09:09
TOLİŞİ MİLLİ RUF - 64

TOLİŞİ MİLLİ RUF - 64
01 may 1955-minə sor, Tolışa məholi ilvo diada, çı "Qeroy" ıbonalı kdə Əv bə dınyo omeyi. Bobçəy pə bə hesabı Qerey, 19v 1941-1945-minnə soron canqi kələntəbe, qeroybe. Soron qarde qardesi Əvəncə yol bərbər, bə zamani heç, zınedənıbe ım qədə, beçəlimə zoə ıştə devri kələntə, qeroy bəbe.
01 1955-ci may həminə rujədə Tolışə məholədə Cand həzo, Cand sa, Cand kəs bə dınyo oməy iqlə Xıdo zınedə, əmmo həminə ruj iqlə deƏçəy nomi jiedə, çumçiko həminə xonəxonku iqlə əv ıştəni bə Vətəni, bə milləti ğıbon doy hozıbe, Kələntə Ğıboni zoə Kələntə Əv ...
01 may 2019-minə sor, cismani jiəbəy əmə ımruj Əçəy 64 nəfər, sini, yaşı ğeyd kardedəbimon, Bəy hadə tərifaton doydəbimon. Mommo Əv cismani deəmə ni, əvən mənən deəməye, harv hər Tolışi dılədəy, ımruj hər Tolış ıstən-boşta Çəy təvəllüi ğeyd kardedə. Cv cismani deamə nıbuən, mənən deaməye, ə mənən mardə ni, çumçiko Tolışi Milli Ruf marde ni bəzne.
Milli Təvəlludu Ruf of mübarək Tolışi - Kələntə Ğıboni zoə Kələntə Əli .... Nasir
Rafiq Cəlilov
sədr Respublika-nın Tolışi Mədəniyyət Mərkəzi
"Tolışon Sədo" N04 (116)

 

Bu görüntü içərisində ola bilər: 1 nəfər oturub
Category: Taliys | Views: 547 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: