19:22
Tolışi Muhacir Hukuməti Tolışi Milli Hərəkati  RUJƏ İDİ anqıl  Təbrik
Tolışi Muhacir Hukuməti
Tolışi Milli Hərəkati 
RUJƏ İDİ anqıl 
            Təbrik

De Xıdo nomi bino kardəmon!
Xosə mısılmonə hovon, bolion, ğurbinə Tolışi Xəlq!
Cəmi mısılmonon azizə ruj - Mobarək Rujə İdi anqıl şıməni dılısoxti təbrik kardəmon, Xıdoku şımə rujə-nımojon ğabul be, şımə dıvon mustəcəb be orzu kardəmon.
 De Xıdo Rizo bın Mobarəkə manqədə ıştə ibadətonyon səğ-səlomət bə sə jəyone, İnşallah, çı Xıdo mərhəmətiku benəsib əbıniyon!
Imsornə Rujə İD manqi 13-də bəniye! 
Əmənən ıştə nubədə şımə Rujə İdi ijənən təbrik kardəmon, Xıdavandi Aləm şımə cəmi dıvon ijən ibadəton ğabul bıkə, daim bə şımə koməq bıbu, İnşallah!
 Xosə millət, bovəmon heste ki, şımə bın Rujə manqədə bo çəmə xəlqi roən dıvonyon kardə!
İnşallah, şımə ın dıvon, şımə hımıcımi sayədə çəmə xəlqi çı zolımon dastədə bərəxe, bəştə nicoti bərəse!


TMH
Category: TMH Xəbon | Views: 86 | Added by: tmmrtalish | Tags: TMH | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: