barədə danışır, ölkəyə əsasən gəlmələrin (qaçqınların, vətənsizlərin) bu cəhdlərinə müqavimət göstərməkdəyik! Hazırda Ölkə ictimaiyyətinin vətənsevər, tərəqqipərvər hissəsi böyük narahatçılıqla Bütün Qfqaz
1 2 3 ... 8 9 »