search
menu
person

NEWS AND UDATES


22:10
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON : TOLIŞİ HİMN
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON

TOLIŞİ HİMN


TMMR- i presidenti Tolışi Himni sıxanon rəsmi nomjə kardey barədə,  jintono Əli Nasiri nıvıştə şeiri çe Tolışə dəvləti iyən xəlği rəsmi himn ğəbul kardero,

                                                       FƏRMAN

OZOD VƏTƏN

(Himn - marş)

Vanqir:

Tolışə boon,

Milləti zoon,

Ha inə vətən,

Con şinə vətən!

Ozod vətən, ozod vətən!

Tı çe Zərdusti təbiş,

Çe Avestə məbədiş,

Atropati mabədiş,

Babəki nımardə ğıryətiş,

Ozod Vətən, ozod vətən!

Əmə həmə xolimon, tı yolə do,

Conımon ğıbon bətı, ha şinə mo.

Ros bəkamon bə həvo milləti sədo,

Bə həxi sədo bədo ə yolə Xıdo,

Ozod vətən, ozod vətən! (2)

Himn  çe Tolışi Sipirişon Ali Şura qırdəbemonədə oktyabıri 20, 2019 – nə sori ğəbul kardə bıə.
(Əli Nasir)

Fərman nomjə kardə rujiku bə ğıvvə nıştedə.

Ələkrəm Ələkbəri zoə Hummətov 

TMMR-i prezident


tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 48 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $