23:12
TMVK (Tolışi Milli Video Konkurs) - Tolışi flashmob

TMVK (Tolışi Milli Video Konkurs) - Tolışi flashmob.

 Im konkurs - flashmob bo Tolışi xalqi jimoni, odət-ənənə, folklori (lolo, xor, halay, bicor, dıven, nozə və s.) mahne, musiqi, raxs sənəti, klassik sənətkoə numunon, məişət, milli- mental irsi bə kırtə sujetinə video kəşero, həmon videon bə dınyo ictimaiyyəti təqdim karderoye!
TMVK-i dəsturon:

1. Musabiqə  materialon tolışi zıvonədə bənine. Mumkun ğədər  bə  Tolışi ədəbi zıvoni əməl karde lozime.

2. 16 siniku sape, har kəs bı konkursədə de iqlə video materialinə şirkət karde bəne. Kəşə bə Videonədə şirkət kardəkəson aşmard i kəs iyən ve bənə be. Əncəx har video muəllif huquqi i kəs bəşkırne dıştə.

3. Video-sujeton 5 dəğəsə ve əzının be, həmən iminnə kərə kəşə videon bənine. Koncosə paybaxş bə kanə video - rolik bəpe nıbu. Videon fonədə şə mahneyon  tolışə mahneyon bənine!

4. Musabiqə ğalibon muəyyən bıkə  TMVK munsif heyəte. Bımıko əlovə, cəmati sosial şəbəkonədə bə material bə molyətən bə nəzə sə bəbe!

5. Bə Musabiğə ğalibon (bardəkəson) 1, 2, 3 -nə vırə qətəkəson pul iyən  diplomon doə bəbe. 

6.TMVK-i dəvardə vaxt çe iyulə manqi 5 2019-nə sori tarıxiku detobə  avqusti 5  2019 -nə sori tarıxiey.

7. Bə musabiqə dair material hozı kardeyədə  pars (sıval) bə kəson de TMVK Təşkilat komitə əlaqə oqəte bənen.

8. Çı Tolışi Milli Video Konkursi onemoni komitə iən munsif heyəti əhəşon ımonin:

Mehdibəy Səfərov 
Adil Nəsirov
Şirəli Əlyar
Kenul Rəsul
Vuqar Mıstəfo
Mirfəyaz Likməkani
Rizvan Şıxizodə

 Talış Milli Video Konkursu-Talış Flaşmobu.


1-ci yer 250 dollar
2-ci yer 150 dollar
3-cü yer 100 dollar
Əlavə hədiyələr də olacaq.

Bu konkurs-flaşmob Talış xalqının məişəti, folkloru ( lolo, xor, halay, bicar, əkin nəğmələri, nazeləmələr, vs.) mahnı, musiqi, rəqs, teatr ,klassik xalq sənət nümünələri, milli-mədəni irsizimizin qorunması, inkşaf etməsinə xidmət göstərən videoların çəkilib, dünyaya nümayiş etdirilməsi üçündür.

TMVK-nın qaydaları!

1) Konkursda bütün materiallar Talış dilində olmalıdır. Talış ədəbi dilinə mümkün qədər riayət olunmalıdır.

2) 16 yaşdan yuxarı hər kəs bu müsabiqədə bir video-roliklə iştrak edə bilər. Çəkilən videoda bir neçə insan iştrak edə bilər, lakin müəllif hüququ isə, bir nəfərə məxsus olacaq.

3) Çəkilən video materialların vaxt həcmi  5 dəqiqədən artıq olmamalıdır. Konkurs üçün hazırlanan videolar heç bir sosial şəbəkələrdə indiyə qədər yayımlanan  olmamalıdır. Fon musiqisi üçün ancaq Talış mahnılarından  istifadə olunmalıdır.

4) Konkursun qaliblərini TMVK-nın münsiflər heyyəti seçəcəkdir. Sosial şəbəkələrdə xalqın rəyi də nəzərə alınacaqdır.
 5) Müsabiqənin qalibləri 1, 2 və 3-cü yeri tutanlar pul və diplomlarla mükafatlandırılacaqdır. 

6) Müsabiqə ilə bağlı hər hansı sualı olanlar təşkilat komitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

7) Talış Milli Video Konkursunun təşkilat komitəsinin və münsif heyətinin üzvləri.
 Mehdibəy Səfərov
Adil Nasirov
Şirəli Əlyar
Resuli Kenul
Vuqar Mustafayev
Mirfəyaz Likməkani
Rizvan Şıxizadə.

tolishstan.com
Category: XƏBƏRLƏR | Views: 441 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: