19:09
Tolış Milli Hərakat iyən Tolışi Mığnə Muxtar Respublika Muhacirə Hukmət Ramazan idi
Tolış Milli Hərakat iyən Tolışi Mığnə Muxtar Respublika Muhacirə Hukmət Ramazan idi 

Droud bəşmə, ve ğurbinə, moliyyətinə Tolışon, ım şanqo Ramazanə, Rujə manqi iminə niyətə şəve, maşdəniku rujə rujon damedə, bıçımi qorış Tolış Milli Hərakat İyən Tolışi Mığonə Muxtar Respublika Muhacirə Hukmət şımə ım idə manqi münasibəti təbrik kardedəmon, bə həmə orzu, niyyət, nocun bırəsən. Çı Ramazani, Rujə manqi həxədə pidəmone kalı xəbon bıdəmon, ım əzizə rujonədə müqədəsə Ğroni-kərim nazil bə.
Gurbinə əğon iyən Hovon şımə ım idə, əzizə rujon bud bıbo!

Şəkilin açıqlaması yoxdur.
tolishstan.com
Category: TMH Xəbon | Views: 137 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: