17:03
Tolışi – Mığoni Mıxtorə Respublika Prezidenti, TMMR –i Muhacirətə Hukməti Sərvəziri De Ğırbonə idi anqıl

Tolışi – Mığoni Mıxtorə Respublika Prezidenti, TMMR –i Muhacirətə Hukməti Sərvəziri De Ğırbonə idi anqıl

                                                  OVARDEMON.


Xosə dınyo iyən Tolışi – Mığoni Mıxtorə Respublika həndəvərədə jiə tolışon, çe əmə xanımə hovon iyən bıvon. Bə şımə de Ğırbonə idi dame dılısoxti çəşiruşini dodəmon. Xıdo şımə idi bud bıko, şımə bırniyə ğırbonon ğəbul bıko. İslami dınyo ve xosə idonədə qıləy, Ğırbonə id hələ dey Həzrəti İbrahimi vaxtiku bo əmə mandə ve ğurbinə ide. Xıdo ım idış bə dınyo mısılmonə əjiyon bənəy şoyvoy kardə rujiş baxşə doəşe. Ğırbonə idi de əsron de roqardışon odəmon bə həmray vardə, çe əvon mənəviyati, imoni sof kardeyədə , əvoni sərisof kardə ide. Peştıpurimon ki, şımə dıli nocon ımsor həmə bə co bomen, Xıdo şıməni hiçniyədə şo bakay. Xıdo hiç kəynə mısılmonon , çe əmə millıtən çe əvon dılədə ıştə çəşənəvoku bə kəno onıbəqəte.
  Ğurbinə hovon, bıvon, boliyon iyən əğon! De Ğırbonə idi anqıl şıməni sənibəton təbrik kardəmon, Xıdo şımə bırniyə ğırbonon ğəbul bıko!
Bə şımə de vey yolə hurməti iyən ğurbi,

Tolışo – Mığoni Mıxtorə Respublika Prezident

Ələkrəm Hummətov,

TMMRR – i Muhacirə Hukməti Sərvəzir

Rəhim Mirzəyev.

tolishstan.com
Category: XƏBƏRLƏR | Views: 368 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: