11:02
YOLA DARDE  .
YOLA DARDE  .

Zə kəxob , oktyabıra manqədə aşmarde bəbe ışdəni Tolış bıdə nıvoşde . Əmə dınyo tarixədə nom bekardə millətonədə qıləmon , ısət əmə qıdə -qıdə bə co milləton peqardidəmon . İpa bışdə tırk votedə , ipa boşdə İronoj votedə , İpa bışdə Orus votedə ... !!! bəs boşdə Tolış ki bəvote ? . 
Tarixədə jıqo pıraseson ve bən əmə ve milləton misal bəznemon varde , həminə miləton ni bən əçəvon nomon hısdin ışdən ni bən . 
Pidəme bə yaltağa tolışonən ımi bıvotum ay boliyon , ay hovon çənədə yaltağəti bıkıjonən ənədə şıməku istfadə bəkan çəğonu şovədon . Im jimon ğaydeye , bışdə millləti ,bışdə zıvoni , bışdə insoni hurmət nıkardə insoni , hiçi millət hurmət əkəni , ım "teoreme " jıqo bə çımibəpeşdən jıqo bəbe .


 

 Ruslan Almaszada .
Category: TALIŞH | Views: 337 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: