/ Новости сайта / TMH XABAR / Tolışə Mığonə Muxtarə Respublikə Prezidenti, Tolışə Milliyə Hərəkati iyən TMMR Mühacirə hökuməti S Ə B Ə S Ə L O M Ə T i Y Ə T i :

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublikə Prezidenti, Tolışə Milliyə Hərəkati iyən TMMR Mühacirə hökuməti S Ə B Ə S Ə L O M Ə T i Y Ə T i :

84 0 TMH XABAR

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublikə Prezidenti,
Tolışə Milliyə Hərəkati iyən TMMR Mühacirə hökuməti

Bə Tolışə xalqi ləyaqətinə, cəngəvarinə zoə Əbilov(Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli zoə
bevaxtə dınyo dəyiş karde münasibəti icoynə,

                                            S Ə B Ə S Ə L O M Ə T i Y Ə T i :

Iştə jimoni 52 sinədə ısətıni ən pətyorə tolışi ictimoi-siyasi xadimono qləy, ıştə şuurinə jimoni bə xəlqi milli-mədəni rostbemoni həsr kardə Əbilov (Mirzəlizodə) Kahin Mirzəli əməni ohaşteje.
K.Əbilov (Mirzəlizodə) 1968-nə sori martə manqi 16-ədə Azərboyconə SSR Masəllu rəyoni Kuləton diədə moəku bıə. 1985-nə sori Kulətoni miyonə məktəbi orıxındə, hejo həmunə sorədə Brest muhəndis-dutemonə instituti ğəbul bedə (ısətinə Brest devlət texniki universitet). 1986-1888 -nə soronədə Arxanqelsk şəhrədə Səveti ləşqərədə ıştə sərbozəti bə sə jəydə, Belərus politexnik universitet ovıştonə bedə.
Tojədənisoxte devri bino beynə, K.Əbilov (Mirzəlizodə) , həm Azərboyconi ıştənədə, həm tojə vətənıj bıə Belərusədə aktiv ictimoi-siyosi koon umjən bedə. Azərboycon sosial-demokratik partiyə murid be-be, əv həmən Belərus Xalq cəbhə fəolonədə qıləy be.
K.Əbilov (Mirzəlizodə) çı Azərboycono bıəyon Belorus diasporə aktiv şirkətəkə, "Ğobustan" icma (Minsk) təsisəkəono qıləy iən sədri muavin, çı Belərusiyə Azərboycono icmon kənqresi sədri muavin be. Azərboyconi diaapodə "Dan Ulduzu" nomədə rujnomə çap kardedə be, Azərboycon diasporə həsr bıə "Bə azəri qəp bıjənəmon" ("Azəricə danışaq") nomədə kitob çapoj bekardə.
Vaxti vaxtədə ovandinə sahibkar fəaliyyətinə məşğul bıə K.Əbilov (Mirzəlizodə) "Simurq" nomədə şəxsi qədə futbol kəməndə soxtedə, ım komanda xəyli mıvəfəqiyyəton bə dast vardedə. Belərusiyə dığat çempion, Belərusiyə Kuboki iminnə seğat xıvand, həmən kontinentonmiyonədə kuboki əstən bedə. Əv, bınıştə azərboyconıjon miyonədə "Nəvuz" həvəsko mini-futbol turniri təşkiləkəono qləy bə.
K.Əbilov (Mirzəlizodə) çı tolışi ən yolə xəyxoə insonono qıləy hisob karde bəbe. "Tolış" iən "Şəvnışt" rujnomon nəşr be dastək, Tolışi mədəniyyəti rostbemonə beynəlxalqə fondi bınə noyədə şirkət, tolışi zıvonədə ıminə musiqi albomi (İsrail Məmmədovi "Bahand, Tolışi bılbıl) maliyyə, tolışi zəvonədə, həmən co zıvononədə bıə tolışi mədəniyyəti, iən torixi borədə xəyli kitobon bımi numunəye.
Əv, Tolışə Milliə Əkədemiyə - iminə tolışə elmi mərənqo soxtə kəsono qıləy iən əçəy daimi yol bıə.
Xısusən, K.Əbilovi (Mirzəlizodə) sər/redaktorıj bıə, Tolışi Milli Lıvemoni iminnə iən miyonnə informasiyə platformə bə www.tolishpress.org

 -u ğeyd karde lozime. Im sayti səpe nuperəsə tolışə vətənpərvərə nəsıl perəsə.
K. Əbilov (Mirzəlizadə) həmən bənə insonon həxon mudafiə bıkəy fəoliyyət nuşo doydəbe, tolışi xəlği həxi nığo doydə be. Əv, nohəx dustəx kardə bıə Novruzəli Məmmədovi, Hilal Məmmədovi, Fəxrəddin Əboszodə mudafiə səbinə mətbuatədə sıxan kardedə be. Çı Rusiyə məşhur hıquq mudafiə əkə de S.Qanuşkina ico bə piyo nomon qətə bə şəxson hıquqon mudafiə məqsədinə press - konferensiyon onoyədə şirkət kardedəbe.

Ğədimə tolışə mifoloqiyədə qləy personaj heste - Səmurğə kijə. Həmə kijon şah, co fərdon, həmən insonon nığo doy, xəyxoə himayədo funksiyə ıştənədə qırd kardəj be. Kahin Əbilovi (Mirzəlizodə) jimon bımi pemande qorə, əçəy nezon, duston əy hejo bə mığəddəsə əfsonəvi kijənə muğayisə əkəyn.

tolishstan.com

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [247]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Май 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0