search
menu
person

NEWS AND UDATES


21:53
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON : TOLIŞİ PƏRÇƏM
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON

1. TOLIŞİ PƏRÇƏM


  

Tolışi Pərçəmi parametron iyən pərçəmi rəsmi nomjə kardey barədə bənəy Tolışi Moğoni Moxtarə Respublika Prezidenti 

                                                                                           FƏRMAN

1.Tolışə pərçəm, çe Tolışon milliyə iyən dəvləti simvole.

2.Tolışə pərçəm hevujə, dırozə çokınciyə molə latədə, se ranqinə pentono bə jinton  (nıvəyə-horizontalə-ufqi) riyonədəy: dastqətəvırə tərəfədə sı, miyonədə sipi, kənoədə havze. Pərçəmi dırozi bə çe əy hevuji - 2 / 3. Pərçəmi miyonədə sipiyə ranqədə riyə jintonə tonisə kavuə - sipiyə ovə ləpə, noncə ranqisə həşi de donzə qılə dətıvi saati əğrəbi qardə çəmisə şat bedə. İyo kəşə dimə 1/2.2 hevuji iyən 1/ 3.3 pərçəmi dıroziey.

3. Sı ranq ozodəti, muasirəti, bərobərəti, mubarizəti;  sipiyə ranq aşişəti, təmiziyəti, sofəti, sülhi; kaviyə ranq jimoni, həyoti, təbiəti, jiyəti., islomi rəmzonin. Kavuyə-ovə ləpə səpe bə Xıdo nomi işarə kardəbıə, dindioəti, bovəti;   dıyoku rost bıə həşi tojə ruj,  boxorə iqlimi; həşi donzə dətıv sori manqon, muğəddəson simvolin.
Pərçəm çe Tolışi Sipirişon Ali Şura qırdəbemonədə oktyabıri 20, 2019 – nə sori ğəbul kardə bıə.
Fərmon nomjə kardə rujiku bə ğıvvə nıştedə.

Ələkrəm Ələkbəri zoə Hummətov 

TMMR-i prezident 


tolishstan.com
 
Category: TMH XABAR | Views: 61 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $