Salam
/ Новости сайта / TMH XABAR / Tolışi Milli Hərəkat(TMH). "Tı kisə exroc, be ğorb karde pidəsə, bızın, tınən diəy bə ico exroc, be ğorb bedəş!"
06.08.2020

Tolışi Milli Hərəkat(TMH). "Tı kisə exroc, be ğorb karde pidəsə, bızın, tınən diəy bə ico exroc, be ğorb bedəş!"

202 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ!
Bə Tolışi xəlqi OZODİ!
Tolışi Milli Hərəkat(TMH).
2-inə mərhələ:
Xosə tolışon, ğurbinə duston! 
 In yazion məqsəd çe tolışon nuperəson, bə TMH peşonə vaxtondə ğoş qıniə kəson nəzə Tolışi tojə tarixi barədə kali çion rosneye...
Bolion, bə mərhəlon onıvaştə bəzi məqamon oşkoəti varde pidəmone.
Yazion məqsəd bə kionsə cəvob doe, kionsə exroc karde, illah ki, kionsə həxon darışte ni!
Aqilondə qıləyni votəşe:- "Tı kisə exroc, be ğorb karde pidəsə, bızın, tınən diəy bə ico exroc, be ğorb bedəş!"
Duston əmə ıştə yaziondə bə məlum səbəbon qoroş hiç kəsi nomi qətedə nimon, xüsusən Azərbaycandə jiə odəmon betəhlukəti qoroş!
Tolışi Milli Hərəkati tarixi barədə vey yazion nıvıştə bə, ijən nıvışə bəbe.
Çe tolışi ictimai-siyasi tarıxi barədə Fəxrəddin müəllimi, hərb-canqi tarıxi barədə çəmə boli Mikayıl Haciyevi vey çokə əsəronşon nıvıstə.
Həniən bolion hestin ki, bın sahədə ıştə tədğiğaton dəvom kardən, vaxt bome əvonən ıştə tədğiğaton nəticon bə meydon bənon.
Əmə ıştə yaziondə Ələkrəm Hummətovi nomi rə-rə qətedəmon, ım əv ni ki, TMH cəmi nailiyyəton bə çəy nom nıvışte pidə. Ne, ğət bın fikədə nimon! 
 Əncəx rozi bıbənən ki, Ələkrəm Hummətovi nom de əməni nıpiə kəson "canqədə" daim navədə bedə, çəvon tərəfo ən yolə təhqiron, dıjmonon bə çəy ədres vığandə bedə. Də fikriən rozimon ki, LİDER de ıştə ətrofi, xəlqi LİDER bedə, həmən boəvono LİDER bedə.
Dəvardə mubarizə sorondə xeyli odəmonmon qin kardə, ğıbononmon doə, xeyli odəm ıştə eli-obəku didərgin eqıniyə, xeyli odəmon ıştə mol-mılk, karyeraş qin kardə. Təssuf kardəmon ki, xəlqi ozodi mubarizə be ımon mumkun nin...
Tikəy bə nav şemon pidə, kali bolion mubarizə roədə be təmənno kardə koon həxədə kali detalon vıtedəmon. In odəmon vey vaxt bədə rujondə de ıştə dıli bə bə mubarizə ğoş qınedən, be sifariş, be təmənno.
Ə.Hummətov çəvon həxədə hejo joqoən votedə:-"Bədə ruji Duston, be təmənnoə Duston!"
Çəmə qıləy tolışə fəali ıştə şoyd bə hadisəş bəmə vığandə, əy bəşmə dığğət rosniemon pidə:
" 1994-inə sorbe. De ıştə İnə bə Rusiya ıştə dədə tono şe qoroş Boku vağzaldə bileti nubədə mandəbimon. Çımı 14 sinnım hesbe.
Yolə, ğalə nubə hestbe. Berdəm bə kəssə 5 qılə cıvon nez be de hır-hıri. Nubəşon pevolo karde ki, benubə bilet bısənon. Jenonşon təkon doe. Qıləy cıvonə vəyu de ıştə əgıli bə zəmin qınin. Vəyu eşte, daməbe bın əğlon sə-sıxan karde. Ləhçədə zıne be ki, vəyu tolışe. Nodurostə cıvonondə qıləy damə be votışe ki, "sən get Talış Muğan Respublikasında bilet al". Belayığə sıxanışən vote, vəyu tolışə ləhcəşən təhqir karde. Nubədə bə odəmonən veyni bimi sırin. Bın vaxt nubəku iqlə cıvon beşe hiçi nıvıtə ın nodurostə cıvononış şılıkutış karde, əvon tarsiku vitin.
Həmonə Cıvon oqarde bə nubədəkion:- "Siz nəyə hırıldayırsız, mənəm talış, Lazım olsa Talış-Muğanda qurarıq!"
Nubədə sırə odəmon lol bin, i kəsi cınqırışən benıkay!
Peşo həmonə Cıvon ə tolışə vəyus vankarde, bəyoən, boştənoən biletış se, vəyu şəlonışən koməq karde, dəro qınin bə vağoni tərəf. 
Çımı dıl çı vindeyoku bə band oqarde, az iminə kərəbe ƏSIL TOLIŞ vindəbim, be təmənno!(Bileton bə co-co şəhəron bin).
 Bıji Tolış!
 Bıji TMH!
 Bıji Tolışıston!
   Redaksiya heyət.
tolishstan.com
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [260]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [108]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июль 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0