13:55
Umruj çəmə xəlğe yolə zoə Həzi Aslanovi moədə bə ruje

Umruj çəmə xəlğe yolə zoə Həzi Aslanovi moədə bə ruje.

Həzi Aslanov Lankoni rəyon, Qamatuki diədə moədə bıə.
1941- ci sori, iyunə manqi 21 - də dıminci Dınyo Muharibə başdəmiş bedə.
Hitler Almaniyası bə SSRİ - hucum kardeədə hərbi taktika çok zınə Həzi Aslanov bə muharibə dəro qınyedə.
Çəmə Toloşi zoon tataxon ( istiqanlı) be qorə yaranmiş bıə hadison ( olayon) biganə mande zındənin. Həziəən çə zoondə qleye.
Lankoni - umumiyyətlə Tolışi zəmin, zəmon-zəmon ğəhrəmanonış perosniyə....
Dı kərə soveti ən yolə, şöhrətinə nomi, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı nomi layığ bıə.
Həzi Aslanov muharibədə yaralanmiş bedə.Yaraş ve nığıl be qorə, çı yaraku bə rəhmət şıdə. (1941- 1945).
Həzi Aslanovi nuşun doə şucaət, butun bə dınyo bəyane. Xıdo çəmə xəlği yolə zoə Həzi Aslanovi rəhmət bıko. Vırəş vəşt bıbo....
De hurməti, iminci Qarabaği döyüşçü, polkovnik Mikayıl Hacıyev.
Bir 3 nəfər, abidə və bunu deyən yazı "Bu gün Talış diyarının igid oğlu Hazi ahadi zoa Aslanovun ad günüdür 1910 cu iL 22 Yanvar Lankaran (Lankon) Garmatuk (Qamatuk)" şəkili ola bilər
 
Category: XƏBƏRLƏR | Views: 120 | Added by: tmmrtalish | Tags: polkovnik Mikayıl Hacıyev., iminci Qarabaği döyüşçü, De hurməti | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: